Super promocija iz Bnet-a

Iz Bnet-a predstavili su novu promotivnu akciju za nove i postojeće korisnike. Svi novi korisnici koji sklope ugovor na dvije godine prva tri mjeseca plaćaju mjesečnu naknadu za 1 kunu. Akcija se odnosi na sljedeće pakete: Osnovni, Super Internet, Super telefon, Super 2D (kombinacija TV + internet, TV + telefon ili internet + telefon) te Super 3D paket (TV + internet + telefon).

Postojeći korisnici koji proširuju uslugu 6 mjeseci plaćaju mjesečnu naknadu u iznosu trenutno korištene usluge. Primjera radi, ako trenutno koristite Osnovni paket i proširujete uslugu na Super 2D paket, tada ćete prvih 6 mjeseci plaćati mjesečnu naknadu Osnovnog paketa.

Novosti u odnosu na dosadašnju ponudu su:

  • brži internet
  • više besplatnih minuta za telefoniranje prema fiksnim mrežama unutar zemlje
  • naknada za korištenje opreme se više ne naplaćuje posebno
  • uz TV se nude dodatne besplatne usluge kao npr. multivizija koja omogućuje spajanje više TV prijemnika na jedan priključak bez dodatne mjesečne naknade

Akcija traje do 31.svibnja 2014. godine.

 

Usporedite teleoperatere i uštedite! →