NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Leasing vodič: Operativni i financijski model, uvjeti i još toga

Ne želite odjednom iskeširati sve za novi automobil, a kredit vam se baš i ne čini primamljivom opcijom? Tad bi leasing mogao biti dobar izbor, pogotovo za pravne osobe. 

U nastavku ćemo pojasniti što je leasing, koje uvjete trebate zadovoljiti za isti te kako izabrati između operativnog i financijskog leasinga.

ljubičasti automobili na parkingu ispred staklene zgrade

Što je leasing?

Riječ leasing dolazi od engleskog glagola “to lease” koji prevodimo kao “unajmiti”. Dakle, leasing je oblik najma vozila. Za razliku od kupovine, leasing se temelji na korištenju, a ne posjedovanju.

🔎 Međunarodni računovodstveni standard leasing definira kao „sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje”..

No, to što leasing ne podrazumijeva automatski i vlasništvo ne znači da u konačnici ipak ne možete postati vlasnik odabranog vozila. Upravo se na to svodi razlika između financijskog i operativnog leasinga o kojoj ćemo govoriti u nastavku.

Kako funkcionira leasing?

Kada vozilo nabavljate putem leasinga, ugovor sklapate s auto-kućom koja vam daje automobil, ali i s davateljem leasinga. Ugovor definira dinamiku i uvjete otplate te druge elemente, poput eventualnih dodatnih pogodnosti.

Operativni leasing vs. financijski leasing

Osnovna razlika između financijskog i operativnog leasinga je u vlasništvu. Financijski leasing obično se odabire kada se vozilo želi zadržati u vlasništvu i sličniji je podizanju kredita, dok je operativni leasing sličniji najmu. Kada isplatite posljednju ratu financijskog leasinga, odnosno ispunite sve obveze iz ugovora, vozilo prelazi u vaše vlasništvo.

Spomenimo ipak da se operativni leasing najčešće sklapa u trajanju od 36 do 60 mjeseci, dok je stvar dosta fleksibilnija s financijskim leasingom — rok za otplatu može varirati između samo 12 do čak 84 mjeseci. Naravno, ovdje govorimo o prosječnim rokovima, a iznimke su uvijek moguće.

Što se tiče sličnosti ovih dvaju tipa leasinga, one uključuju: 

 • mogućnost korištenja vozila 
 • dostupnost leasinga i fizičkim i pravnim osobama

No, dodirne točke ovdje više-manje završavaju, što nam govori koliko se ova dva tipa leasinga zapravo razlikuju.

Glavne sličnosti i razlike između operativnog i financijskog leasinga

Operativni leasing: Prednosti, mane i knjigovodstveni pristup

Prednosti operativnog leasinga su sljedeće: 

 • Leasing obrok ulazi u trošak poslovanja pa može pomoći smanjiti ukupno porezno opterećenje
 • Ne mora se prikazivati kao dug na bilanci, što može poboljšati financijski izgled tvrtke i omogućiti lakši pristup financijskim sredstvima 

Mane operativnog leasinga su sljedeće:

 • Po isteku ugovora, primatelj leasinga ne postaje vlasnik vozila 
 • Primatelj leasinga ne može otkupiti vozilo po otkupnoj vrijednosti, odnosno prema vrijednosti vozila nakon isteka ugovora, već isključivo po tržišnoj vrijednosti
 • Najmoprimac-poduzetnik ne može obračunati amortizaciju i tako umanjiti poreznu osnovicu

Kad se radi o knjigovodstvenom pristupu, vozilo “pod” operativnim leasingom se ne evidentira u poslovnim knjigama primatelja, već davatelja leasinga. Leasing i PDV se tretiraju kao troškovi obrta, odnosno tvrtke-primatelja, a ne provlače se kroz bilancu.

Financijski leasing: Prednosti, mane i knjigovodstveni pristup

Prednosti financijskog leasinga su sljedeće: 

 • Primatelj leasinga može postati vlasnik vozila po isteku ugovora, odnosno nakon uplate posljednje rate
 • Najmoprimac-poduzetnik može obračunati amortizaciju i umanjiti poreznu osnovicu
 • Kamata i PDV se također obračunavaju kao troškovi poslovanja
 • Učešće ili uvećana zadnja rata mogu smanjiti visinu mjesečnih rata
 • Na eventualno učešće se ne obračunava kamata

Mane financijskog leasinga su:

 • Financijski leasing opterećuje bilancu primatelja leasinga dugoročnim zaduženjem i povećava koeficijente zaduženosti

Što se tiče knjigovodstva, s financijskim se leasingom vozilo smatra imovinom tvrtke ili obrta primatelja leasinga. Shodno tome, ono se evidentira i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga — a ne davatelja, kako je to slučaj s financijskim leasingom.

Neki poduzetnici po isporuci također mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a, ovisno o djelatnosti i tipu vozila pod leasingom.

Uvjeti za leasing

Iako se uvjeti za leasing mogu razlikovati ovisno o davatelju leasinga, ovdje ćemo pobrojati najčešće minimalne uvjete s kojima se možete susreti.

Pravne osobe

 • Potreban je jamac zadovoljavajućeg boniteta ako:
  • je u tvrtki došlo do promjene u vlasničkoj strukturi u zadnjih 24 mjeseci
  • tvrtka posluje manje od 12 mjeseci i nema financijsko izvješće ni za jednu punu godinu
 • Nije dopušteno financiranje ako:
  • o tvrtki postoje negativne informacije s tržišta ili okoline (npr. novinski članci)
  • tvrtka ima raskinuti ugovor zbog neplaćanja, osim u slučaju pozitivnog mišljenja odjela Naplate potraživanja

Pravne osobe često moraju priložiti SOL-2/BON-2 (ne stariji od 30 dana), potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana) te zadnje kvartalno izvješće.

Fizičke osobe

 • Moraju imati prihod
 • Umirovljenici ne smiju imati više od 70 godina na kraju perioda financiranja, a u suprotnom je potreban jamac zadovoljavajućeg boniteta
 • Neopterećeni dio osobnog dohotka mora iznositi minimalno 331,80€ (2.500 HRK) nakon odbitka svih obveza
 • Minimalno prihvatljivi ostatak za povezane osobe u kućanstvu (supružnici, roditelji-djeca) mora biti veći od 464,53€ (3.500 kn) kada povezane osobe iz kućanstva jamče jedan za drugog i kada se dohoci zbrajaju

Još par važnih pojmova vezanih uz leasing

Prije nego se odlučite za leasing, trebali biste se još upoznati s nekoliko osnovnih pojmova: ostatkom vrijednosti, učešćem i akontacijom.

Pojašnjenje leasing terminologije, odnosno pojmova ostatak vrijednosti, učešće i akontacija

Ostatak vrijednosti

Ostatak vrijednosti predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost vozila u trenutku isteka ugovora. Temelji se na očekivanoj vrijednosti vozila nakon isteka ugovora, a ovisi o mehaničkom, funkcionalnom i vizualnom stanju vozila te prijeđenoj kilometraži, pogotovo ako je ugovoreno ograničenje broja prijeđenih kilometara.

Ovaj će vam pojam biti posebno važan ako se odlučite na financijski leasing, jer tad kupujete vozilo po ostatku vrijednosti, a ne tržišnoj vrijednosti vozila.

Učešće i akontacija (i može li leasing bez učešća?)

Pojam učešća se više veže uz financijski leasing, dok je akontacija povezana s operativnim leasingom. No, oba pojma predstavljaju metodu umanjenja mjesečnog leasing obroka. 

Kao učešće ili akontaciju možete “predati” vaše rabljeno vozilo ili napraviti jednokratnu uplatu na račun davatelja leasinga. Važno je naglasiti da to niste dužni učiniti, odnosno da leasing možete sklopiti i bez učešća ili akontacije.

Ipak, takav se leasing ne odobrava svakome. Privatne osobe moraju imati zadovoljavajuću kreditnu sposobnost, a pravne osobe bonitet.

Naposljetku, trebate li osigurati vozilo na leasing?

Vozilo na leasing u pravilu osigurava posrednik ili davatelj najma, a ne primatelj. Prema tome — ne, ne trebate osigurati vozilo na leasing. Ipak, svakako preporučujemo da se na vrijeme upoznate s time što ulazi u obvezno auto osiguranje, a što u eventualno kasko osiguranje. Tako ćete izbjeći kasnija neugodna iznenađenja.

Kupi direktno na kompare.hr
Usporedi ponude osiguranja vozila