NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Zašto je dobro imati dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje?

Kada je zdravlje u pitanju, ne bismo trebali pristati na ikakve kompromise. Nažalost, taj stav zauzmemo uglavnom kada je već kasno. A u tim trenucima, osim što se borimo s određenom bolesti, moramo podmirivati često velike troškove liječenja.

Naime, naše obvezno zdravstveno osiguranje pokriva tek dio zdravstvene zaštite, dok tek dopunsko u kombinaciji s dodatnim zdravstvenim osiguranjem nudi potpunu zdravstvenu zaštitu.

Čovjek crta osiguranu obitelj

Koja je razlika između obveznog, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje je socijalno i solidarno te osiguranoj osobi osigurava plaćanje određenih zdravstvenih usluga u cijelosti, ali veliki dio troškova osiguranik mora pokriti iz vlastitog novčanika.

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje ugovaraju se prema individualnim potrebama, godinama osiguranika, povijesti njegove bolesti i drugim zdravstvenim potrebama.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko osiguranje, kao što i samo njegovo ime govori, nadopuna je obveznog zdravstvenog osiguranja i mogu ga ugovoriti samo osobe koje imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju kod zavoda (HZZO).

Ono pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ako se tako ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske (B) liste lijekova HZZO-a.

Najjednostavnije rečeno, dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva dio troška zdravstvene zaštite koji ne pokriva vaše obvezno zdravstveno osiguranje. Ukratko to znači da nećete plaćati participaciju za liječničke preglede, boravak u bolnici i izdavanje lijeka po receptu.

Dodatno zdravstveno osiguranje

Sam naziv dodatno zdravstveno osiguranje objašnjava glavnu njegovu svrhu – ono osiguraniku nudi dodatne usluge poput sistematskih pregleda, laboratorijskih pretraga, specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade, pa čak i male operativne zahvate i ambulantnu fizikalnu terapiju.

Dodatno zdravstveno osiguranje prvenstveno djeluje kao preventiva i kurativa vašeg zdravlja i može se ugovoriti samo kod osiguravajućih društava.

Zašto je potrebno ugovoriti dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje?

Kako biste bili potpuno sigurni da poduzimate sve potrebne mjere opreza i brinete se o svom zdravlju na najbolji mogući način, potrebno je ugovoriti police osiguranja dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Tako dobivate najbolju moguću kombinaciju uz najmanje troškove koji su tom slučaju mogući.

Zašto ugovoriti dodatno zdravstveno osiguranje?

Dodatno zdravstveno osiguranje brinut će se preventivno o vašem zdravlju. Jednom ili po potrebi dva puta godišnje, u sklopu tog osiguranja obavit ćete sistematski pregled koji će na vrijeme uočiti odstupanja ili nepravilnosti prije nego se pojave klinički simptomi bolesti.

Upravo sistematski pregled je pravovremeni i najučinkovitiji način brige za zdravlje. U slučaju potrebnih dodatnih specijalističkih pregleda, laboratorijske ili dijagnostičke obrade, vaše dodatno zdravstveno osiguranje može pokriti sve navedene troškove, i to bez čekanja u redu.

Potrebne zdravstvene usluge dobit ćete u istom trenutku kada je vama to potrebno. Tako izbjegavate duge liste čekanja i uputnice.

S druge pak strane vaša polica dopunskog osiguranja pobrinut će se za sve eventualne troškove koji se tijekom liječenja pojavljuju, poput participacije, boravka u bolnici ili lijekova s Dopunske B liste.

Potpuno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva samo osnovne usluge zdravstvene zaštite. Dopunsko zdravstveno osiguranje ide korak dalje i olakšat će svakom osiguraniku proces liječenja.

Dodatno zdravstveno osiguranje pak preventivno čuva vaše zdravlje te vam omogućuje korištenje potrebnih zdravstvenih usluga u privatnim ustanovama bez čekanja.

Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje predstavljaju idealnu kombinaciju koja jamči najbolju zdravstvenu zaštitu.

Ugovorite svoje dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje već danas. I to klikom miša.

Kupi direktno na kompare.hr
Usporedi cijene svih dopunskih osiguranja