NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Vodič kroz dopunsko osiguranje: sve što trebate znati na jednom mjestu

Ljeto se bliži kraju, a početak školske godine mnogima označava i priliku da donesu neke nove odluke, prihvate neke nove izazove. Neki se napokon odluče i na dopunsko! No što sve pokriva dopunsko osiguranje? Zašto ga je važno imati? Koju policu ugovoriti? Što je uopće dopunsko zdravstveno osiguranje? U nastavku teksta saznajte sve što trebate znati o dopunskom osiguranju.

dopunsko osiguranje

Što je dopunsko osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje je osiguranje koje pokriva troškove nastale korištenjem zdravstvenih usluga prema uputnicama izdanim od strane vašeg liječnika. Osoba koja ima samo obvezno zdravstveno osiguranje, a nema dopunsko, obavezna je platiti participaciju u visini najviše 20 % pune cijene zdravstvene usluge.

Gdje vrijedi dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko osiguranje vrijedi isključivo u javnim (državnim) ustanovama i kod doktora koji imaju ugovor s HZZO-om, a osigurati se mogu sve osobe koje imaju obvezno zdravstveno osiguranje.

Koje troškove pokriva dopunsko zdravstveno?

Troškovi pokriveni dopunskim zdravstvenim osiguranjem su:

 • participacije od 25 kn za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
 • participacije od 50 kn za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
 • participacije od 50 kn za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i sličnih pomagala
 • participacije od 25 kn po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
 • participacije od 100 kn po danu za troškove bolničke zdravstvene zaštite
 • participacije od 1 000 kn za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za osobe od 18 do 65 godina
 • participacije od 500 kn za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
 • participacije od 10 kn za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine
 • participacije od 10 kn za izdavanje lijeka po receptu

Što je B lista lijekova?

Postoji A i B lista lijekova i tu listu ažurira i objavljuje HZZO. Za lijekove koji su na A listi ne plaćamo participaciju u ljekarni. Ako nemamo dopunsko osiguranje, za njih ćemo platiti sam trošak izdavanja lijeka na recept u iznosu od 10 kn. Za lijekove koji su na B listi u ljekarni moramo platiti participaciju, a ako nemamo dopunsko osiguranje, tada dodatno plaćamo trošak izdavanja lijeka na recept.

Znači, na B listi lijekova su lijekovi koje osoba dobije na recept, ali ih svejedno u ljekarni mora nadoplatiti. Na primjer, na B listi se nalaze antibiotici Sumamed i Klavocin. Također, na B listi mogu biti i lijekovi za kronične bolesnike (tlak, šećer, štitanjača), antidepresivi, kontracepcijske pilule, lijekovi za alergije, lijekovi za bolove itd.

Neke osiguravajuće kuće u pokriću dopunskog osiguranja imaju ograničeno pokriće troškova participacije lijekova s B liste, neke neograničeno, a neke ga uopće nemaju. Recimo, HZZO dopunsko ne pokriva participaciju za lijekove koji su na B listi i ovo se pokriće preko njih ne može dodatno ugovoriti.

pregled, dopunsko zdravstveno osiguranje

Koja je još pokrića moguće ugovoriti uz policu dopunskog osiguranja?

Osim pokrića B liste lijekova dodatno je moguće ugovoriti:

 • osiguranje drugog liječničkog mišljenja
 • bolničku naknadu
 • kućnu njegu

Važno je znati da bolnička naknada nije isto što i pokriće troška boravka u bolnici koje je već pokriveno s osnovnim dopunskim osiguranjem. Bolnička naknada je određeni iznos novaca koji osoba može dobiti, ako završi u bolnici zbog bolesti ili nezgode.

Koliki je potencijalno najveći mogući trošak bez police dopunskog?

Potencijalno najveći trošak koji vas može pogoditi kada nemate dopunsko osiguranje je trošak bolničkog liječenja. On je zasad ograničen na iznos od 2 000 kn po jednom ispostavljenom računu.

To znači da osoba može biti 3 dana u bolnici i dobiti račun od maksimalno 2 000 kn, ali ako izađe iz bolnice pa mora na fizikalnu, kod specijalista i slično, radi se o novim računima i troškovima.

Na koje se razdoblje sklapa polica dopunskog osiguranja?

U većini slučajeva do vašeg otkaza. Ako želite, iznimno ju možete ugovoriti i za kraće razdoblje. Vremenski rok na koji je polica sklopljena uvijek je naznačen na polici.

Inače, polica dopunskog zdravstvenog osiguranja uvijek se raskida na skadenci. Skadenca je datum koji je na polici naznačen kao početak osiguranja. Također, svaka osiguravajuća kuća ima svoje uvjete za raskid police, ali u pravilu se traži da se raskid police najavi minimalno tri mjeseca prije skadence.

Što se tiče plaćanja dopunskog osiguranja, može se platiti odjednom za cijelu godinu, a može se plaćati i mjesečno, i to putem uplatnice, kreditne kartice ili internet bankarstva.

Što je karenca?

Ako se pitate kada počinje vrijediti dopunsko osiguranje, važno je da znate koliko traje karenca. Karenca je vremenski period u kojem prava iz osiguranja još nisu počela vrijediti. Kod dopunskog osiguranja, karenca uglavnom traje 15 dana od dana sklapanja police. Karenca se može izbjeći jedino ako ste unatrag određenog perioda imali aktivnu policu dopunskog osiguranja. U tom slučaju imate dopunsko osiguranje koje vrijedi odmah.

Tko ima pravo na besplatno dopunsko osiguranje?

Pravo na besplatno dopunsko osiguranje imaju:

 • osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100 % oštećenje organizma, odnosno tjelesno oštećenje prema posebnim propisima
 • osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi
 • osigurane osobe koje su darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
 • osigurane osobe koje su dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)
 • osigurane osobe – redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina
 • osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.000,00 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.500,00 kn

Je li moguće imati dva dopunska osiguranja istovremeno?

Da. Ovo je posebno zanimljivo osobama koje ostvaruju pravo na besplatno HZZO dopunsko osiguranje. Međutim, dopunsko zdravstveno u HZZO-u nema pokriće za B listu lijekova pa će vam dobro doći polica dopunskog osiguranja koja to pokriva, ako svaki mjesec izdvajate dosta novaca u ljekarni.

putno zdravstveno osiguranje

Vrijedi li dopunsko osiguranje izvan Hrvatske?

Ne. Liječenje u inozemstvu regulirano je pravima koje imamo iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Od 1. srpnja 2013. HZZO je obvezan, svim osobama koje to zatraže, besplatno izdati Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koju je dobro imati kad putujete u druge zemlje EU. Dodatno se uvijek može ugovoriti polica za putno osiguranje.

Koja je razlika između dopunskog i dodatnog osiguranja?

Dopunsko osiguranje nam koristi u javnim ustanovama, dok je dodatno zdravstveno osiguranje vezano za privatne doktore i privatne ustanove. Radi se o višem standardu zdravstvene zaštite.

Osoba koja ima dodatno osiguranje će puno jeftinije, brže i jednostavnije obavljati preglede i usluge u privatnim ustanovama. Dodatno osiguranje može se sastojati od preventive (sistematski pregled) i kurative (pregledi specijalista i usluge dijagnostike i laboratorija).

Kako vam Kompare može pomoći?

Ako se pitate gdje ugovoriti dopunsko osiguranje i treba vam provjera dopunskog osiguranja, na pravom ste mjestu!

Naši Kompareovci odgovorit će vam na sva pitanja vezana za dopunsko zdravstveno osiguranje – besplatno i bez obveze. Budući da surađujemo sa svim osiguravajućim kućama, za vas ćemo sigurno pronaći policu za najbolje dopunsko osiguranje, ali i dodatno zdravstveno osiguranje.

Osim toga, ako niste zadovoljni s trenutnom policom osiguranja i želite najjeftinije dopunsko osiguranje, uz našu ju pomoć lako možete raskinuti i ugovoriti novu koja će najbolje odgovarati vašim potrebama. Korak po korak ćemo vas voditi kroz cijeli proces raskida – pomoći ćemo vam s dokumentacijom i svim drugim informacijama.

Uštedite svoje vrijeme i sa svim upitima i nejasnoćama nam se slobodno javite na broj 01 555 0666 ili e-mail dzo@kompare.hr – od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati.