Autoosiguranja u porastu, šteta sve manje

Malo više osiguravamo automobile, malo manje prijavljujemo štete – tako bi mogao glasiti sažetak izvješća o tržištu obveznih osiguranja u prometu za 2011. godinu kojeg priprema Hrvatski ured za osiguranje (HUO).


Na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ukupna zaračunata bruto premija u 2011. iznosi 2.910.978.312 kn, što, unatoč stagnaciji u prethodne dvije godine, predstavlja rast od 1,54%. Važno je napomenuti da je ukupna premija osiguranja u 2011. zabilježila pad od 1,08 %.
U broju izdanih polica AO, nakon dvije godine pada, zabilježen je lagani rast od 0,72%.
Udio obveznog osiguranja od AO u ukupno zaračunatoj bruto premiji cijelog tržišta u Republici Hrvatskoj se povećao te iznosi 31,83% (u 2010. 31,01%), a u skupini neživotnih osiguranja 43,36% (u 2010. 42,24%).
Od 15 osiguravajućih društava, koja se bave obveznim osiguranjem od AO, sedam ih je poslovalo s rastom premije, sedam ih bilježi pad u premiji u odnosu na prethodnu 2010. godinu (Izvor osiguranje započelo je s radom u 2011.).
Prosječna zaračunata bruto premija u 2011. porasla je za 0,8% te iznosi 1.500,13 kn (prosječna premija u 2010. iznosila je 1.488,01 kn).

I u 2011. je nastavljen padajući trend u broju izdanih polica obveznog osiguranja od AO premijskog stupnja 1 (osobni automobili) s maksimalnim bonusom od 50%, te je isti pao ispod 70% i na kraju 2011. iznosi 67,34% ukupnog broja izdanih polica.
Padajući trend broja polica sa bonusom od 50% i rast prosječne premije pretežito su posljedica dosljedne primjene temeljnog premijskog sustava obveznoga osiguranja od automobilske odgovornosti i kontrole bonus-malus sustava.

Društva za osiguranje su tijekom 2011. godine izdala ukupno 1.940.486 polica osiguranja od automobilske odgovornosti, što predstavlja povećanje od 0,7% ili 13.842 police više u odnosu na 2010. godinu. Udio osiguranja od AO u ukupnom broju izdanih polica za čitavo tržište RH iznosi 24,84%, a u skupini neživotnih osiguranja 30,05%.

U 2011. godini nastavljen je trend opadanja broja prijavljenih šteta obveznog osiguranja od AO te je društvima za osiguranje prijavljeno ukupno 95.996 šteta ili 8,1% manje nego prethodne godine. Smanjena je učestalost šteta (odnos broja prijavljenih šteta i broja izdanih polica u %) što ukazuje da je od 100 vozila njih 4,95 imalo i prijavilo štetu iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.
Ukupno je za štete temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti isplaćeno 1.181.485.329 kn ili 0,4% manje u odnosu na prethodnu 2010. godinu. Prosječno isplaćeni iznos po šteti veći je za 3,8% te iznosi 13.340 kn. Od ukupno isplaćenog iznosa za štete iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti 47,41% odnosi se na neimovinske štete (na osobama), a 52,59% na imovinske štete (na stvarima).
Udio iznosa isplaćenih AO šteta u zaračunatoj bruto premiji obveznog osiguranja AO za 2011. godinu iznosi 40,59 %  i bilježi višegodišnji trend pada sa 65,11 % koliko je iznosio 2006. godine.

 

Ugovorite auto osiguranje online! →

 

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Kontakt

ONLINE KUPOVINA

Kompare garancija Kompare poklon bon Postupak ugovaranja Načini plaćanja Česta pitanja

SIGURNOST KUPACA

GDPR Opći uvjeti Privole i pritužbe

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

© 2012-2019 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38