← Povratak na pojmove

Polica osiguranja

Polica osiguranja je dokument kojim se definira odnos između osiguranika i osiguravajućeg društva. Izdaje ga osiguravajuće društvo s kojim je polica sklopljena, a sadržava sve informacije o ogovorenom odnosu.