Opći uvjeti

kompare.hr okuplja korisnike i dobavljače u nekoliko poslovnih područja, stvarajući transparentnost na tržištima proizvoda, a korisnicima garantira neutralnost i neovisnost svih podataka i usporedbi.

Na ovoj stranici možete pronaći sve informacije s legalnog i korisničkog aspekta o kompare.hr-u.