fbpx

Dodani novi lijekovi na A i B listu lijekova

Na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) uvršteno je 5 novih lijekova na osnovnu i 4 nova lijeka na dopunsku listu, prema odluci Upravnog vijeća HZZO-a.

Dodani novi lijekovi na A i B listu lijekova

Liječenje nasljednog angioedema, KOPB-a i drugih malignih bolesti sad je ‘olakšano’ putem pet novih lijekova u sedam pakiranja na osnovnoj listi, dok su lijekovi za šećernu bolest i povišeni krvni tlak uvršteni na dopunsku listu, točnije četiri nova lijeka u šest pakiranja.

Dopunska lista dobila je 10 lijekova koji su generičke verzije lijekova na osnovnoj listi. Ovim putem se proširuje spektar novih lijekova koji se može primijeniti u liječenju osiguranih osoba bez dodatnih troškova.

Ugovorite policu dopunskog osiguranja i koristite potrebne lijekove bez dodatnih troškova!

 

Ugovorite dopunsko osiguranje online! →