fbpx

Informacije o obradi osobnih podataka

 1. Informacije o obradi osobnih podataka

  Web servis kompare.hr vrši poslovnu djelatnost putem društva Kompare online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka, OIB: 20274969543 i povezanog društva Custodia d.o.o. Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317 (nadalje: Društvo).

  Kompare online d.o.o. za usluge vlasnik je web stranica kompare.hr te vrši prodaju telekom usluga. Povezano društvo Custodia d.o.o. je ovlašteno društvo za zastupanje u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27.04.2016. god. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka to o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR) te sve relevantne zakone i propise.

  Obujam i vrsta podataka koju obrađujemo može biti različita i ovisi o vrsti pojedinog ugovora o osiguranju ili telekom usluzi kojeg namjeravate sklopiti ili sklapate. U većini slučajeva podatke koje obrađujemo se odnose na Vaše osnovne identifikacijske podatke (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta) bez kojih ne možemo sklopiti ugovor s Vama, a ponekad su nam nužni i podaci o zanimanju, spolu, datum rođenja, identifikacijska isprava ili drugi dokument. Također su nam nužni i Vaši kontaktni podaci kako bismo Vam što lakše i brže proslijedili neke važne informacije. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko sklapanja ugovora i samog sklapanja ugovora ili pritužbe. Smatramo da podatke dobivamo izravno od Vas i kada ih dostavljate putem svojih punomoćnika, kao što su odvjetnici ili brokeri osiguranja. Ako pak niste ugovorna strana ili izravni korisnik usluga u osiguranju ili telekom usluga, podatke o Vama možemo dobiti i od ugovaratelja osiguranja ili telekom usluge. Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih osoba kao što su, državna tijela, druga osiguravajuća društva i udruženja, procjenitelji, odvjetnici ili financijske ustanove.

  Svrhe za koje prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke temeljem legitimnog interesa navodimo u nastavku:

  • transparentni prikaz ponuda i cijena proizvoda i usluga prema parametrima koje ste unijeli,
  • usporedba proizvoda i usluga da Vam uštedimo vrijeme, trud i odlaske u poslovnice radi traženja najpovoljnijeg osiguranja ili telekom usluge,
  • da Vas obavijestimo o novim i povoljnijim ponudama za iste ili slične usluge.

  Svrhe za koje prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke za obavljanje predugovornih ili ugovornih radnji navodimo u nastavku:

  • radi poduzimanja radnji prije i/ili u svrhu sklapanja ugovora s našim partnerima,
  • da Vas podsjetimo na istek ugovora,
  • da Vam uštedimo vrijeme i trud ponovnog upisivanja podataka u naš sustav kada ste to jednom već uradili,
  • upite iz nekih područja životnog osiguranja proslijediti ćemo našim partnerima koji će Vam se izravno javiti radi utvrđivanja zahtjeva i potreba, a u svrhu sklapanja ugovora o životnom osiguranju.

  Kao ovlašteni distributeri proizvoda za društva za osiguranje, obavljamo i aktivnosti u svrhu izravne promidžbe proizvoda koje osiguratelji nude na tržištu, temeljem njihovog legitimnog interesa, kada je takva promidžba usmjerena prema ugovornoj stranki za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

  Naši partneri su: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Iskon telekom d.d., Telemach Hrvatska d.o.o., A1 telekom d.d., HT Produkcija d.o.o.

  Svrha web servisa kompare.hr

  kompare.hr je web servis gdje korisnici na jednom mjestu uz minimalni utrošak vremena, truda i bez odlaska u poslovnicu mogu usporediti ili pronaći ponudu za osiguranje ili telekom usluge po svojoj mjeri te iste odmah i ugovoriti. Također ćemo vas podsjetiti na istek istog.

  kompare.hr je web servis gdje korisnici mogu potražiti informativni izračun ovlaštenih i educiranih savjetnika i ugovoriti proizvode osiguranja ili telekom usluge te potvrdu o ugovorenom odmah dobiti u svoj sandučić elektronske pošte, a podsjećamo i o isteku ugovora. Iznimno, u slučaju upita za nekim određenim proizvodima životnog osiguranja kompare.hr će takve upite proslijediti svojim partnerima koji će korisniku zatim pomoći kod ugovaranja. Sve usluge koje web servis kompare.hr nudi za korisnika su besplatne, a naknadu isključivo naplaćuje od osiguratelja, odnosno, telekom operatera. Koristeći kompare.hr web servis korisnici mogu procijeniti najbolji odnos vrijednosti i novca za odabrani proizvod ili uslugu.

  Svrha marketinške obrade

  Web servis kompare.hr obavijestiti će Vas povremeno o novim i povoljnijim ponudama za iste ili slične usluge putem svog newslettera kojeg ćemo slati temeljem našeg legitimnog interesa.

  Alternativno, u području osiguranja možemo vam slati newsletter u svrhu izravne promidžbe proizvoda koje osiguratelji nude na tržištu, temeljem njihovog legitimnog interesa, kada je takva promidžba usmjerena prema ugovornoj strani za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Legitimni interes osiguratelja, kao voditelja obrade osobnih podataka i njegovog posrednika, kao izvršitelja obrade osobnih podataka predstavlja pravnu osnovu za obradu, osim ukoliko interes i temeljna prava pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose ne prevladaju nad legitimnim interesom osiguratelja.

  Zaštita Vaše privatnosti od iznimne nam je važnosti, te Vas stoga molimo da ove informacije pažljivo pročitate.

  1. Tko je voditelj, a tko izvršitelj obrade osobnih podataka?

  Za potrebe pronalaženja najpovoljnije ponude i/ili usporedbe proizvoda osiguranja ili telekom usluga i podsjetnika na istek ugovora voditelj obrade osobnih podataka je portal kompare.hr kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Portal kompare.hr kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. 

  Za potrebe zastupanja u osiguranju Custodia d.o.o. je  izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka, dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka osiguravajuće društvo s kojim sklapate ugovor o osiguranju.  Osiguravajuće društvo, kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Web servis kompare.hr putem društva za zastupanje u osiguranju ima ugovore o zastupanju u osiguranju s više ovlaštenih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj. U svakom pojedinom slučaju, Vi ćete biti jasno obaviješteni s kojim osiguravajućim društvom sklapate ugovor o osiguranju.

  Vaše osobne podatke obrađujemo u pravilu radi sklapanja ugovora o osiguranju i za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju ili radi podsjetnika na istek police osiguranja. Radnje prije sklapanja ugovora uključuju provjeru Vaših zahtjeva i potreba, a sve temeljem poštivanja propisa o distribuciji osiguranja i radi razmatranja Vaše ponude osiguranja.

  Sklapanju ugovora o osiguranju prethodi procjena određenog rizika od kojeg se želite osigurati i s tim u vezi određivanje premije osiguranja.

  Podatke koji su potrebni za procjenu je li određeni rizik osiguratelju prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uvjetima, prikupljamo sukladno pravilima struke i temeljem propisa koji reguliraju djelatnost osiguranja i ugovore o osiguranju.

  Prikupljanje osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju uvjet je nužan za sklapanje ugovora, a zakonom je propisana dužnost ugovaratelja osiguranja da prijavi osiguratelju, odnosno, posredniku u osiguranju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje mu nisu mogle ostati nepoznate.

  Osobne podatke obrađujemo i radi informativnih izračuna premije osiguranja kojeg namjeravate sklopiti.

  Ako pak niste ugovorna strana u ugovoru o osiguranju već ste osoba koja ostvaruje pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka je također ispunjenje obveze Društva koja proizlazi iz našeg ugovora o osiguranju.

  U slučajevima kada niste ugovaratelj osiguranja, ali ste osiguranik (osoba čiji život, zdravlje ili imovina su osigurani), prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka potrebna je kako bi se ugovor o osiguranju sklopio i izvršio na zakonit način, te kako bi polica ili neka druga isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju sadržavala zakonom propisane podatke.

  Pravna obveza Društva je i poštivanje propisa o distribuciji osiguranja pa je procjena Vaših zahtjeva i potreba koja prethodi sklapanju ugovora naša zakonska obaveza.

  Ako uskratite neki od podataka koji su nam nužni za sklapanje ili izvršenje ugovora o osiguranju ili za ispunjenje naših pravnih obveza, naši partneri osiguratelji neće moći ispuniti svoje ugovorne ili pravne obveze pa stoga niti sklopiti ugovor s Vama.

  Za potrebe posredovanja u ugovaranju telekom usluga Kompare Online d.o.o. je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka, kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka, dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka telekom operater s kojim sklapate ugovor o telekom usluzi. Telekom operater kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Web servis kompare.hr ima ugovor o uvjetima prodaje telekom usluga s više ovlaštenih telekom operatera u Republici Hrvatskoj. Vi ćete biti jasno obaviješteni s kojim telekom operaterom sklapate ugovor o pružanju telekom usluga.

  1. Tko može biti ispitanik i koje su mu odgovornosti?

  Ispitanik je poslovno sposobna punoljetna fizička osoba koja u svrhu dobivanja usluge od kompare.hr ostavlja svoje osobne podatke. Ukoliko upisujete tuđe osobne podatke, smatrat ćemo da posjedujete privolu za obradu osobnih podataka te osobe i da ste ju izvijestili o svim zakonskim pravima i obvezama vezanim uz prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe uslugu, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske može zatražiti ovlašteni zakonski zastupnik. Ispitanik odgovara za istinitost i potpunost podataka koje upiše na kompare.hr i temeljem kojih se izrađuju ponude i/ili ugovori. Slijedom navedenog, ispitanik odgovara i obvezan je naknaditi eventualne razlike u cijeni usluga i proizvoda koje su uzrokovane netočno ili nepotpuno upisanim osobnim i/ili tehničkim podacima.

  1. Službenik za zaštitu osobnih podataka

  Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o.  su sukladno relevantnim propisima imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: szop@kompare.hr ili 00385 (0)1 5550 666

  1. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

  Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti usluge osiguranja ili telekoma za koju tražite ponudu ili usporedbu ponuda. Osobni podaci koje prikupljamo su isključivo podaci prijeko potrebni da bismo Vam mi ili naši partneri osiguratelji izradili ponudu usluge koju tražite.  Ovi podaci u pravilu će uključivati Vaše osobne podatke.

  Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti ugovora o osiguranju ili telekom usluzi kojeg sklapate ili namjeravate sklopiti. U prvom redu se radi o podacima bez kojih se ne može sklopiti ugovor o osiguranju s Vama, a uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke, (ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja i Vašoj identifikacijskoj ispravi).  Ostale Vaše podatke ćemo tražiti zbog ispunjenja osigurateljevih obveza iz ugovora o osiguranju ili obveza telekom operatera iz zahtjeva za telekom uslugom i zakonskih obveza.

  Ovisno o svrsi obrade, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo su: 

  Ø osnovni identifikacijski i osobni podaci

  Ø podaci o obrazovanju i radnom iskustvu

  Ø podaci o planiranim putovanjima i putnim troškovima

  Ø podaci vezani za obitelj, socijalni status i životni stil

  Ø podaci o radnom mjestu i povezani s radom

  Ø podaci vezani za zdravlje i zdravstveno stanje

  Ø financijski podaci

  Ø provjere identiteta i dubinske analize

  Ø podaci o imovini koja se osigurava

  Ø ostali podaci i javne isprave

  Ø ključni telekom ugovorni podaci (Ugovorni/Pravni odnosi, Ugovorni ili proizvodni interes)

  Ø povijest telekom kupca

  Ø podaci o fakturiranju i naplati temeljem ugovora o telekom usluzi

  Ø priopćene informacije (od trećih strana, npr. kreditnih agencija ili iz javnih imenika…)

  Pojedini proizvodi osiguranja zahtijevaju obradu posebnih kategorija podataka, odnosno podataka o Vašem zdravlju. Takve podatke obrađujemo prilikom sklapanja ugovora o zdravstvenim osiguranjima, životnim osiguranjima i osiguranjima od nesretnog slučaja.

  Prilikom komunikacije Ispitanika s web servisom kompare.hr prikupljaju se osobni podaci putem snimki razgovora Ispitanika sa Službom za podršku i/ili agentima u telekom odjelu ili posrednicima u osiguranju, pisana ili elektronička komunikacija Ispitanika s web servisom kompare.hr, komunikacija s kompare.hr na društvenim mrežama, preferirani kanali komunikacije Ispitanika s kompare.hr, itd.

  1. Zašto i kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

  Osobne podatke prvenstveno obrađujemo radi pripreme, sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora o osiguranju, odnosno kod nekih vrsta životnog osiguranja radi prosljeđivanja upita našim partnerima osigurateljima radi pripreme, sklapanja ili izvršenja ugovora o životnom osiguranju, a sve kako bi ispunili naše zakonske obveze. 

  Ukoliko je neku od obrada potrebno temeljiti na Vašoj privoli, privola će se prikupljati temeljem odgovarajućeg obrasca. Na obrascu će biti navedena konkretna svrha u koju se privola prikuplja te način na koji možete ostvariti Vaše pravo na povlačenje privole. Privolu ćete uvijek moći povući, ali povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli, prije nego što je ona povučena. .

  Vaša privola je dobrovoljno, informirano i posebno izražavanje volje kojom putem izjave, odnosno jasne potvrdne radnje dajete nedvosmisleni pristanak za obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu.

  Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo tražiti Vašu dodatnu izričitu privolu.

  Osobne podatke obrađivati ćemo i temeljem našeg legitimnog interesa kako bi vam pružili transparentni prikaz ponuda i cijena proizvoda i usluga telekoma i/ili osiguranja, usporedbu proizvoda i usluga da Vam uštedimo vrijeme, trud i odlaske u poslovnice radi traženja najpovoljnijeg osiguranja ili telekom usluge, te da Vas obavijestimo o novim i povoljnijim ponudama za iste ili slične usluge. Također ćemo obrađivati osobne podatke temeljem legitimnog interesa osiguravatelja u svrhu izravne promidžbe proizvoda koje osiguratelji nude na tržištu  kada je takva promidžba usmjerena prema ugovornoj strani za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Legitimni interes osiguratelja, kao voditelja obrade osobnih podataka i njegovog posrednika, kao izvršitelja obrade osobnih podataka predstavlja pravnu osnovu za obradu, osim ukoliko interes i temeljna prava pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose ne prevladaju nad legitimnim interesom osiguratelja.

  Pritom Custodia d.o.o. kao izvršitelj i ovlašteni osiguratelj kao voditelj obrade osobnih podataka na temelju brižljive procjene u obzir uzima razumna očekivanja pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, posebno s obzirom na njegov odnos prema osiguratelju (npr. poziv zastupnika osiguratelja radi obnove Vašeg ugovora o osiguranju).

  Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ishođenja ponude, sklapanja i ispunjenja ugovora o osiguranju su: prosljeđivanje istih odabranom osiguratelju radi izrade ponude, sastava ugovora o osiguranju (npr. određivanje visine premije, preuzimanje rizika osiguratelja itd.).

  Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ishođenja ponude, sklapanja i ispunjenja ugovora o telekom uslugama su: prosljeđivanje istih odabranom telekom operateru za provjeru dostupnosti usluge, izrade ponude, administriranja ugovora o telekom uslugama; rješavanja prigovora, prisilne naplate dugova.

  Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja naših zakonskih obveza su: obveze temeljem Zakona o osiguranju, odredbe o predugovornom informiranju i distribuciji osiguranja; Zakona o elektroničkim komunikacijama, Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; obveze iz Zakona o računovodstvu, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, CRS, JOPPD, FATCA, ekonomske sankcije ili druge zakonske obveze; obveze raspodjele rizika putem reosiguranja i suosiguranja.

  Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa: transparentni prikaz ponuda i cijena proizvoda i usluga telekoma i/ili osiguranja, usporedba proizvoda i usluga da Vam uštedimo vrijeme, trud i odlaske u poslovnice radi traženja najpovoljnijeg osiguranja ili telekom usluge, te u nekim slučajevima da Vas obavijestimo o novim i povoljnijim ponudama za iste ili slične usluge.

  Razlozi za koje prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke za obavljanje predugovornih ili ugovornih radnji su: radi poduzimanja radnji prije i/ili u svrhu sklapanja ugovora s našim partnerima, da Vas podsjetimo na istek ugovora, da Vam uštedimo vrijeme i trud ponovnog upisivanja podataka u naš sustav kada ste to jednom već uradili, da upite iz nekih područja životnog osiguranja proslijedimo našim partnerima koji će vam se izravno javiti radi utvrđivanja zahtjeva i potreba, a u svrhu sklapanja ugovora o životnom osiguranju.

  Način na koji prikupljamo Vaše osobne podatke je u pravilu Vašim osobnim upisom na odgovarajućim obrascima na stranicama kompare.hr. No, ove osobne podatke možemo prikupiti i ažurirati putem telefonskih razgovora koji se snimaju, u svrhu unapređenja usluge. Podatke prikupljene putem telefonskih razgovora možemo koristiti za pružanje naših usluga.

  U svrhu praćenja, analize, održavanja, razvoja i poboljšanja funkcionalnosti internetske stranice usmjeravanja ili oglašavanja, prilikom posjeta internetske stranice poslužitelj automatski prikuplja sljedeće podatke: IP adresa; URL stranice putem koje ste došli do naše internetske stranice; osnovne parametre preglednika, operativnog sustava i uređaja; adrese posjećene na našoj internetskoj stranici; datum i vrijeme posjeta internetske stranice. Web servis kompare.hr u navedene svrhe koristi kolačiće na svojoj internetskoj stranici. Kolačići su korisnički podaci koje internetski preglednik pohranjuje na računalo ili drugi elektronički uređaj radi mogućnosti daljnje uporabe. To su podaci koji se pohranjuju na računalo pojedinca prilikom posjeta pojedinom internetskom mjestu i koriste se za poboljšanje korisničkog iskustva i učinkovitosti prilikom ponovnog posjeta istoj stranici pri čemu nije moguće identificirati određenog pojedinca. Kolačiće svaki korisnik može sam pohraniti, ograničiti ili onemogućiti. Više o kolačićima možete saznati na: https://kompare.hr/cookie-policy/.

  Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili prosljeđivati trećim nezainteresiranim osobama. Koristiti ćemo ih isključivo kako bi ispunili našu svrhu. Vi nam se u svakom trenutku možete obratiti i tražiti brisanje svih Vaših osobnih podataka szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.

  1. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

  Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kompare.hr web servisa kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podacima će po potrebi imati pristup pravne osobe koje osiguratelju pružaju tehničku potporu prilikom obrade osobnih podataka (npr. proizvođač računalnih aplikacija, pružatelj usluga razvoja, instalacije razvoja i održavanja serverske infrastrukture te programiranja poslovnih sistema). Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: osiguravajuće društvo ili telekom operater čiju ponudu tražite ili s kojim sklapate ugovor; državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama osiguratelja (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, HAKOM, inspektor elektroničkih komunikacija, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela); druga osiguravajuća društva i osiguravajuća društva za potrebe reosiguranja, suosiguranja ili obveza temeljem međunarodnih ugovora i konvencija kod međunarodnih šteta; tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, tiskare, financijske ustanove i drugi poslovni partneri. Svi osim navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema zajedničkim uputama kompare.hr i osiguratelja, telekom operatera ili opskrbljivača strujom ovisno o odabranom proizvodu ili usluzi, odnosno, odabranog osiguratelja ili telekom operatera s kojim ste sklopili ugovor o osiguranju. Kompare.hr neće prodavati Vaše osobne podatke trećim nezainteresiranim osobama ili ih učiniti dostupnim njima na bilo koji drugi način.

  Naši poslovni partneri su: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., Merkur osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Iskon telekom d.d., Telemach Hrvatska d.o.o., A1 telekom d.d., HT Produkcija d.o.o.

  1. Gdje će se moji podaci obrađivati?

  Vaši osobni podaci će biti obrađivani unutar Europske unije (EU) od strane voditelja i izvršitelja obrade koji su navedeni gore, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje temeljem zakonskih propisa ili kompare.hr ili odabranog osiguratelja ili telekom operatera.

  1. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?

  Vi imate pravo na pristup informacijama o obradi Vaših osobnih podataka; izmjenu, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; ograničenje ili brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; zahtijevati prebacivanje Vaših osobnih podataka; podnošenje prigovora kompare.hr putem obrasca na stranici www.kompare.hr ili nadležnom državnom tijelu.

  1. Pravo na prigovor nadzornom tijelu

  Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, +385 (0)1 4609000, azop@azop.hr , www.azop.hr

  1. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

  Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo.

  Smatramo da našu svrhu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama te pomoć kod zaključenja ugovora o kupnji proizvoda i usluga koje želite i za koje ste zainteresirani korisno vršimo tijekom 5 godina od Vaše zadnje aktivnosti na našim stranicama ili kontakta putem maila. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati.

  Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, odnosno, ugovora o telekom uslugama, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

  Ostali osobni podaci se čuvaju do ispunjenja svrhe za koju su bili prikupljeni odnosno u okviru rokova zastare za obveze koje bi mogle nastati iz obrade tih osobnih podataka. Kod sklopljenih ugovora o osiguranju prikupljeni podaci čuvaju se tijekom perioda od 10 godina od sklapanja ugovora.

  Vi u svako vrijeme možete ostvariti svoje zahtjeve vezano za obradu Vaših osobnih podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.

  1. Uvjeti kupnje putem web shopa.

  Korištenjem webshopa kompare hr. potrošač izjavljuje da je suglasan da se svi njegovi osobni podaci, koje je kompare.hr prikupilo prilikom izračuna cijena/sastava ponuda, postupka zaključenja ugovora o osiguranju, mogu koristiti u svrhu prikupljanja, obrade, evidencije i korištenja u svim postupcima i radnjama koje iz ugovora mogu proizaći sukladno općim i posebnim uvjetima osiguranja kojima su pobliže definirana pravila pružanja usluge osiguranja;

  Potrošač nadalje izjavljuje da je upoznat s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka društvom Kompare Online d.o.o. i društvom osiguratelja, odnosno, telekom operatora čije ponude uspoređuje i/ili kojeg odabere za ugovaranje osiguranja, odnosno, telekom usluge, kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;

  Potrošač dobrovoljno stavlja na raspolaganje osobne podatke temeljem kojih ga kompare.hr može kontaktirati pisanim putem, telefonom ili elektroničkom poštom i dostavljati mu informativni i marketinški materijal.

  Potrošač izjavljuje da je suglasan da se navedeni podaci mogu prosljeđivati trećim osobama unutar Europske unije u svrhu obrade podataka u postupcima opominjanja, naplate potraživanja, obrade odštetnih zahtjeva, revidiranja podataka kao i u ostalim postupcima kada je to određeno pozitivnim zakonskim propisima ili temeljem naloga suda, a temeljem kojih se ugovaratelj osiguranja može kontaktirati pisanim putem, telefonom ili elektroničkom poštom;

  Potrošač izjavljuje da je suglasan da se navedeni podaci mogu sukladno prethodno navedenom koristiti najkasnije deset godina od datuma isteka ugovorenog osiguranja, odnosno, od Vaše zadnje aktivnosti na našim stranicama ili kontakta putem maila, a kasnije samo na temelju naloga suda ili ako je to određeno ugovorom ili pozitivnim propisima;

  Potrošač potvrđuje da je upoznat sa sljedećim pravima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka:

  • pravo na pristup podacima koje uključuje pravo na uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka, pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirkama osobnih podataka koji se odnose na istoga, pravo na njihovo prepisivanje te pravo na ispis podataka o tome tko je, za koje svrhe i po kojem pravnom temelju od kompare.hr dobio osobne podatke koji se odnose na istog;
  • pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje podataka ako su osobni podaci ugovaratelja osiguranja nepotpuni, netočni ili neažurni ili ako njihova obrada nije u skladu s propisima;
  • pravo na podnošenje pritužbe web servisu kompare.hr ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako ugovaratelj osiguranja smatra da su povrijeđena njegova prava zajamčena propisima o zaštiti osobnih podataka;
  • pravo na uskratu suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i izravne promidžbe koje uključuje pravo ugovaratelja osiguranja da u svakom trenutku može odustati od dane suglasnosti za obradu podataka u navedene svrhe.
  1. Kako nas možete kontaktirati?

  Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom kako slijedi:

    • Broj telefona: 01 5550 666
    • e-mail: support@kompare.hr
    • pisanim putem na adresu: Kompare Online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka
    • putem web obrasca koji se nalazi na www.kompare.hr
  1. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

  Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.kompare.hr Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

  Opći uvjeti korištenja stranica kompare.hr vezano uz osobne podatke

  Korištenje internetske stranice https://kompare.hr zabranjeno je osobama mlađima od 18 godina.

  Ukoliko na stranicama kompare.hr ostavim osobne podatke za drugu osobu potvrđujem da imam privolu te osobe za prosljeđivanje njezinih osobnih podataka.

  Ukoliko zatražim ponudu i/ili sklopim ugovor o osiguranju ili o telekom uslugama, a nisam vlasnik/osiguranik vozila, odnosno, vlasnik/korisnik telekom priključka, ovime potvrđujem da imam ovlaštenje odnosno suglasnost vlasnika/osiguranika vozila, odnosno, vlasnika/korisnika priključka za ishođenje ponude, odnosno, sklapanje tog ugovora, te za plaćanje premije osiguranja, odnosno, cijene telekom usluga kao i suglasnost za korištenje osobnih podataka koji se odnose na vlasnika/osiguranika vozila, odnosno vlasnika/korisnika telekom priključka za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, odnosno, ugovora o telekom usluzi. Kompare.hr u obvezi je čuvati te podatke kao poslovnu tajnu.

  Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o Kompare.hr, odnosno, društvima Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. i proizvodu koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o osiguranju, odnosno, Zakon o elektroničkim komunikacijama.

  Za dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za podršku korisnicima na broj: 01 5550 666

  Ovdje možete pročitati i ostale uvjete: uvjeti korištenjapolitika kolačića, Politika zaštite i privatnosti Kompare korisnika.