NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Informacije o obradi osobnih podataka – društvene mreže

Informacije o obradi osobnih podataka
vezana uz provođenje aktivnosti na službenim profilima Kompare.hr na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn i Youtube).

Web servis kompare.hr vrši poslovnu djelatnost putem društva Kompare online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka, OIB: 20274969543 i povezanog društva Custodia d.o.o. Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317 (nadalje: Društvo). Ova Informacija o obradi osobnih podataka odnosi se na aktivnost obrade podataka posredstvom društvenih mreža koju provodi Društvo u Republici Hrvatskoj. Kompare online d.o.o. za usluge vlasnik je web stranica kompare.hr te vrši prodaju telekom usluga. Povezano društvo Custodia d.o.o. je ovlašteno društvo za zastupanje u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27.04.2016. god. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka to o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR) te sve relevantne zakone i propise.
Opći kontaktni podaci za ispitanike: szop@kompare.hr

Korištenje i upravljanje društvenim mrežama Društva

Društvo upravlja sljedećim web lokacijama na društvenim mrežama:
Facebook https://www.facebook.com/komparehr
Instagram: https://www.instagram.com/kompare.hr/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kompare-hr/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_qQv0Z1aETXFZ_XfZQyfvA
Twitter: https://twitter.com/komparehr

Društvo obrađuje osobne podatke na web stranicama društvenih mreža kako bi informiralo korisnike o ponudama, proizvodima, uslugama, događanjima, natjecanjima ili drugim temama i vijestima te kako bi komuniciralo s posjetiteljima društvenih mreža o tim temama, kao i kako bi odgovorilo na relevantne upite o pohvalama, kritikama i drugim upitima.

U slučajevima kada možemo utjecati i odrediti uvjete obrade osobnih podataka nastojimo, u okviru mogućnosti koje nam pruža operater društvene mreže, osigurati da se obrada osobnih podataka vrši u skladu s relevantnim zakonskim propisima. Dakle, u slučajevima kada nam je pružatelj platforme društvene mreže to omogućio, mi osiguravamo da naša web mjesta društvenog umrežavanja poštuju zaštitu osobnih podataka. Podaci koje ste dodali na naše web stranice na društvenim mrežama kao što su komentari, videozapisi, slike, „lajkovi“ itd. objavljuju se putem platforme relevantne društvene mreže i nikada ih ne obrađujemo niti koristimo u bilo koje druge svrhe. No, zadržavamo pravo brisanja zbog toga što određena objava ili komentar krši pravila dozvoljenog sadržaja, npr. doprinosi kršenju zakona, sadrži poruke mržnje, vulgarne komentare (npr. sa uvredljivim sadržajem) ili priloge (npr. slike ili videozapise) koji krše autorska prava, prava intelektualnog vlasništva, etička načela Društva i/ili moral društva.

Ne upravljamo i ne pohranjujemo sve funkcionalnosti društvenih mreža i zato će, primjerice, svi postovi koje objavite na našoj stranici društvene mreže ostati na vremenskoj traci neograničeno vrijeme sve dok ih sami ne uklonite, odnosno ako budu uklonjeni zbog ažuriranja profila ili zbog kršenja pravila dozvoljenog sadržaja.

Nemamo utjecaj na brisanje vaših podataka od strane samog operatera društvene mreže.

Operater platforme društvene mreže kao neovisni Voditelj obrade – Pored Društva kao Voditelja obrade, operater relevantne platforme društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram i sl.) također je neovisni Voditelj obrade. Podsjećamo da operater društvene mreže kao neovisni Voditelj obrade također vrši obradu osobnih podataka, na što Društvo ima samo ograničen utjecaj, ali Vi ste prihvatili njegove uvjete prilikom registracije na danoj društvenoj mreži. Informacije o obradi podataka pojedinog operatera platforme društvene mreže dostupne su na njihovim mrežnim lokacijama.

Korištenje analitičkih podataka operatera platforme društvene mreže – U pogledu obrade podataka u svrhu kreiranja analitike stranice, Društvo i operater društvene mreže koji pruža uslugu korištenja analitičkih podataka smatraju se zajedničkim voditeljima obrade. U pogledu navedene obrade, pružatelj usluge kreiranja analitike stranice pruža nam zbirne statističke podatke i uvide koji nam pomažu razumjeti kako ljudi reagiraju na objave, ponude, stranice, videozapise i drugi sadržaj. Analitika stranice zbirni su statistički podaci kreirani iz određenih događaja zabilježenih na poslužiteljima operatera društvene mreže (npr. Facebook ili LinkedIn) kada Vi komunicirate sa stranicama i sadržajem povezanim s njima. Na primjer, Društvo prima podatke o broju ljudi ili korisničkih računa koji su pogledali njegove objave, reagirali na njih ili ih komentirali kao i zbirne demografske i druge podatke koje mu pomažu shvatiti interakcije s njegovom stranicom ili korisničkim računom. Pri tome, Društvo kao administrator profila na društvenoj mreži nema pristup osobnim podacima koji se obrađuju, već samo zbirnoj analitici stranice. Događaji koji se upotrebljavaju za kreiranje analitike stranice od strane pružatelja usluge kreiranja analitike stranice ne pohranjuju IP adrese, ID oznake kolačića, kao ni bilo koje druge identifikatore povezane s osobama ili njihovim uređajima osim korisničke oznake za korisnike prijavljene na društvenoj mreži. Događaje koje društvena mreža bilježi u svrhu kreiranja analitike stranice definira isključivo društvena mreža te ih Društvo kao administrator stranice ne može postavljati, mijenjati niti na drugi način na njih utjecati. U vezi s upotrebom Facebook stranice Društva, upotrebljavamo statističke informacije (posjete našoj stranici, demografske podatke pratitelja i aktivnosti na stranici) koje Facebook stavlja na raspolaganje putem Facebook usluge “Insights” u anonimiziranom obliku. Društvo na temelju tih informacija ne može donositi zaključke o pojedinačnim korisnicima niti pristupiti profilima pojedinačnih korisnika. Više informacija o Facebook Insights mogu se naći ovdje. U vezi s upotrebom LinkedIn stranice Društva, upotrebljavamo statističke informacije (posjete našoj stranici, demografske podatke pratitelja i aktivnosti na stranici) koju LinkedIn stavlja na raspolaganje putem LinkedIn usluge “Analytics” u anonimiziranom obliku. Društvo na temelju tih informacija ne može donositi zaključke o pojedinačnim korisnicima niti pristupiti profilima pojedinačnih korisnika.

Oglašavanje – Društvo također koristi usluge oglašavanja posredstvom društvenih mreža. Društvo ima mogućnost odrediti parametre na temelju kojih će se određeni oglas prikazati određenoj ciljanoj skupini. Pri tome, jednako kao i kod korištenja analitike, Društvo nema pristup osobnim podacima koji se obrađuju već je to isključivo operater platforme društvene mreže osim ukoliko korisnik nije sam u nekom trenutku upisao osobne podatke na web stranicama Društva. Sukladno navedenom, prilikom oglašavanja biramo kome će se oglas prikazati na temelju demografskih, interesnih i drugih parametara koji nam omogućavaju da izaberemo točno onu grupu ljudi koja nam treba. Primjerice, ako je netko na našim stranicama pretraživao obvezno osiguranje motocikla i u proljeće određeni osiguratelji imaju akcije povoljnih cijena za sklapanje takvog osiguranja, objavljujemo to na društvenim mrežama kao dark post (objava koja se ne vidi na službenoj FB stranici, već samo u news feedu pratitelja) usmjeren samo na pratitelje koji su pretraživali osiguranje motocikla jer je to za njih relevantna informacija.”

Personalizacija sadržaja, oglašavanja i analiza na temelju interesa posjetitelja web stranice – U granicama primjenjivih zakona možemo koristiti vaše osobne podatke za oglašavanje prema Vama online uključujući i ciljano oglašavanje prema Vama na drugim mrežnim stranicama. Kako bismo vam mogli pružiti najrelevantnije informacije o našim proizvodima i uslugama, koristimo kolačiće treće strane za remarketing (retargeting) oglašavanje, oglašavanje ciljano na temelju interesa kako biste bili svjesni sadržaja koji ste pogledali na web stranici. Ove podatke možemo upotrijebiti u svrhu naših oglašivačkih kampanja na web stranicama trećih strana. U tom slučaju možemo dobiti povratne informacije o web stranicama naših marketinških partnera na kojima ste vidjeli naše oglase. Slično tome, treće strane mogu postati svjesne da ste posjetili našu web stranicu.

Ostale obrade posredstvom društvenih mreža – uz gore opisano, Društvo vrši i sljedeće obrade osobnih podataka:

Naziv i svrha aktivnosti obrade osobnih podataka Pravna osnova obrade podataka Opseg i izvor osobnih podataka Trajanje obrade Kategorije primatelja podataka
Aktivnosti organizacije nagradnih natječaja koji se provode na društvenim mrežama (ime, prezime, adresa, broj telefona). Društvo na pojedinom profilu društvene mreže povremeno organizira nagradne natječaje, pri čemu za svaki nagradni natječaj na konkretnoj društvenoj mreži objavljuje i Opće uvjete sudjelovanja u tom nagradnom natječaju. Osobne podatke koje ste nam pružili kao dio vašeg sudjelovanja u nagradnom natječaju koriste se isključivo u svrhu provođenja natječaja (izvlačenje pobjednika, objava dobitka te kako bi se dobitnicima dostavila nagrada). Članak 6. stavak 1. (b) GDPR-a – obrada je nužna radi izvršenja ugovora s ispitanikom, odnosno kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju ispitanik je prihvatio Opće uvjete nagradnog natječaja čime je između sudionika i Društva nastao ugovorni odnos. Za potrebe fizičke dostave nagrade: Uz kontakt podatke, potrebna nam je i adresa te u određenim slučajevima i broj telefona. Izvor podataka: ispitanik Podaci o sudionicima nagradnog natječaja, kao i svi osobni podaci do kojih Društvo može doći provođenjem nagradnog natječaja, čuvaju se do okončanja nagradnog natječaja, odnosno do odabira dobitnika.
Podatke o
dobitniku/dobitnicima nagradnog natječaja objavit ćemo na profilu društvene mreže sukladno Općim uvjetima sudjelovanja. Objava će biti izbrisana u roku od 30 dana od dana objave dobitnika.
Ukoliko je primjenjivo – Društvo koje omogućava dobivanje nagrade. Primjerice, u slučaju da je dobitak nagradnog natječaja ulaz na određeni događaj, organizatoru tog događaja proslijedit ćemo vaše kontakt podatke kako bismo Vam organizirali ulaz.
Objava fotografija i video materijala u marketinške svrhe – Društvo na profilima svojih društvenih mreža objavljuje fotografije i video materijale na kojima se možete nalaziti, s ciljem informiranja kupaca o određenim aktivnostima i događanjima na kojima je Društvo sudjelovalo ili koja su organizirana uz podršku Društva. – U odnosu na fotografije nastale i objavljene na temelju postojećeg ugovora između Društva i ispitanika – članak 6. stavak 1. (b) GDPR-a – obrada je nužna za izvršenje ugovora između Društva i ispitanika.
Pored navedenog, mogući su i sljedeći pravni temelji obrade:
– Članak 6. stavak 1. (f) GDPR-a – obrada je nužna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva. Legitimni interes društva je promocija marketinških aktivnosti kompanije na profilima društvenih mreža Društva. Ispitanik ima u svako doba pravo izjaviti prigovor na obradu koja se temelji na legitimnom interesu.
– Članak 6. stavak 1. (a) GDPR-a – ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.
Fotografije i video materijali s raznih događanja, promotivnih i sponzorskih aktivnosti Društva.
U odnosu na obrade koje se temelje na izvršenju ugovora između Društva i ispitanika, odnosno na temelju privole ispitanika, Društvo također obrađuje podatak o ugovornom odnosu kao pravnom temelju, odnosno o podacima vezanim uz davanje privole.
Izvor podataka: ispitanik
Fotografije i video materijale postavljene na profil društvene mreže Društva ćemo u načelu čuvati trajno.
Međutim, u slučaju prigovora na obradu podataka koja se temelji na legitimnom interesu u marketinške svrhe, odmah po zaprimanju prigovora ćemo prekinuti s predmetnom obradom podataka te sadržaj ukloniti.
Korisnici društvenih mreža.
Obrana pravnih zahtjeva U svrhu ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku bilo u upravnom ili vanparničnom postupku. Članak 6. stavak 1. (f) GDPRa (obrada je nužna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).
Legitimni interes Društva: postavljanje zahtjeva u odnosu na ispitanika i uspješna obrana u bilo kojem parničnom postupku pokrenutom od strane ispitanika, odnosno u upravnom i drugom sličnom postupku.
Svi osobni podaci prikupljeni u gore navedenim svrhama obrade podataka. U slučaju da je obrada osobnih podataka nužna za postavljanje, odnosno za obranu ili za ostvarivanje legitimnog interesa Društva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvansudskom postupku koji je ispitanik pokrenuo na temelju vlastitog legitimnog interesa, Društvo će obrađivati podatke do konačnog okončanja takvog postupka ili postizanja legitimnog interesa na drugi način (npr. zaključenjem izvansudske nagodbe).  

Nadalje, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni primateljima odnosno trećim stranama, primjerice nadležnom poreznom tijelu, pravnim zastupnicima (odvjetnicima), revizorima, osiguravajućim društvima, ugovornim partnerima (u slučaju da ste osoba koja sklapa ugovore u ime Voditelja obrade / koja je kontakt osoba) Društva.

Više informacija o provedenom testu legitimnog interesa može biti pruženo na temelju zahtjeva ispitanika

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Web stranica: https://www.facebook.com , Politika privatnosti: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Web stranica: https://www.instagram.com , Politika privatnosti: https://help.instagram.com/519522125107875
Facebook-ovi proizvodi obuhvaćaju Facebook i Instagram.
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Web stranica: https://www.youtube.com,
Politika privatnosti: https://www.youtube.com/intl/en_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#overview
Obuhvaća i Youtube
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Web stranica: https://www.linkedin.com,
Politika privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Twitter International Company One Cumberland Place, 26 Fenian St, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND
Web stranica: https://twitter.com/en
Politika privatnosti: https://twitter.com/en/privacy

Gore navedeni voditelji obrade djeluju neovisno i smatraju se neovisnim voditeljima obrade te u tom smislu samostalno definiraju svrhu i okvire svoje obrade podataka te snose pojedinačnu odgovornost za obradu podataka.
U pogledu podataka koji se upotrebljavaju za kreiranje analitike stranice gdje se Društvo i operater platforme društvene mreže koji pruža uslugu kreiranja analitike stranice i oglašavanja (Facebook, LinkedIn) smatraju zajedničkim voditeljima obrade.

Pored navedenog, u skladu s člankom 6. stavkom 1. (f) GDPR-a (na temelju legitimnog interesa Društva), Društvo ukoliko koristi usluge pravnih savjetnika i odvjetničkih partnera za upravljanje i uspješno izvršavanje svojih pravnih zahtjeva može prenositi potrebne osobne podatke takvim pravnim savjetnicima i odvjetnicima u tu svrhu (uključujući pojedinosti o zahtjevima). Takvi pravni savjetnici i odvjetnici djeluju kao neovisni Voditelji obrade u skladu s odredbama vlastite Informacije o obradi osobnih podataka. Na zahtjev ispitanika, Društvo će pružiti podatke o pravnom savjetnikom ili odvjetničkom partneru, ukoliko takvi postoje, koji je uključen u određenu obradu podataka, njegove kontaktne podatke i aktivnosti koje provodi, kao i podatke koji se u vezi s njim obrađuju.

Službenik za zaštitu osobnih podataka – Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. su sukladno relevantnim propisima imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: szop@kompare.hr ili 00385 (0)1 5550 666

Kontakt podatke Službenika za zaštitu osobnih podataka ostalih neovisnih voditelja obrade (Facebook, Google, LinkedIn, Twitter) možete pronaći na gore navedenim stranicama njihove politike privatnosti.

Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili prosljeđivati trećim nezainteresiranim osobama. Koristiti ćemo ih isključivo kako bi ispunili našu svrhu. Vi nam se u svakom trenutku možete obratiti i tražiti prestanak obrade svih Vaših osobnih podataka szop@kompare.hr ili telefonom na +385 (0)1 555 0666.

Osobe ovlaštene za pristup podacima kod Voditelja obrade: Zaposlenici u odjelu marketinga imat će pristup svim podacima.

Pristup podacima potrebnim za istragu mogu imati zaposlenici: u odjelu pravne službe i odjelu informacijskih tehnologija, ovlaštene osobe kod izvršitelja obrade zaduženog za održavanje servera imat će pristup svim podacima koje se nalaze na serverima Društva, pa time i uvid u sve osobne podatke koji se nalaze na serverima, sukladno ovoj Informaciji.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka u svrhe navedene u ovoj Informaciji: Nema obrade posebnih kategorija podataka.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje: Nije primjenjivo.

Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke? – Vi imate pravo na pristup informacijama o obradi Vaših osobnih podataka; izmjenu, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; ograničenje ili brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; zahtijevati prebacivanje Vaših osobnih podataka; podnošenje prigovora kompare.hr putem obrasca na stranici www.kompare.hr ili nadležnom državnom tijelu.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu – Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, +385 (0)1 4609000, azop@azop.hr , www.azop.hr

Postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila (razumljive informacije o primijenjenoj logici, kao i o važnosti te predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika): Ne provodi se automatizirano donošenje odluka. Međutim, prilikom oglašavanja biramo kome će se oglas prikazati na temelju demografskih, interesnih i drugih parametara koji nam omogućavaju da izaberemo točno onu grupu ljudi koja nam treba.

Sigurnosne mjere za zaštitu podataka – Društvo pohranjuje osobne podatke isključivo na nosačima podataka i hosting stranicama koje dozvoljavaju pristup samo ovlaštenom osoblju te u bazama podataka koje su šifrirane i/ili zaštićene lozinkom kako bi se osigurala tajnost, integritet i dostupnost osobnih podataka ispitanika u skladu s normama i standardima informacijske sigurnosti. U okviru zaštite razmjerne riziku te kategorizacije osobnih i poslovnih podataka (klasifikacije), Društvo osigurava zaštitu podataka na razini mreže, infrastrukture i aplikacije (pomoću vatrozida, antivirusnih programa, mehanizama šifriranja za pohranu i komunikaciju, filtriranja sadržaja i ostalih tehničkih i procesnih rješenja). Incidenti povezani sa sigurnošću podataka neprestano se prate i rješavaju.

Čuvanje papirnate dokumentacije svedeno je na minimum i gotovo ne postoji. U slučaju papirnatih dokumenata i svih osobnih podataka koji se obrađuju na papiru, Društvo osigurava sigurnost podataka pohranjivanjem na mjestima koja su nedostupna neovlaštenim osobama. Nakon isteka trajanja obrade podataka, stručno osposobljeni zaposlenici Društva uništavaju dokumente rezačem papira.

Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka? – Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.kompare.hr Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.