NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Poslovni podaci

Kompare online d.o.o.
KOMPARE ONLINE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Petra Jurčića 4b, 51000 Rijeka
OIB: 20274969543
Član Uprave društva: Nikša Tomulić
Član Uprave društva: Marjeta Tomulić Vehovec
Temeljni kapital: 3.140.000,00 kn/ 416.749,61 EUR (fiksni tečaj konverzije 7.53450) uplaćen u cijelosti u novcu
registriran na Trgovačkom sudu u Rijeci

(Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.)
MBS 040282750
MBS (NKD) 2856158
Poslovni račun:
IBAN HR9024020061100621809
Poslovna banka:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

Custodia d.o.o.
CUSTODIA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju
Franje Čandeka 32, 51000 Rijeka
OIB: 02894831317
Član Uprave društva: Marjeta Tomulić Vehovec
Prokurist: Ivan Josipović
Temeljni kapital: 100.000,00 kn/ 13.272,28 EUR (fiksni tečaj konverzije 7.53450) uplaćen u cijelosti u novcu
registrirana na Trgovačkom sudu u Rijeci

(Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.)
MBS 040311842
MBS (NKD) 4091396
Poslovni račun:
IBAN HR5824020061100672728
Poslovna banka:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
hanfa logo
HANFA: Datum dozvole za rad 09.08.2013.
Klasa dozvole za rad: UP/I-453-02/13-37/38
Ovlašteni zastupnik: Marjeta Tomulić Vehovec, ZO 12962