NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju Custodia d.o.o.

Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) i Zakona o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22) Custodia d.o.o. kao posrednik u osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama, odnosno obnavljanju ugovora, obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:

 • Ime i prezime te adresa posrednika u osiguranju (fizičke osobe) koji temeljem zaposlenja ili drugog ugovornog odnosa sa Custodia d.o.o. obavlja poslove posredovanja u osiguranju:
 • Marjeta Tomulić Vehovec,  upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 12962
 • Dijana Baraba, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 15744
 • Darko Martić,  upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 0383
 • Martina Tudor, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 13569
 • Ivana Vlah upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 18512
 • Toni Babić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 18817
 • Sanjin Maškarin upisan u registar zastupnika pod registarskim brojem ZO 0588
 • Ksenija Bilić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19215
 • Kristina Zupčić Kremenović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19256
 • Jadranka Bujan upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19264
 • Tea Keser Furlan upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19276
 • Monika Dolinar upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19271
 • Vesna Vukelić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19297
 • Niki Keser Petrović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19275
 • Iva Kosorčić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19278
 • Marina Baretić Kasunić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19260
 • Valentina Žganec, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19551
 • Petra Vidović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19534
 • Valnea Ban Rošić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19546
 • Milena Zrnić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19475
 • Katja Barić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19846
 • Dolores Starčević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20142
 • Ivana Barišić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20123
 • Nataša Čupen upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20242
 • Kristina Šporer Nižić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20636
 • Valentina Jelčić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20841
 • Sanja Erak upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20862
 • Ivana Božić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20836
 • Anita Franjković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20885
 • Kristina Starc upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21011
 • Davor Lencović upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21004
 • Maja Gužvić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21098
 • Marina Mataija upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21111
 • Mateo Jagodić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21112
 • Aleksandra Mikinac upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21110
 • Valentina Hendrih upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21102
 • Laura Rončević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21107
 • Ana Dević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21194
 • Arnela Vidimlić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21195
 • Lovro Karajić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21280
 • Tina Mikulić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem  ZO 21282
 • Anja Širola Maržić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem  ZO 21283
 • Laura Šušak upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21409
 • Kristina Jurić (ex Mađarević) upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21408
 • Ana Katušić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21562
 • Diana Dugina upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21514
 • Ivona Adžić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21563
 • Adrian Kišpalko upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21515
 • Antonio Kopi upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21658
 • Kristina Gašparović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21660
 • Lana Majetić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21666
 • Dora Mirt upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21664
 • Viktorija Torjanac upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21697
 • Vlasta Mačešić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21698
 • Lana Vasiljević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21699
 • Kristina Sinko upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21700
 • Katarina Capjak upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21704
 • Martina Lovaković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21803
 • Ivana Orlić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21801
 • Andrijana Škrnički Tandarić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21805
 • Alen Fotak  upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21800
 • Nuša Pasarić  upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 10281
 • Jerka Kamenicki upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21865
 • Mislav Vetengl upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21868
 • Karla Beg upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21866
 • Dorotea Lisac upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21951
 • Tena Fehir upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21952
 • Matija Takač upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21954
 • Tena Maksimović  upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21953
 • Tamara Kolar upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 21955
 • Anamarija Val upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22023
 • Anamarija Petrović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22020
 • Ivana Jurković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22024
 • Jasmina Pavlović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22025
 • Marijana Sklenar Katavić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22022
 • Nikolina Vučetić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22112
 • Korina Starčević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22113
 • Luka Drempetić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22116
 • Josipa Gulić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22117
 • Martina Batos upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22118
 • Melani Tomoković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22119
 • Tamara Čivčija upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22199
 • Matea Horvatek upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22200
 • Vedrana Sušec upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22201
 • Dino Đerfi upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22202
 • Adam Grgić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22278
 • Martina Berković upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22279
 • Lara Katančić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22281
 • Valentina Budimir upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22282
 • Tamara Čurković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22328
 • Marjan Gregorac upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22327
 • Dorotea Božićević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22326
 • Martina Horvat upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22784
 • Ana Maria Ostić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22785
 • Iskra Stojaković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22786
 • Barbara Cuculić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22294
 • Marina Đaković upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22861
 • Željka Kljaić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22857
 • Tatjana Sambol upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22864
 • Valentina Tomljanović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22858
 • Sanja Barić Šterijev upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 22941
 • Ivana Latin upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23124
 • Jasmina Janko Harapin upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23130
 • Danijela Đorđević upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23126
 • Lucija Deranja upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23129
 • Antonija Vladić upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23131
 • Patricija Reštarović upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23132
 • Dina Ajhner upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem ZO 23133
 • Thea Stefanie Vukoje upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji je trenutno nedostupan
 • Josip Sičić upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji je trenutno nedostupan
 • Ante Kišasondi upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji je trenutno nedostupan
 • Patricia Pakšec upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji je trenutno nedostupan
 • Andrea Petriševac upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji je trenutno nedostupan

Registar u kojem je posrednik u osiguranju fizička osoba prijavljen i način provjere:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb – pisanim upitom i/ili na https://www.hanfa.hr/registri/registri/trziste-osiguranja/

Društvo ili obrt za posredovanje u osiguranju u kojem je posrednik u osiguranju fizičkaosoba u radnom ili drugom ugovornom odnosu.

Društvo Custodia d.o.o. Adresa: Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317, (nadalje: Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova Klasa: UP/I-453-02/13-37/38 Ur.broj: 326-663-13-5 dobilo dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju (zastupnik u osiguranju). Podatke o društvu Posrednika možete provjeriti na sudskom registru (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/).

Posrednik u osiguranju ne daje savjete o proizvodu osiguranja koji distribuira.
Posrednik stranci daje objektivne informacije u razumljivom obliku temeljem kojih stranka može donesti informiranu odluku. Posrednik za obavljene poslove distribucije ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje.

Za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju zaposlenik, odnosno, suradnik Društva ostvaruje plaću ili naknadu temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa. Jedan dio plaće ili naknade je varijabilan i isplaćuje se kao postotak naplaćene premije osiguranja. Društvo Posrednika za obavljene poslove distribucije od društva za osiguranje može ostvarivati i drugu vrstu primitaka i/ili drugu ekonomsku korist koje su uključene u premiju osiguranja. Zaposlenik, odnosno, suradnik ne prima nikakve dodatne naknade od ugovaratelja osiguranja.

Posrednik u osiguranju društvo Custodia d.o.o. ima sklopljene ugovore sa sljedećim društvima za osiguranje:

 • Adriatic osiguranje d.d., Listopadska 2, 10 000 Zagreb
 • Agram Life osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, 10 000 Zagreb
 • Allianz Hrvatska d.d., Heinzlova 70, 10 000 Zagreb
 • Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
 • Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10 000 Zagreb
 • Generali osiguranje d.d., Slavonska Avenija 1b, 10 000 Zagreb
 • GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10 000 Zagreb
 • Groupama osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
 • Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10 000 Zagreb
 • Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska za osiguranje, Savska cesta 144a, 10 000 Zagreb
 • Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb
 • UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, 10 000 Zagreb
 • Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Slovenska ulica 24, 10 000 Zagreb
 • Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Miramarska 22, 10 000 Zagreb

Putem posrednika u osiguranju osiguratelj klijentima daje mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju putem internetske prodaje osiguranja. Za svaki pojedini osobno odabrani proizvod potrošač će primiti informativni izračun sa ukupnom cijenom proizvoda uključujući sve poreze, pristojbe, naknade i ostale troškove. Ugovor o osiguranju sklapa se na temelju ponude. Ponuda je sastavni dio ugovora o osiguranju. Pisana ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju učinjena osiguratelju (odnosno njegovom posredniku) veže ponuditelja za vrijeme od 8 (osam) dana otkad je posrednik u osiguranju  zaprimio ponudu, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od 30 (trideset) dana. Ako osiguratelj (ili posrednik u osiguranju) u navedenim rokovima ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je osiguratelj prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen. U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju (odnosno posredniku u osiguranju). Ugovor o osiguranju smatra se sklopljenim prihvatom ponude. Ugovorni odnos iz osiguranja može nastati i samim plaćanjem premije. Kako bi polica bila valjana, uplata mora biti izvršena prije označenog datuma početka važenja police. Ugovor o životnom osiguranju smatra se sklopljenim potpisom police. Ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti osiguratelja o sklapanju ugovora, pri čemu ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.

Uvjeti za prestanak i raskid ugovora utvrđeni su uvjetima ugovorenog osiguranja.

Osiguratelj ima pravo na odbijanje prihvata ponude, a time i izdavanja police, ukoliko se prilikom izrade ponude radi sklapanja ugovora o osiguranju da prijavljeni podaci ne odgovaraju stvarnim podacima.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije klijent može, ne navodeći za to razloge, raskinuti u roku od 14 dana, odnosno u roku od 30 dana ako je riječ o ugovoru o životnom osiguranju. Rok za raskid ugovora započinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o životnom osiguranju, od dana kada je potrošač obaviješten da je ugovor sklopljen. Osim ako se radi o ugovoru o osiguranju putnika i prtljage ili nekoj drugoj kratkoročnoj polici osiguranja koja se sklapa na rok kraći od mjesec dana. Ukoliko je ugovor o osiguranju sklopljen s rokom trajanja od mjesec dana ili dulje, ugovaratelj osiguranja ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, bez navođenja razloga, pod uvjetom da osiguranje nije konzumirano i započelo (primjerice, autoobvezno osiguranje započinje prolaskom tehničkog pregleda vozila).

Osiguratelj će započeti s ispunjenjem svoje obveze tj. pokriće će nastati prije isteka roka za jednostrani raskid isključivo uz izričiti pristanak ugovaratelja osiguranja.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je na temelju tog ugovora primila od druge strane. Klijent ugovor raskida obaviješću u pisanom obliku ili na nekom drugom, osiguratelju dostupnom, trajnom mediju, poslanom prije isteka roka za raskid ugovora. Obavijest se šalje na adresu sjedišta osiguratelja poštom ili na adresu pisma@kompare.hr.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u priloženom informativnom izračunu osiguranja. Ugovor o osiguranju uobičajeno se sklapa kao ugovor s određenim rokom trajanja ili neodređenim rokom kod kojeg se osiguranje nastavlja iz godine u godinu. Životno osiguranje može trajati i doživotno. Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju utvrđuje se prije sklapanja ugovora o osiguranju i navedeno je na ponudi i upisano je na polici osiguranja. Početak obveze Osiguratelja iz ugovora o osiguranju utvrđen je uvjetima osiguranja.

Visina premije osiguranja, način i trajanje plaćanja premije osiguranja, visina doprinosa ako je primjenjivo, visina poreza i drugih troškova i naknada utvrđene su na ponudi i/ili polici osiguranja. Ako je Uvjetima osiguranja propisana naknada za obročno plaćanje, doplatak za obročno plaćanje godišnje premije utvrđen je cjenikom osiguranja te naveden na obrascu ponude za sklapanje ugovora o osiguranju ili na polici osiguranja.

Zainteresirane osobe (potrošači, fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju, korisnici usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju, oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu) mogu u izvansudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe s posrednikom u osiguranju, odnosno, osigurateljem temeljem obveze društva za posredovanje u osiguranju, odnosno, društva za osiguranje da uspostavi postupak izvansudskog rješavanja sporova i internog rješavanja pritužbi između svih zainteresiranih osoba.
Informacija o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvansudskog rješavanja sporova objavljeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje.

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik iz ugovora o osiguranju i sve zainteresirane osobe imaju pravo podnijeti prigovor Društvu kako slijedi:

 • Pisanim putem na adresu Društva: Custodia d.o.o., Franje Čandeka 32, Rijeka
 • Putem emaila na: pisma@kompare.hr
 • Putem web stranice www.kompare.hr na poveznicu Obrazac za pritužbe
  Prigovor treba sadržavati:

  • ime i prezime te adresu podnositelja prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge prigovora i zahtjeve podnositelja prigovora, dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor
   podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  • datum podnošenja prigovora i potpis podnositelja pritužbe, odnosno, osobe koja ga zastupa,
  • punomoć za zastupanje, kada je prigovor podnesen po punomoćniku ili naznaku da će se punomoć naknadno dostaviti nekim drugim sredstvom dostave

Rok za podnošenje prigovora protiv odluke ili postupanja Društva je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj prigovora primio odluku na koju podnosi prigovor, odnosno, od dana kada je saznao za razlog prigovor. Društvo je dužno odgovoriti na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora. Kada odgovor na prigovor ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz prigovora, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan za prigovor, a podnositelj prigovora ima pravo na:

 • podnošenje pritužbe pravobranitelju za područje osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj
  osigurateljnoj i reosigurateljnoj etici,
 • pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, o podnošenje tužbe nadležnom sudu.

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanje spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. Nadzorno tijelo za nadzor posrednika u osiguranju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb.

Osim prethodno navedenog osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljstvu za područje osiguranja koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje s ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.

Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj odlučuje je li neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog opće obvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje.

Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu: Hrvatski ured za osiguranje, Pravobraniteljstvo na području osiguranja, Martićeva 71, 10000 Zagreb ili pravobranitelj@huo.hr.

Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana.
Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja.

Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.
Posrednik u osiguranju nema udio u vlasništvu ili kapitalu u društvima za osiguranje.

Društvo za osiguranje sukladno Zakonu o osiguranju odnosno matično društvo određenog društva za osiguranje nema udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa odnosno druga prava na temelju kojih mogu sudjelovati u pravu glasa odnosno kapitalu društva: Custodia d.o.o

Sve predugovorne informacije sukladno članku 380. Zakona o osiguranju zajedno sa uvjetima osiguranja društva za osiguranje uručuju se ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju.

Nakon prihvaćanja ponude, polica osiguranja dostavlja se kupcu u digitalnom obliku na dostavljenu e-mail adresu i/ili u izvorniku. Kupac je dužan unijeti točnu e-mail adresu i po potrebi točnu adresu za dostavu pošte. U protivnom Društvo nije odgovorno ukoliko mu se polica ne dostavi. Kupac uvijek naknadno može kontaktirati Custodia d.o.o. ukoliko je došlo do greške prilikom upisa podataka te će mu polica biti ponovno proslijeđena.