NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Sudar s neosiguranim ili nepoznatim vozilom: 11 čestih pitanja i odgovora

Sudarili ste se s nepoznatim ili neosiguranim vozilom i zanima vas kako sad naplatiti štetu? Ili se možda pitate možete li se “izvući” bez da osigurate svoj automobil, ili pak napustite mjesto prometne nesreće? 
U nastavku donosimo što vas čeka i u jednom i u drugom slučaju. No, odmah ćemo naglasiti da je jedna stvar jasna: nikad ne biste trebali voziti neosigurano vozilo ili pobjeći s mjesta nesreće!

Dva automobila u frontalnom sudaru

1. Što se smatra nepoznatim vozilom?

Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, nepoznato vozilo je vozilo koje nije bilo moguće identificirati, kao ni njegova odgovornog osiguratelja.

Pritom se vozilom smatra: 

 1. Svako motorno vozilo koje pokreće isključivo mehanička snaga na kopnu, ali koje se ne kreće po tračnicama s:
 • najvećom konstrukcijskom brzinom većom od 25 km/h ili
 • najvećom neto masom većom od 25 kg i najvećom konstrukcijskom brzinom većom od 14 km/h
 1. svako priključno vozilo koje se upotrebljava zajedno s vozilom iz točke (a), bilo ono spojeno ili ne.
Primjer objekata koji spadaju, odnosno ne spadaju u kategoriju vozila prema Zakonu o obveznom osiguranju

➡️ PRIMJER: Invalidska kolica se prema navedenom Zakonu ne smatraju vozilom; osobni automobil se smatra vozilom; prikolica za taj osobni automobil se također smatra vozilom.

2. Što se smatra neosiguranim vozilom?

Zakon o obveznom osiguranju također definira što je neosigurano vozilo. To je vozilo za koje:

 1. nije sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti, i/ili
 2. je trajanje osiguranja isteklo, a ugovor o osiguranju nije produžen ni u počeknom roku.

3. Što je počekni rok?

Počekni rok je razdoblje od najviše 15 dana* koje nastupa nakon isteka ugovora o osiguranju. Tijekom tog razdoblja se prava i dužnosti iz ugovora o osiguranju produžuju.

*Ovdje govorimo o novom zakonu, što znači da osiguratelji imaju 3 mjeseca za prilagodbu (u trenutnu pisanja ovog članka, počekni rok je i dalje do 30 dana)

Drugim riječima, vozilo je osigurano u roku od maksimalno 15 dana čak i nakon isteka ugovora. 

➡️ PRIMJER: Ako je ugovor istekao 12. 8. 2024., počekni rok može trajati do najviše 27. 8. 2024. godine. 

Međutim, počekni rok se ne primjenjuje ako:

 • ugovaratelj osiguranja minimalno 3 dana prije isteka trajanja osiguranja uruči društvu za osiguranje izjavu da ne pristaje na produženje ugovora o osiguranju, i/ili
 • ako je ugovor o osiguranju inicijalno sklopljen na trajanje kraće od jedne godine.

4. Kada mogu potraživati naknadu štete od Hrvatskog ureda za osiguranje?

Naknadu štete od Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) možete potraživati u slučaju: 

 • sudara s neosiguranim motornim vozilom, i/ili
 • sudara s nepoznatim motornim vozilom.

Tada odštetni zahtjev podnosite direktno HUO-u ili jednom od društava za osiguranje koje će ga proslijediti HUO-u. Više informacija o podnošenju odštetnog zahtjeva možete pronaći ovdje.

⚠️ VAŽNO: U slučaju sudara s nepoznatim motornim vozilom pravo na odštetu imat ćete samo ako su zadovoljeni određeni uvjeti koje ćemo navesti u nastavku.

5. Kada mogu potraživati naknadu štete u slučaju sudara sa nepoznatim vozilom?

U ovom slučaju od HUO-a kao oštećena fizička osoba najčešće možete potraživati samo naknadu štete zbog:

 • smrti,
 • tjelesne ozljede, i/ili
 • oštećenja zdravlja.

Dakle, HUO vam većinom može nadoknaditi jedino neimovinsku, odnosno nematerijalnu štetu, i to u iznosu do:

 • 6.450.000,00€ po štetnom događaju, odnosno 
 • 1.300.000,00€ po oštećenoj osobi.

Manje je vjerojatno da će vam nadoknaditi materijalnu štetu, odnosno štetu nastalu zbog uništenja ili oštećenja stvari (npr. automobila). 
Takvu naknadu možete potraživati samo ako je HUO nekom od sudionika prometne nesreće već nadoknadio štetu zbog smrti ili teških tjelesnih ozljeda koje su zahtijevale bolničko liječenje. Više o tome u nastavku.

6. Što ako nepoznato vozilo ošteti moje vozilo?

Materijalnu štetu, nažalost, većinom nije moguće nadoknaditi od Hrvatskog ureda za osiguranje.

Pravo na naknadu štete priznaje se, kako smo već spomenuli, samo ako je HUO nekom od sudionika prometne nesreće već nadoknadio štetu zbog:

 • smrti, i/ili
 • teških tjelesnih ozljeda koje su zahtijevale bolničko liječenje.

Maksimalna naknada koju vam u tom slučaju može isplatiti iznosi 1.300.000,00€ po štetnom događaju. 

➡️ Postoji i dodatan uvjet. Kako bi vam HUO isplatio naknadu štete, potreban je i samopridržaj (franšiza, odnosno vlastiti udio osiguranika u šteti) u iznosu od 500,00€.

Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni, nemate pravo na naknadu štete.

Druga opcija koju imate je, naravno, prijaviti prometnu nesreću policiji, nadati se da će pronaći počinitelja te se naplatiti od njega.

Maksimalna naknada koju HUO može isplatiti za materijalnu i nematerijalnu štetu

7. Što ako MUP pronađe počinitelja?

Ako MUP pronađe osobu koja vam je dotad nepoznatim vozilom nanijela štetu, tad ćete se moći naplatiti na jedan od ova dva načina, ovisno o tome je li vozilo osigurano: 

 • ☑️ Ako je vozilo osigurano ➡ odštetni zahtjev predajete društvu za osiguranje koje osigurava to vozilo, odnosno primjenjuje se uobičajeni postupak naplate štete.
 • Ako vozilo nije osigurano ➡ odštetni zahtjev predajete Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO-u). 

Više o drugoj opciji saznajte u idućem odgovoru.

8. Što ako MUP pronađe počinitelja, a vozilo je neosigurano?

Ako je vozilo neosigurano, odštetni zahtjev podnosite Hrvatskom uredu za osiguranje. To možete učiniti i online, ispunjavanjem obrasca na stranicama HUO-a:

Primjer obrasca za podnošenje odštetnog zahtjeva HUO-u.

HUO vam može isplatiti naknadu najviše do iznosa iz članka 26., stavka 8., Zakona o obveznim osiguranjima u prometu:

 • U slučaju štete zbog smrti, teških tjelesnih ozljeda ili oštećenja zdravlja ➡️ 1.300.000,00€ po oštećenoj osobi, odnosno 6.450.000,00€ po štetnom događaju;
 • U slučaju uništenja ili oštećenja stvari, bez obzira na broj oštećenih osoba ➡️ 1.300.000,00€ po štetnom događaju.

HUO može nadoknaditi vlastite troškove (isplaćeni iznos štete, kamate i drugi troškovi) od osobe koja je odgovorna za štetu. Za to ta osoba jamči cjelokupnom imovinom.

➡️ PRIMJER: Vozač neosiguranog automobila je skrivio prometnu nesreću. U njoj je oštetio vlastiti automobil i automobil drugog sudionika te zadao teže tjelesne ozljede tom sudioniku. 

Drugom sudioniku tad o vlastitom trošku mora isplatiti naknadu štete na automobilu i štete zbog pretrpljenih teških ozljeda. Također, sam će snositi troškove štete na vlastitom vozilu ako se odluči popravljati vozilo.

9. Što točno znači gubitak prava iz osiguranja?

Gubitak prava iz osiguranja je sankcija kojom se kažnjava osiguranik za neizvršavanje obveza iz ugovora o osiguranju. 

➡️ PRIMJER: Recimo da ste vozili pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice i izazvali prometnu nesreću. U tom slučaju, osiguranje plaća štetu trećoj osobi, ali ide u regres.

Stoga svakako ne biste trebali kršiti bilo kakve obveze koje proizlaze iz vašeg ugovora. U nastavku doznajte što konkretno trebate izbjegavati.

10. Kako mogu izgubiti prava iz osiguranja?

Vozač prava iz osiguranja može izgubiti:

 • ako nije koristio vozilo u svrhu kojoj je namijenjeno
 • ako nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije – osim ako je vozilom upravljao za vrijeme poduke iz vožnje kao kandidat za vozača motornog vozila, uz poštivanje svih propisa kojima se ta poduka uređuje,
 • ako mu je oduzeta vozačka dozvola, 
 • ako je isključen iz prometa,
 • ako mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom određene vrste ili kategorije,
 • ako mu je izrečena mjera prestanka važenja vozačke dozvole, odnosno zaštitna mjera zabrane upotrebe inozemne vozačke dozvole na teritoriju RH,
 • ako je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari, odnosno ako se odbio podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti ili prisutnosti droga te psihoaktivnih tvari i psihoaktivnih lijekova
 • ako je napustio mjesto prometne nesreće prije nego je:
  • a) popunio Europsko izvješće o prometnoj nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima u slučaju imovinske štete;
  • b) obavijestio najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju u slučaju prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen,
 • ako je štetu namjerno prouzročio,
 • ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost bila poznata vozaču,

ako je šteta prouzročena kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnom prometu kako je to propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela za koje je donesena pravomoćna sudska presuda.

⚠️ VAŽNO: Vozač ne gubi pravo iz osiguranja ako privremeno napusti mjesto nesreće sukladno zakonu kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

11. Što ako je prometnu nesreću skrivio vozač koji je izgubio prava iz osiguranja?

Oštećena osoba bez obzira na to ima pravo na naknadu štete od odgovornog društva za osiguranje.
Društvo će tada isplatiti štetu oštećenoj osobi, no ima pravo potraživati naknadu za svoje troškove od osobe koja je odgovorna za štetu. Više o ovome možete saznati u Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.

Kupi direktno na kompare.hr
Usporedi ponude osiguranja vozila