Poslovni podaci

Kompare online d.o.o.
KOMPARE ONLINE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Petra Jurčića 4b, 51000 Rijeka
OIB 20274969543
Član Uprave društva: Marjeta Tomulić Vehovec
Član Uprave društva: Emil Franjčec
Temeljni kapital: 2.000.200 kn uplaćen u cjelosti
registriran na Trgovačkom sudu u Rijeci, MBS 040282750
MBS (NKD) 2856158
Poslovni račun:
IBAN HR9024020061100621809
Poslovna banka:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Custodia d.o.o.
CUSTODIA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju
A. Mohorovičića 11a, 51000 Rijeka
OIB 02894831317
Član Uprave društva: Marjeta Tomulić Vehovec
Temeljni kapital: 100.000 kn uplaćen u cjelosti
registrirana na Trgovačkom sudu u Rijeci, MBS 040311842
MBS (NKD) 4091396
Poslovni račun:
IBAN HR5824020061100672728
Poslovna banka:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
hanfa logo
HANFA: Datum dozvole za rad 09.08.2013.
Klasa dozvole za rad: UP/I-453-02/13-37/38
Ovlašteni zastupnik: Marjeta Tomulić Vehovec, ZO 12962