Politika zaštite i privatnosti Kompare korisnika

Politika zaštite privatnosti korisnika Kompare.hr

Politikom zaštite privatnosti korisnika kompare.hr želimo na jednom mjestu i transparentno korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u kompare.hr, kao i omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt kompare.hr-a.

Politika se primjenjuje na sve usluge i proizvode koje se nude putem web servisa kompare.hr, a koje uključuju obradu osobnih podataka (npr. proizvodi osiguranja, telekom usluge, opskrba električnom energijom). Prvenstveno se odnosi na fizičke osobe koje koriste web servis kompare.hr. No, uvažavajući legitimne interese korisnika koji su pravne osobe, Politika se na odgovarajući način, u skladu s važećim propisima, primjenjuje i na pravne osobe.
Politika je objavljena u obliku službenog dokumenta te će se početi primjenjivati najkasnije od 25. svibnja 2018.


Radi usklađenja s Politikom od istog datuma izmijenit će se i Opći uvjeti korištenja kompare.hr

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Kontakt

ONLINE KUPOVINA

Kompare garancija Kompare poklon bon Postupak ugovaranja Načini plaćanja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

GDPR Opći uvjeti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Politika obrade osobnih podataka Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

© 2012-2019 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38