← Povratak na pojmove

Zelena karta osiguranja

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od AO. Posjedovanje Zelene karte nije obavezno za ulazak na područje bilo koje države EU, Andore, Makedonije, Srbije i Švicarske jer prema međunarodnim sporazumima hrvatska registracijska oznaka zamjenjuje Zelenu kartu. Međutim, Zelena karta vam je potrebna u slučaju prometne nereće koju vi skrivite u inozemstvu jer je kopiju potrebno predati prometnoj policiji ili drugom sudioniku nesreće.