NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Što sve NE plaćate uz dopunsko zdravstveno osiguranje?

O svom zdravlju, nažalost, većina osoba počinje razmišljati tek u trenutku kada odlazak liječniku postane naša neminovna svakodnevica.

U tom trenutku također većina bolesnika nema dopunsko zdravstveno osiguranje. Koliko je nužno biti korisnik dopunskog zdravstvenog osiguranja postajemo svjesni kada mnogobrojni računi našeg liječenja stignu na naplatu.

Posjet liječniku, izdavanje lijeka po receptu, troškovi bolničke zdravstvene zaštite samo su neke od obveza koje osobe bez dopunskog osiguranja moraju platiti.

Novac namijenjen za dopunsko zdravstveno osiguranje

Veliki broj korisnika obveznog zdravstvenog osiguranja zapravo nisu sigurni što točno pokriva to obvezno osiguranje, a koje troškove podmiruje dopunsko zdravstveno osiguranje.

Iz tog razloga veliki dio korisnika ne uzima dopunsko zdravstveno osiguranje jer 10 kn za liječnički pregled jednom godišnje uistinu nije puno. Ali kad se jedan pregled pretvori u njih više, a lista lijekova koju trebamo konzumirati postane sve duža, upali se crvena lampica.

Zapravo nismo ni svjesni koje sve troškove zdravstvene zaštite osigurane osobe bez dopunskog zdravstvenog osiguranja moraju sami podmiriti.

Koja je razlika između obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju osiguranim osobama HZZO-a u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja HZZO osigurava plaćanje određenih zdravstvenih usluga u cijelosti, poput lijekova s osnovne (A) liste lijekova propisane na recept, preventivne zdravstvene zaštite žena, obaveznog cijepljenja, cjelokupnog liječenja zloćudnih bolesti i druge stavke.

No, dio troškova zdravstvene zaštite treba pokriti i sam pacijent i tu dolazi do izražaja dopunsko zdravstveno osiguranje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja, a ako se tako ugovori pokriva i doplatu za lijekove s Dopunske (B) liste lijekova HZZO-a. Najjednostavnije rečeno, dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva dio troška zdravstvene zaštite koji ne pokriva vaše obvezno osiguranje HZZO-a.

Koje sve troškove pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Bez obzira na to što imate obvezno zdravstveno osiguranje, ipak ste dužni sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite, do maksimalno 2.000 kn po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu. No, što to u praksi uistinu znači?

Provjerite u našem vodiču koje troškove, ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, morate sami platiti:

  • zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine sukladno općem aktu Zavoda – 0,30% proračunske osnovice,
  • izdavanje lijeka po receptu – 0,30% proračunske osnovice,
  • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije – 0,75% proračunske osnovice,
  • specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite – 1,50% proračunske osnovice,
  • ortopedska i druga pomagala određena općim aktom HZZO-a – 1,50% proračunske osnovice,
  • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući – 0,75% proračunske osnovice po danu,
  • liječenje u drugim državama članicama Europske unije i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu Zavoda, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,
  • troškove bolničke zdravstvene zaštite – 3,01% proračunske osnovice po danu,
  • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti – 30,07% proračunske osnovice,
  • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina – 15,03 proračunske osnovice.

Koja je razlika između A i B liste lijekova?

Ako pričamo o razlikama između obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, ne smijemo zaboraviti na A i B liste lijekova. A lista, odnosno Osnovna lista lijekova, u potpunosti je pokrivena od strane obaveznog zdravstvenog osiguranja. Lijekove s B liste, odnosne Dopunske liste lijekova, djelomično pokriva HZZO, dok ostatak troškova plaća bolesnik.

Police dopunskog zdravstvenog osiguranja pokrivaju pod određenim uvjetima i B listu lijekova. Svakako prilikom ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja provjerite pod kojim uvjetima vaše osiguranja podmiruje dotične troškove.

Ugovorite svoje dopunsko zdravstveno osiguranje već danas!

Bez zdravlja ništa drugo nije ostvarivo, stoga o njemu ne treba brinuti sutra nego već danas. Nikad ne možemo znati što nam budućnost na zdravstvenom polju donosi, ali ono što možemo učiniti je pripremiti se na tu budućnost.

Pogotovo, jer usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja ne nastupaju u trenutku kada potpišete ugovor nego tek nakon 15 dana.

Stoga ugovorite svoju policu dopunskog osiguranja već danas! I to klikom miša.

Kupi direktno na kompare.hr
Usporedi cijene svih dopunskih osiguranja