← Povratak na pojmove

Rizik

Rizik je mogućnost nastupanja štetnog događaja koji za posljedicu ima određeni materijalni i nematerijalni gubitak. Upravo zbog te mogućnosti nastupa štetnog slučaja se ugovara polica osiguranja.