← Povratak na pojmove

Generički lijek

Generički se lijek može definirati i kao jednakovrijedna zamjena za originalni lijek kojemu je istekao patent. On je identičan ili bioekvivalentan originalnom lijeku u dozi, neškodljivosti, putu primjene, kvaliteti, obliku, načinu primjene i indikacijama. Postupak registracije lijeka je puno kraći i jednostavniji nego za originalni lijek što utječe na tržišnu cijenu proizvoda.