NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Postupak žalbe na odluku osiguravatelja

Imali ste štetu koju ste prijavili svojoj osiguravajućoj kući. Odgovor koji ste dobili nije zadovoljavajuć i prvo vam na pamet pada reklamacija ili sudski spor protiv osiguravatelja. U praksi, između osiguranika i osiguravajućeg društva često zna doći do sporova. kompare.hr istražio je što činiti kada niste zadovoljni odlukom osiguravatelja.

Pismeni prigovor osiguravajućoj kući

Prvi korak kada niste zadovoljni odlukom osiguravatelja je pismeni prigovor koji se podnosi osiguravajućoj kući. U roku 15 dana osiguravatelj je dužan razmotriti prigovor i dostaviti vam pismeno rješenje.

Ukoliko i dalje niste zadovoljni rješenjem prigovora, na raspolaganju su vam dvije opcije:

  • Obratiti se pravobranilaštvu osiguranja
  • Pokrenuti postupak pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje

Pravobraniteljstvo osiguranja

Pravobraniteljstvo osiguranja je institucija osnovana u sklopu Hrvatskog ureda za osiguranje. Osnovna mu je zadaća rješavanje sporova između stranaka i društava za osiguranje. Pravobraniteljstvo radi po načelu očuvanja samostalnosti i neovisnosti.

Pritužba mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta), te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju. Pritužba mora biti potpisana.

Pritužba mora biti dostavljena pravobranitelju osiguranja u roku od 6 mjeseci. Uvjet za podnošenje pritužbe pravobranitelju je da ste prošli postupak pritužbe kod svog osiguravajućeg društva. U suprotom, pravobranitelj neće razmatrati slučaj.

Pritužba se šalje na sljedeću adresu:

Hrvatski ured za osiguranje
n/r pravobranitelja
10000 Zagreb – Martićeva 73
Tel. + 385 1 4696 600
Fax + 385 1 4696 660
e-mail: pravobranitelj@huo.hr

Pri žalbenom postupku kod pravobranitelja kao osiguranik ne snosite nikakve troškove.

Mirenjem do sporazuma

Osnovni cilj postupka je rješenje spora nagodbom s namjerom izbjegavanja dugostrajnih i skupih sudskih postupaka. Miritelj je neovisna treća strana zadužena za mirenje između stranaka. Zadatak miritelja je traženje rješenja kojim se  obje strane  biti zadovoljne. Postoje različiti centri za mirenje, a najpoznatiji je Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje.

Prijedlog za pokretanje postupka mirenja podnosite pismenim putem Centru za mirenje. Zahtjev je moguće poslati e-mailom ili faksom. Adresa Centra za mirenje je sljedeća:

Hrvatski ured za osiguranje
Centar za mirenje
Martićeva 73, 10.000 Zagreb
e-mail: mirenje@huo.hr
Tel. +385 1 4696 600
Fax. +385 1 4696 664

Za pokretanje postupka potrebna je suglasnost obje strane. Postupak mirenja je neformalan jer je komunikacija s Centrom usmena.

Izmiritelji su nepristrane osobe koji nastoje pronaći obostrano zadovoljavajuće rješenje spora. Riječ je o stručnim ljudima koji su se u pravnoj struci istaknuli znanstvenim, stručnim ili javnim djelovanjem.

Vi kao osiguranik ste u povoljnom položaju budući da troškove mirenja snosi društvo za osiguranje koje je pristalo na mirenje, a troškove administrativnog rada snosi Hrvatski ured za osiguranje. Upisne takse se ne plaćaju.

Usporedite cijene životnog osiguranja, autoosiguranja i osiguranja imovine te dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja uz kompare.hr kalkulator.

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!