Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju Custodia d.o.o.

Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) i Zakona o osiguranju (NN 30/15, 112/18) Custodia d.o.o. kao posrednik u osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama, odnosno obnavljanju ugovora, obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:

 • Ime i prezime te adresa posrednika u osiguranju (fizičke osobe) koji temeljem zaposlenja ili drugog ugovornog odnosa sa Custodia d.o.o. obavlja poslove posredovanja u osiguranju:
 • Marjeta Tomulić Vehovec, R.K. Jeretova 20, Opatija, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 12962
 • Dijana Baraba, Bregi 22C, Matulji, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 15744
 • Darko Martić, Vjenceslava Novaka 11, Rijeka, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 0383
 • Martina Tudor, Bujska 5a, Rijeka, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 13569
 • Ivana Vlah, iz Rijeke, Petra Jurčića 6, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 18512
 • Divković Antonela, Rijeke, Grohovo 15, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 18822
 • Toni Babić, iz Rijeke, Ivana Ćikovića Belog 8a, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO: 18817
 • Sanjin Maškarin, iz Raba, Palit 36, upisan u registar zastupnika pod registarskim brojem ZO 0588
 • Ksenija Bilić iz Kostrene, Vrh Martinščice 30, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19215
 • Kristina Zupčić Kremenović iz Rijeke, Oktavijana Valića 12, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19256
 • Jadranka Bujan iz Rijeke, Antona Draženovića 2, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19264
 • Tea Keser iz Rijeke, Drage Šćitara 3, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19276
 • Monika Dolinar iz Rijeke, Medovićeva 15, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19271
 • Vesna Vukelić iz Rijeke, Brestovice 24/2, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19297
 • Niki Keser iz Rijeke, Drage Šćitara 3, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19275
 • Iva Kosorčić iz Rijeke, Medovićeva 5, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19278
 • Marina Baretić Kasunić iz Rijeke, Krčka 1, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19260
 • Ivana Bakić iz Rijeke, Ćićarijska 45, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19547
 • Valentina Žganec iz Rijeke, Fiorella La Guardia 1b, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19551
 • Petra Hafner iz Rijeke, M. Čurbega 6/2, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19534
 • Valnea Ban iz Rijeke, Franje Belulovića 19, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19546
 • Milena Zrnić iz Viškova, Gornji Sroki, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19475
 • Ana Bilen iz Klane, Klana 59, upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19544
 • Sanja Viduka Balen iz Rijeke, Emilija Randića 1, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 10663
 • Katja Barić iz Rijeke, Strossmayerova 3, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19846
 • Lorena Mihalić iz Rijeke, Moše Albaharija 7b, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19862
 • Manda Turkalj iz Rijeke, Vodovodna 6, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19879
 • Sanja Stojanov iz Rijeke, Pulac 63, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 19870
 • Dolores Starčević iz Rijeke, Braće Fućak 14, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20142
 • Ivana Barišić iz Viškova, Gornji Sroki 127a, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20123
 • Nataša Čupen iz Kloštar Podravskog, Petra Preradovića 7d, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20242
 • Tesa Soldičić iz Rijeke, Ivana Dežmana 8, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20401
 • Kristina Šporer Nižić iz Rijeke, Baredice 6, upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20636
 • Matea Lukić iz Rijeke, Vjenceslava Novaka 14 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20620
 • Valentina Jelčić iz Rijeke, Rastočine 7 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20841
 • Sanja Erak iz Karlovca, Kralja Tomislava 25 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20862
 • Laura Franjičević iz Zagreb, Kvaternikova 46 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20863
 • Ana Stolić iz Rijeke, Svilno 48 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20874
 • Ivana Baniček iz Marinića, Bezjaki 24B upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20836
 • Anita Franjković iz Ogulina, Vijenac Ive Marinkovića 10 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 20885
 • Martina Kozić iz Zagreba, Ivana Botterija 16 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji trenutno nije dostupan
 • Kristina Starc iz Rijeke, Hegedušićeva 15 upisana u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji trenutno nije dostupan
 • Marin Miljković iz Karlovca, Kovačićevo brdo 7 upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji trenutno nije dostupan
 • Domagoj Holjar iz Splita, Kroz Smrdečac 29 upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji trenutno nije dostupan
 • Davor Lencović iz Rijeke, Brca 8c upisan u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju kod HANFA-e pod brojem koji trenutno nije dostupan

Registar u kojem je posrednik u osiguranju fizička osoba prijavljen i način
provjere:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb – pisanim upitom i/ili na http://www.hanfa.hr/trziste-
osiguranja/registri/ovlasteni-zastupnici/

Društvo ili obrt za posredovanje u osiguranju u kojem je posrednik u osiguranju fizičkaosoba u radnom ili drugom ugovornom odnosu.

Društvo Custodia d.o.o. Adresa: Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317, (nadalje: Društvo) upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova Klasa: UP/I-453-02/13-37/38 Ur.broj: 326-663-13-5 dobilo dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju (zastupnik u osiguranju). Podatke o društvu Posrednika možete provjeriti na sudskom registru (www.sudreg.pravosudje.hr).

Posrednik u osiguranju ne daje savjete o proizvodu osiguranja koji distribuira.
Posrednik stranci daje objektivne informacije u razumljivom obliku temeljem kojih stranka može donesti informiranu odluku. Posrednik za obavljene poslove distribucije ostvaruje naknadu u obliku provizije koja je uključena u premiju osiguranja i koju plaća društvo za osiguranje.

Za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju zaposlenik, odnosno, suradnik Društva ostvaruje plaću ili naknadu temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa. Jedan dio plaće ili naknade je varijabilan i isplaćuje se kao postotak naplaćene premije osiguranja. Društvo Posrednika za obavljene poslove distribucije od društva za osiguranje može ostvarivati i drugu vrstu primitaka i/ili drugu ekonomsku korist koje su uključene u premiju osiguranja. Zaposlenik, odnosno, suradnik ne prima nikakve dodatne naknade od ugovaratelja osiguranja.

Posrednik u osiguranju društvo Custodia d.o.o. ima sklopljene ugovore sa sljedećim društvima za osiguranje:

 • Adriatic osiguranje d.d.
 • Agram Life osiguranje d.d.
 • Allianz Hrvatska d.d.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Euroherc osiguranje d.d.
 • Generali osiguranje d.d.
 • GRAWE Hrvatska d.d.
 • Merkur osiguranje d.d.
 • Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska
 • Triglav osiguranje d.d.
 • UNIQA osiguranje d.d.
 • Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d.
 • Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Putem posrednika u osiguranju osiguratelj klijentima daje mogućnost sklapanja ugovora o osiguranju putem internetske prodaje osiguranja. Za svaki pojedini osobno odabrani proizvod potrošač će primiti informativni izračun sa ukupnom cijenom proizvoda uključujući sve poreze, pristojbe, naknade i ostale troškove. Ugovor o osiguranju sklapa se na temelju ponude. Ponuda je sastavni dio ugovora o osiguranju. Pisana ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju učinjena osiguratelju (odnosno njegovom posredniku) veže ponuditelja za vrijeme od 8 (osam) dana otkad je posrednik u osiguranju  zaprimio ponudu, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od 30 (trideset) dana. Ako osiguratelj (ili posrednik u osiguranju) u navedenim rokovima ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je osiguratelj prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen. U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju (odnosno posredniku u osiguranju). Ugovor o osiguranju smatra se sklopljenim prihvatom ponude. Ugovorni odnos iz osiguranja može nastati i samim plaćanjem premije. Kako bi polica bila valjana, uplata mora biti izvršena prije označenog datuma početka važenja police. Ugovor o životnom osiguranju smatra se sklopljenim potpisom police. Ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti osiguratelja o sklapanju ugovora, pri čemu ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.

Uvjeti za prestanak i raskid ugovora utvrđeni su uvjetima ugovorenog osiguranja.

Osiguratelj ima pravo na odbijanje prihvata ponude, a time i izdavanja police, ukoliko se prilikom izrade ponude radi sklapanja ugovora o osiguranju da prijavljeni podaci ne odgovaraju stvarnim podacima.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije klijent može, ne navodeći za to razloge, raskinuti u roku od 14 dana, odnosno u roku od 30 dana ako je riječ o ugovoru o životnom osiguranju. Rok za raskid ugovora započinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o životnom osiguranju, od dana kada je potrošač obaviješten da je ugovor sklopljen. Osim ako se radi o ugovoru o osiguranju putnika i prtljage ili nekoj drugoj kratkoročnoj polici osiguranja koja se sklapa na rok kraći od mjesec dana. Ukoliko je ugovor o osiguranju sklopljen s rokom trajanja od mjesec dana ili dulje, ugovaratelj osiguranja ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora o osiguranju, bez navođenja razloga, pod uvjetom da osiguranje nije konzumirano i započelo (primjerice, autoobvezno osiguranje započinje prolaskom tehničkog pregleda vozila).

Osiguratelj će započeti s ispunjenjem svoje obveze tj. pokriće će nastati prije isteka roka za jednostrani raskid isključivo uz izričiti pristanak ugovaratelja osiguranja.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je na temelju tog ugovora primila od druge strane. Klijent ugovor raskida obaviješću u pisanom obliku ili na nekom drugom, osiguratelju dostupnom, trajnom mediju, poslanom prije isteka roka za raskid ugovora. Obavijest se šalje na adresu sjedišta osiguratelja poštom ili na adresu pisma@kompare.hr.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u priloženom informativnom izračunu osiguranja. Ugovor o osiguranju uobičajeno se sklapa kao ugovor s određenim rokom trajanja ili neodređenim rokom kod kojeg se osiguranje nastavlja iz godine u godinu. Životno osiguranje može trajati i doživotno. Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju utvrđuje se prije sklapanja ugovora o osiguranju i navedeno je na ponudi i upisano je na polici osiguranja. Početak obveze Osiguratelja iz ugovora o osiguranju utvrđen je uvjetima osiguranja.

Visina premije osiguranja, način i trajanje plaćanja premije osiguranja, visina doprinosa ako je primjenjivo, visina poreza i drugih troškova i naknada utvrđene su na ponudi i/ili polici osiguranja. Ako je Uvjetima osiguranja propisana naknada za obročno plaćanje, doplatak za obročno plaćanje godišnje premije utvrđen je cjenikom osiguranja te naveden na obrascu ponude za sklapanje ugovora o osiguranju ili na polici osiguranja.

Zainteresirane osobe (potrošači, fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju, korisnici usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju, oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu) mogu u izvansudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe s posrednikom u osiguranju, odnosno, osigurateljem temeljem obveze društva za posredovanje u osiguranju, odnosno, društva za osiguranje da uspostavi postupak izvansudskog rješavanja sporova i internog rješavanja pritužbi između svih zainteresiranih osoba.
Informacija o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvansudskog rješavanja sporova objavljeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje.

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik iz ugovora o osiguranju i sve zainteresirane osobe imaju pravo podnijeti prigovor Društvu kako slijedi:

 • Pisanim putem na adresu Društva: Custodia d.o.o., Franje Čandeka 32, Rijeka
 • Putem emaila na: pisma@kompare.hr
 • Putem web stranice www.kompare.hr na poveznicu Obrazac za pritužbe
  Prigovor treba sadržavati:

  • ime i prezime te adresu podnositelja prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge prigovora i zahtjeve podnositelja prigovora, dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor
   podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  • datum podnošenja prigovora i potpis podnositelja pritužbe, odnosno, osobe koja ga zastupa,
  • punomoć za zastupanje, kada je prigovor podnesen po punomoćniku ili naznaku da će se punomoć naknadno dostaviti nekim drugim sredstvom dostave

Rok za podnošenje prigovora protiv odluke ili postupanja Društva je 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj prigovora primio odluku na koju podnosi prigovor, odnosno, od dana kada je saznao za razlog prigovor. Društvo je dužno odgovoriti na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora. Kada odgovor na prigovor ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz prigovora, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan za prigovor, a podnositelj prigovora ima pravo na:

 • podnošenje pritužbe pravobranitelju za područje osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj
  osigurateljnoj i reosigurateljnoj etici,
 • pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, o podnošenje tužbe nadležnom sudu.

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).

U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanje spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. Nadzorno tijelo za nadzor posrednika u osiguranju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb.

Osim prethodno navedenog osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljstvu za područje osiguranja koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje s ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.

Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke. Pravobranitelj odlučuje je li neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja – tog opće
obvezujućeg akta koji su društva za osiguranje prihvatila i obvezala se na njegovo poštivanje.

Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 – za pravobranitelja.

Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana.
Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja.

Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.
Posrednik u osiguranju nema udio u vlasništvu ili kapitalu u društvima za osiguranje.

Društvo za osiguranje sukladno Zakonu o osiguranju odnosno matično društvo određenog društva za osiguranje nema udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10% ili više prava glasa odnosno druga prava na temelju kojih mogu sudjelovati u pravu glasa odnosno kapitalu društva: Custodia d.o.o

Informacije ugovaratelju osiguranja (Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja) iz članka 380. Zakona o osiguranju navedeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje te se iste uručuju ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju.

Nakon prihvaćanja ponude, polica osiguranja dostavlja se kupcu u digitalnom obliku na dostavljenu e-mail adresu. Kupac je dužan unijeti točnu e-mail adresu i po potrebi točnu adresu za dostavu pošte. U protivnom Društvo nije odgovorno ukoliko mu se polica ne dostavi. Kupac uvijek naknadno može kontaktirati Custodia d.o.o. ukoliko je došlo do greške prilikom upisa podataka te će mu polica biti ponovno proslijeđena.

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber