NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Darovni ugovor za auto: Sve što trebate znati

Darovni ugovor je idealna opcija kad želite li pokloniti automobil članu obitelji, a pritom izbjeći plaćanje poreza. Međutim, prije nego što se upustite u sklapanje istog, važno je znati što darovni ugovor uopće jest, koje vas obveze čekaju i na što pripaziti.

Nepoznavanje obveza koje proizlaze iz darovnog ugovora mogle bi vas, na primjer, dovesti do toga da obdarenika na kraju morate obeštetiti za eventualne nedostatke vašeg “dara.” Izbjegnite ove i druge slične pogreške uz ovaj vodič.

ao-darovni-ugovor

Darivanje automobila u 3 (i pol) koraka

Darivanje automobila može se obaviti, u pravilu, u tri koraka: 

 1. Sklapanje darovnog ugovora
 2. Preuzimanje automobila
 3. Prijepis vlasništva

No, postupak može izgledati nešto drukčije ovisno o drugim faktorima, prvenstveno o tome treba li ovjeriti darovni ugovor za auto.

Uobičajeni koraci pri darivanju automobila

Što je darovni ugovor? 

Darovni ugovor je definiran člancima 497. – 498. Zakona o obveznim odnosima kao ugovor kojim se darovatelj obvezuje obdareniku prepustiti imovinsko pravo ili stvar bez ikakve protučinidbe, pri čemu obdarenik na to pristaje.

Predmet darovanja mogu biti ne samo sadašnje, već i buduće stvari. Prema tome, darovni ugovor možete sklopiti čak i za automobil koji vi ili drugi darovatelj još ne posjeduje u trenutku sklapanja ugovora.

⚠️ Važno je znati da darovatelj može odgovarati obdareniku za nastalu štetu ako namjerno prešuti nedostatak dara, odnosno automobila, ako ugovorom o darovanju nije definirano drukčije. 

Recimo, ako darujete automobil kojem nedostaju zračni jastuci i to prešutite obdareniku, možete odgovarati za eventualnu štetu koja se dogodi prilikom prometne nesreće u kojoj bi obdarenik očekivao iskakanje zračnih jastuka.

Morate li sklopiti darovni ugovor?

Prema zakonu niste obvezni sklopiti pismeni darovni ugovor kad je riječ o pokretninama poput automobila, osim kada ne dolazi odmah do prave predaje stvari. Međutim, bez istog nećete moći prenijeti vlasništvo na sebe. 

Prema tome, ako želite izvršiti prijepis automobila, svakako sklopite ugovor.

Što sadrži darovni ugovor?

Zakon također ne definira točno što se u darovnom ugovoru mora nalaziti. Ipak, postoji nekoliko uobičajenih stavki koje često viđamo ili bismo trebali dodati darovnim ugovorima za automobile:

 • Darovatelj: Osoba koja daruje automobil drugoj osobi.
 • Suglasnost bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera darovatelja za sklapanje ugovora, ako je potrebna.
 • Obdarenik: Osoba koja prima automobil od darovatelja.
 • Predmet darovanja (automobil).
 • Prihvat dara: Akt kojim obdarenik prihvaća automobil.
 • Tržišna vrijednost automobila: Procijenjena vrijednost vozila na tržištu, često se koristi u svrhu utvrđivanja poreza i pristojbi.
 • Porezi, pristojbe i troškovi: Financijske obveze koje mogu proizaći iz darovnog ugovora, kao što su porezi na prijenos vlasništva ili troškovi registracije.
 • Odgovornost za nedostatke: Definira tko je odgovoran ako vozilo ima nedostatke nakon darovanja.
 • Stupanje u posjed vozila: Označava trenutak i način na koji obdarenik stvarno preuzima automobil.
 • Ništetnost: Uvjeti pod kojima ugovor može biti proglašen nevažećim.
 • Izmjene ugovora: Način na koji se mijenjaju ili dopunjuju uvjeti ugovora nakon njegovog sklapanja, primjerice dodavanjem aneksa.
 • Mjerodavno pravo: Zakon koji će se primjenjivati u slučaju sporova ili nesporazuma.
 • Rješavanje sporova: Postupak i nadležnost suda za rješavanje eventualnih nesporazuma ili sporova između stranaka ugovora.
 • Broj primjeraka ugovora: Označava koliko kopija ugovora se izrađuje. Obično svaka stranka zadržava svoju kopiju.
 • Mjesto sklapanja ugovora
 • Vrijeme sklapanja ugovora

Darovni ugovor svakako treba sadržavati i potpise darovatelja i obdarenika, odnosno njihovih zastupnika.

U svakom slučaju, darovni ugovor je sličan onom kupoprodajnom. Nije ga teško ispuniti, a u tom postupku trebat će vam podaci iz prometne dozvole i osobnih isprava poput registarskih oznaka, vrste i marke vozila, broja šasije te brojeva osobnih iskaznica darovatelja i daroprimatelja. Jednom kada ga ispunite, Ugovor o darivanju motornog vozila postaje dokaz o vlasništvu vozila, baš poput kupoprodajnog ugovora.

Dostupan u knjižarama

Ugovor o darivanju motornog vozila možete i kupiti u knjižarama i papirnicama. Takav se ugovor sastoji od tri primjerka. Jedan ostaje vama, drugi onom koje želite darovati vozilo, a treći je predviđen za ovjeru kod javnog bilježnika. 

Međutim, nije nužno svaki darovni ugovor ovjeravati. 

Prema Zakonu o obveznim odnosima, ugovor o darovanju mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene isprave samo kada ne dolazi do prave predaje stvari. Na primjer, to je slučaj kada se ugovor ispunjava tek nakon smrti darovatelja.
Primjer kako izgleda darovni ugovor

Može li darovatelj opozvati darivanje?

Ponekad, da! Darovatelj može zatražiti obdarenika da mu vrati predmet darovanja ili ga na drugi način obešteti u slučajevima poput sljedećih: 

 • Darovatelj je toliko osiromašio da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje. Pritom se povrat automobila može zatražiti samo u roku od 5 godina nakon predaje, a potrebno je zadovoljiti i druge uvjete. Na primjer, obdarenik sam mora imati sredstva za svoje nužno uzdržavanje.
 • Obdarenik je pokazao grubu nezahvalnost prema darovatelju, a darovatelj istu nije oprostio.

Darovanje se može opozvati jedino pisanom izjavom upućenom obdareniku, a ista mora sadržavati ovjeren potpis.

Kojih vas troškova oslobađa darovni ugovor?

Popričajmo konačno o onome što darovni ugovor čini toliko primamljivim — potencijalnim uštedama na nametima. Pa, o kojim se uštedama i nametima točno radi? 

Ukratko, darovni ugovor vas može osloboditi plaćanja upravne pristojbe, a, u određenim slučajevima, i poreza na darove. Pogledajmo kakve su to posebne situacije u nastavku.

Upravna pristojba

Upravna pristojba je naknada koja je 1.1.2018. zamijenila tadašnji posebni porez na stjecanje (rabljenih) motornih vozila (PPMV). Ona se računa temeljem vrijednosti vozila te prosječne emisije CO2, a s obzirom na to da se obično poklanjaju starija vozila, iznos može biti poveći. 

Međutim, darovni ugovor vas može osloboditi plaćanja upravne pristojbe pod sljedećim uvjetima:

 • motorno vozilo u RH je (prethodno) registrirano na darovatelja i
 • stjecatelj je bračni drug, potomak ili predak koji čini uspravnu liniju, posvojenik ili posvojitelj darovatelja, ili 
 • se na vozilo na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove (porez na darovni ugovor za auto)

Uspravna linija obitelji, pravnim rječnikom, linija je pradjed-djed-otac-sin-unuk-praunuk. Sve do 2018. godine, naime, darovnim ugovorom nije se moglo izbjeći plaćanje PPMV-a u slučaju da otac automobil poklanja sinu ili majka kćeri. Srećom, od 2018. godine upravna se pristojba ne mora plaćati čak ni ako pradjed poklanja automobil praunuku ili obratno.
Treći se uvjet tiče tzv. poreza na darove koji je definiran Zakonom o lokalnim porezima, a više o istom u nastavku.

Porez na darovni ugovor za auto

Prema spomenutom Zakonu, obveza plaćanja poreza na darove i nasljedstva nastaje u trenutku primitka dara ili potpisa ugovora o darovanju. Takav porez obračunava se po stopi od 4%. 
No, i njega možete izbjeći ako je stjecatelj bračni drug, potomak ili predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik ili posvojitelj darovatelja. U ovom slučaju, dakle, nije potrebno platiti niti upravnu pristojbu niti sam porez na darovni ugovor za auto!

Na koje se troškove trebate pripremiti?

Pripremite se na eventualne troškove kupnje ili kreiranja ugovora i ovjere potpisa kod javnog bilježnika. Kako smo već spomenuli, ovjera je potrebna samo kad ne dolazi odmah do predaje automobila. Ugovor, pak, prema zakonu niste dužni sklopiti pa i ovaj trošak možete izbjeći (osim ako planirate raditi prijenos vlasništva). Alternativno, možete ga sastaviti i sami. 

Međutim, trošak kupnje ugovora u knjižarama poput Narodnih novina zaista nije visok. Takozvani I-420a obrazac (darovni ugovor za auto) možete naći već po cijeni od 20-ak eurocenti.

Naravno, takav je ugovor vrlo općenit i često previše neprecizan. Neki stoga odlučuju angažirati odvjetnika, što značajno povisuje troškove, ali i osigurava preciznost koja može smanjiti rizik od sporova.
Naposljetku, ne treba zaboraviti niti na uobičajene troškove vezane uz prijepis vlasništva, tehnički pregled i registraciju vozila. Hoćete li takve troškove imati vi ili druga strana ovisi o uvjetima ugovora, zbog kojih se upravo može isplatiti angažirati odvjetnika.

Mogući troškovi vezani uz darivanje automobila

U svakom slučaju, bolje ćete proći nego da plaćate porez na uobičajen način kupnje, odnosno stjecanja automobila.

Zadnji korak u stanici za tehnički

Procedura promjene vlasništva odvija se stanici za tehnički pregled, a potrebno je ponijeti sljedeće dokumente:

 • Dokaz o vlasništvu, u ovom slučaju darovni ugovor
 • Prometna dozvola koja glasi na prethodnog vlasnika
 • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, ako je prometna dozvola istekla
 • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 • Osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu onoga kome je vozilo darovano. 

Promjena vlasništva se smatra izvršenom kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri dozvolu i valjanost iste pečatom s grbom RH i uruči prometnu dozvolu vlasniku vozila zajedno s registarskim pločicama.
Promjenu vlasništva trebate napraviti u stanici za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu novog vlasnika vozila. Ako, pak, to odlučite učiniti drugdje, dužni ste odabranoj stanici uputiti pisani zahtjev minimalno 30 dana prije registracije.

Darovni ugovor kao dobro rješenje za darivanje obitelji

Ugovor o darivanju nije pretjerano složen, a omogućuje uštede na porezima u gotovo svim slučajevima darivanja unutar obitelji. Stoga se u slučaju poklanjanja vozila upravo darovni ugovor preporučuje kao najpraktičnije i najsigurnije pravno rješenje.

Međutim, svakako se na vrijeme trebate informirati o vašim obvezama i troškovima, bilo da ste obdarenik ili darivatelj. Na papir stavite sve važne informacije, uključujući i troškove prijepisa vlasništva, i jasno definirajte tko plaća što. Znate kako se kaže: čist račun, duga ljubav!

Kupi direktno na kompare.hr
Usporedi ponude osiguranja vozila