Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka

Web servis kompare.hr vrši poslovnu djelatnost putem društva Kompare online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka, OIB: 20274969543 i povezanog društva Custodia d.o.o. Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317.

Custodia d.o.o. je ovlašteno društvo za zastupanje u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem Vaših izričitih privola za sljedeće svrhe:

 • transparentni prikaz ponuda i cijena proizvoda i usluga po Vašoj mjeri,
 • da Vama uštedimo vrijeme, trud i odlaske u poslovnice radi traženja najpovoljnijeg osiguranja ili telekom usluge
 • radi poduzimanja radnji prije i/ili u svrhu sklapanja ugovora s našim partnerima
 • da Vas uvijek podsjetimo na istek ugovora,
 • te u nekim slučajevima obavijestimo Vas o novim i povoljnijim ponudama po Vašoj mjeri
 • upite iz područja životnog osiguranja proslijediti ćemo našim partnerima koji će Vam se izravno javiti radi utvrđivanja zahtjeva i potreba

Naši partneri su: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Iskon telekom d.d., Optima telekom d.d., Tele2 d.d., A1 telekom d.d., HP Produkcija d.o.o.

Svrha web servisa kompare.hr

kompare.hr je web servis gdje korisnici na jednom mjestu uz minimalni utrošak vremena, truda i bez odlaska u poslovnicu mogu usporediti ili pronaći ponudu za osiguranje ili telekom usluge po svojoj mjeri te iste odmah i ugovoriti.

kompare.hr je web servis gdje korisnici mogu potražiti informativni izračun ovlaštenih i educiranih savjetnika i ugovoriti proizvode osiguranja ili telekom usluge te potvrdu o ugovorenom odmah dobiti u svoj sandučić elektronske pošte. Iznimno, u slučaju upita za proizvodima životnog osiguranja kompare.hr će takve upite proslijediti svojim partnerima koji će korisniku zatim pomoći kod ugovaranja. Sve usluge koje web servis kompare.hr nudi za korisnika su besplatne, a naknadu isključivo naplaćuje od osiguratelja, odnosno, telekom operatera.  Koristeći kompare.hr web servis korisnici mogu procijeniti najbolji odnos vrijednosti i novca za odabrani proizvod ili uslugu.


Svrha marketinške obrade

U slučaju kada želite koristiti prednosti web servisa kompare.hr da Vas obavijesti o novim akcijama na proizvode putem svog newslettera pitati ćemo Vas privolu za obradu Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe.

Zaštita Vaše privatnosti od iznimne nam je važnosti, te Vas stoga molimo da ove informacije pažljivo pročitate.

1. Tko je voditelj, a tko izvršitelj obrade osobnih podataka?

Za potrebe pronalaženja najpovoljnije ponude i/ili usporedbe proizvoda osiguranja ili telekom usluga i podsjetnika na istek ugovora voditelj obrade osobnih podataka je portal kompare.hr kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Portal kompare.hr kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. 

Za potrebe zastupanja u osiguranju Custodia d.o.o. je  izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka osiguravajuće društvo s kojim sklapate ugovor o osiguranju.  Osiguravajuće društvo kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Web servis kompare.hr i društvo za zastupanje u osiguranju imaju ugovore o zastupanju u osiguranju sa više ovlaštenih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj. U svakom pojedinom slučaju Vi ćete biti jasno obaviješteni s kojim osiguravajućim društvom sklapate ugovor o osiguranju.

Za potrebe posredovanja u ugovaranju telekom usluga Kompare Online d.o.o. je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka telekom operater s kojim sklapate ugovor o telekom usluzi. Telekom operater kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Web servis kompare.hr ima ugovor o uvjetima prodaje telekom usluga s više ovlaštenih telekom operatera u Republici Hrvatskoj. Vi ćete biti jasno obaviješteni s kojim telekom operaterom sklapate ugovor o pružanju telekom usluga.

2. Tko može biti ispitanik i koje su mu odgovornosti?

Ispitanik je poslovno sposobna punoljetna fizička osoba koja u svrhu dobijanja usluge od kompare.hr ostavlja svoje osobne podatke. Ukoliko upisujete tuđe osobne podatke smatrati ćemo da posjedujete privolu za obradu osobnih podataka te osobe i da ste ju izvijestili o svim zakonskim pravima i obvezama vezanim uz prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama. Za maloljetne i poslovne nesposobne osobe uslugu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske može zatražiti ovlašteni zakonski zastupnik. Ispitanik odgovara za istinitost i potpunost podataka koje upiše na kompare.hr i temeljem kojih se izrađuju ponude i/ili ugovori. Slijedom navedenog, ispitanik odgovara i obvezan je naknaditi eventualne razlike u cijeni usluga i proizvoda koje su uzrokovane netočno ili nepotpuno upisanim osobnim i/ili tehničkim podacima.

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o.  su sukladno relevantnim propisima imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: szop@kompare.hr ili 00385 (0)1 5550 666

4. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti usluge osiguranja ili telekoma za koju tražite ponudu ili usporedbu ponuda. Osobni podaci koje prikupljamo su isključivo podaci prijeko potrebni da bismo Vam mi ili naši partneri osiguratelji izradili ponudu usluge koju tražite.  Ovi podaci u pravilu će uključivati Vaše osobne podatke.

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti ugovora o osiguranju ili telekom usluzi kojeg sklapate ili namjeravate sklopiti. U prvom redu se radi o podacima bez kojih se ne može sklopiti ugovor o osiguranju s Vama, a uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke, (ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja, spolu i Vašoj identifikacijskoj ispravi).  Ostale Vaše podatke ćemo tražiti zbog ispunjenja osigurateljevih obveza iz ugovora o osiguranju ili obveza telekom operatera iz zahtjeva za telekom uslugom i zakonskih obveza.

Ovisno o svrsi obrade, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo su: osnovni osobni podaci; podaci o obrazovanju i radnom iskustvu; podaci o planiranim putovanjima i putnim troškovima; podaci vezani za obitelj, socijalni status i životni stil; podaci o radnom mjestu i povezani s radom, podaci vezani za zdravlje i odsustva s radnog mjesta; financijski podaci; podaci o imovini koja se osigurava i ostali podaci i javne isprave.

Komunikacija Ispitanika s web servisom kompare.hr, npr. snimke razgovora Ispitanika sa Službom za podršku, pisana ili elektronička komunikacija Ispitanika s web servisom kompare.hr, komunikacija s kompare.hr na društvenim mrežama, preferirani kanali komunikacije Ispitanika s kompare.hr, itd.

5. Zašto i kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo radi pripreme, sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora o osiguranju, odnosno kod životnog osiguranja radi prosljeđivanja upita našim partnerima osigurateljima, a sve kako bi ispunili naše zakonske obveze na temelju Vaše privole. Vaše podatke prikupljamo na temelju izričite privole koju nam dajete za obradu Vaših osobnih podataka. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo tražiti Vašu dodatnu izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ishođenja ponude, sklapanja i ispunjenja ugovora o osiguranju su: prosljeđivanje istih odabranom osiguratelju radi izrade ponude, sastava ugovora o osiguranju (npr. određivanje visine premije, preuzimanje rizika osiguratelja itd.).

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ishođenja ponude, sklapanja i ispunjenja ugovora o telekom uslugama su: prosljeđivanje istih odabranom telekom operateru za provjeru dostupnosti usluge, izrade ponude, administriranja ugovora o telekom uslugama; rješavanja prigovora, prisilne naplate dugova.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja naših zakonskih obveza su: obveze temeljem Zakona o osiguranju, odredbe o predugovornom informiranju i distribuciji osiguranja; Zakona o elektroničkim komunikacijama, Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; obveze iz Zakona o računovodstvu, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, CRS, JOPPD, FATCA, ekonomske sankcije ili druge zakonske obveze; obveze raspodjele rizika putem reosiguranja i suosiguranja.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše izričite privole za obradu osobnih podataka: obavještavanje o isteku Vašeg ugovora o osiguranju, odnosno, telekom uslugama, mogućnostima obnove ugovora i drugim pogodnostima iz postojećih ugovora o osiguranju ili ugovora o telekom uslugama; sprječavanje i otkrivanje prijevara. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući i mi ćemo prestati s ovom obradom.

Razlozi zbog kojih ćemo tražiti Vašu dodatnu izričitu privolu su za potrebe marketinga u smislu slanja našeg newslettera. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom.

Način na koji prikupljamo Vaše osobne podatke je u pravilu Vašim osobnim upisom na odgovarajućim obrascima na stranicama kompare.hr. No, ove osobne podatke možemo prikupiti i ažurirati putem telefonskih razgovora koji se snimaju, u svrhu unapređenja usluge. Podatke prikupljene putem telefonskih razgovora možemo koristiti za pružanje naših usluga.

Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili prosljeđivati trećim nezainteresiranim osobama. Koristiti ćemo ih isključivo kako bi ispunili našu svrhu. Vi nam se u svakom trenutku možete obratiti i tražiti brisanje svih Vaših osobnih podataka szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.

6. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: osiguravajuće društvo ili telekom operater čiju ponudu tražite ili s kojim sklapate ugovor; državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama osiguratelja (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, HAKOM, inspektor elektroničkih komunikacija, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela); druga osiguravajuća društva i osiguravajuća društva za potrebe reosiguranja, suosiguranja ili obveza temeljem međunarodnih ugovora i konvencija kod međunarodnih šteta; tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, tiskare, financijske ustanove i drugi poslovni partneri. Svi osim navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema zajedničkim uputama kompare.hr i osiguratelja, telekom operatera ili opskrbljivača strujom ovisno o odabranom proizvodu ili usluzi, odnosno, odabranog osiguratelja ili telekom operatera s kojim ste sklopili ugovor o osiguranju. Kompare.hr neće prodavati Vaše osobne podatke trećim nezainteresiranim osobama ili ih učiniti dostupnim njima na bilo koji drugi način.

Naši poslovni partneri su: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Iskon telekom d.d., Optima telekom d.d., Tele2 d.d., A1 telekom d.d., HP Produkcija d.o.o.

7. Gdje će se moji podaci obrađivati?

Vaši osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni gore, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje kompare.hr ili odabranog osiguratelja ili telekom operatera.

8. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?

Vi imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu (moguće je da neke podatke moramo zadržati temeljem zakonskih odredaba, npr. podatke o ugovorima koji su na snazi ili rok zastare nije istekao); izmjenu, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; zahtijevati prebacivanje Vaših osobnih podataka; podnošenje prigovora kompare.hr putem obrasca na stranici www.kompare.hr ili nadležnom državnom tijelu.

9. Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

10. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo.

Smatramo da našu svrhu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama te pomoć kod zakjučenja ugovora o kupnji proizvoda i usluga koje želite i za koje ste zainteresirani korisno vršimo tijekom 10 godina od Vaše zadnje aktivnosti na našim stranicama ili kontakta putem maila. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati.

Za obradu u marketinške svrhe za koju ste nam dali Vašu izričitu privolu smatramo da je to vrijeme od 10 godina od Vaše posljednje aktivnosti na stranicama kompare.hr. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati.

Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, odnosno, ugovora o telekom uslugama, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

Vi u svako vrijeme možete zatražiti potpuno brisanje Vaših osobnih podataka koji se obrađuju temeljem privola slanjem szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.

11. Uvjeti kupnje putem web shopa.

Korištenjem webshopa kompare hr. potrošač izjavljuje da je suglasan da se svi njegovi osobni podaci, koje je kompare.hr prikupilo prilikom izračuna cijena/sastava ponuda, postupka zaključenja ugovora o osiguranju, mogu koristiti u svrhu prikupljanja, obrade, evidencije i korištenja u svim postupcima i radnjama koje iz ugovora mogu proizaći sukladno općim i posebnim uvjetima osiguranja kojima su pobliže definirana pravila pružanja usluge osiguranja;

Potrošač nadalje izjavljuje da je upoznat s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka društvom Kompare Online d.o.o. i društvom osiguratelja, odnosno, telekom operatora čije ponude uspoređuje i/ili kojeg odabere za ugovaranje osiguranja, odnosno, telekom usluge, kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;

Potrošač dobrovoljno stavlja na raspolaganje osobne podatke temeljem kojih ga kompare.hr može kontaktirati pisanim putem, telefonom ili elektroničkom poštom i dostavljati mu informativni i marketinški materijal.

Potrošač izjavljuje da je suglasan da se navedeni podaci mogu proslijeđivati trećim osobama unutar Europskog gospodarskog područja u svrhu obrade podataka u postupcima opominjanja, naplate potraživanja, obrade odštetnih zahtjeva, revidiranja podataka kao i u ostalim postupcima kada je to određeno pozitivnim zakonskim propisima ili temeljem naloga suda, a temeljem kojih se ugovaratelj osiguranja može kontaktirati pisanim putem, telefonom ili elektroničkom poštom;

Potrošač izjavljuje da je suglasan da se navedeni podaci mogu sukladno prethodno navedenom koristiti najkasnije pet godina od datuma isteka ugovorenog osiguranja, a kasnije samo na temelju naloga suda ili ako je to određeno ugovorom ili pozitivnim propisima;

Potrošač potvrđuje da je upoznat sa sljedećim pravima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka:

 • pravo na pristup podacima koje uključuje pravo na uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka, pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirkama osobnih podataka koji se odnose na istoga, pravo na njihovo prepisivanje te pravo na ispis podataka o tome tko je, za koje svrhe i po kojem pravnom temelju od kompare.hr dobio osobne podatke koji se odnose na istog;
 • pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje podataka ako su osobni podaci ugovaratelja osiguranja nepotpuni, netočni ili neažurni ili ako njihova obrada nije u skladu s propisima;
 • pravo na podnošenje pritužbe web servisu kompare.hr ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako ugovaratelj osiguranja smatra da su povrijeđena njegova prava zajamčena propisima o zaštiti osobnih podataka;
 • pravo na uskratu suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i izravne promidžbe koje uključuje pravo ugovaratelja osiguranja da u svakom trenutku može odustati od dane suglasnosti za obradu podataka u navedene svrhe.

12. Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom kako slijedi:

   • Broj telefona: 01 5550 666
   • e-mail: support@kompare.hr
   • pisanim putem na adresu: Kompare Online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka
   • putem web obrasca koji se nalazi na www.kompare.hr

13. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.kompare.hr Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

Opći uvjeti korištenja stranica kompare.hr vezano uz osobne podatke

Korištenje internetske stranice https://kompare.hr zabranjeno je osobama mlađima od 18 godina.

Ukoliko na stranicama kompare.hr ostavim osobne podatke za drugu osobu potvrđujem da imam privolu te osobe za prosljeđivanje njezinih osobnih podataka.

Ukoliko zatražim ponudu i/ili sklopim ugovor o osiguranju ili o telekom uslugama, a nisam vlasnik/osiguranik vozila, odnosno, vlasnik/korisnik telekom priključka, ovime potvrđujem da imam ovlaštenje odnosno suglasnost vlasnika/osiguranika vozila, odnosno, vlasnika/korisnika priključka za ishođenje ponude, odnosno, sklapanje tog ugovora, te za plaćanje premije osiguranja, odnosno, cijene telekom usluga kao i suglasnost za korištenje osobnih podataka koji se odnose na vlasnika/osiguranika vozila, odnosno vlasnika/korisnika telekom priključka za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, odnosno, ugovora o telekom usluzi. Kompare.hr u obvezi je čuvati te podatke kao poslovnu tajnu.

Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o Kompare.hr, odnosno, društvima Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. i proizvodu koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o osiguranju, odnosno, Zakon o elektroničkim komunikacijama.

Ovime dajem izričitu privolu kompare.hr i poslovno povezanim osobama portala kompare.hr da prikuplja i dalje obrađuje moje osobne podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem usluga zastupanja u osiguranju, odnosno, prodajom telekom usluga sukladno zakonskim propisima, a sve u svrhu obavljanja svog predmeta poslovanja.

Povrđujem da sam upoznat/a sa svim relevantnim odredbama Zakona o obveznim odnosima koje uređuju ponudu i prihvat ponude, osobito sa značenjem ponude pri sklapanju osiguranja, sklapanju telekom usluga, kao i da sam upoznat/a sa sljedećim uvjetima u skladu s kojima se ugovara ovo osiguranje, odnosno telekom usluge i da ih prihvaćam.

Potvrđujem i dajem suglasnost da osiguratelj počinje s ispunjenjem svoje obveze tj. da pokriće nastaje prije isteka roka za jednostrani raskid.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za podršku korisnicima na broj: 01 5550 666

Ovdje možete pročitati i ostale uvjete: uvjeti korištenja, politika kolačića, privatnost i zaštita podataka.

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber