fbpx

Dopunsko osiguranje i dentalna medicina

Treba vam ili već plaćate dopunsko osiguranje, ali ne znate koja sve prava može uključivati za dentalnu medicinu, tj. za stomatološke usluge?

dopunsko osiguranje, dentalna medicina

Zdravstveno osiguranje i uključene stomatološke usluge

Kada su u pitanju stomatološke usluge, mnoge su stvari u Hrvatskoj besplatne, pod uvjetom da imate obvezno zdravstveno osiguranje. Jedini trošak koji ćete imati je participacija koju možete izbjeći ako ugovorite dopunsko osiguranje.

Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva:

  • liječenje zuba
  • vađenje zuba
  • liječenje parodontoze
  • čišćenje kamenca dva puta godišnje
  • protetske radove (npr. zubne krunice, djelomične i totalne zubne proteze)
  • kompozitne (bijele) ispune za jedinice, dvojke i trojke u gornjoj i donjoj čeljusti
  • amalgamske ispune za ostale zube neograničeni broj puta godišnje
  • kompozitne (bijele) ispune za djecu do 18. godine za sve zube
  • aparatić za zube za djecu do 18. godine
  • upućivanje na specijalističko liječenje izdavanjem uputnice za teže zahvate

Dentalna medicina u okviru dopunskog osiguranja

Jedna od najčešćih zabluda je da možete ugovoriti dopunsko osiguranje i u potpunosti “srediti zube”. Također, važno je znati da dopunsko zdravstveno osiguranje ne vrijedi kod privatnih stomatologa, već samo kod onih koji su partneri s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Dopunsko osiguranje će vam pokriti troškove participacije za uputnice, recepte i preglede. Uz to, u pokrića police dopunskog osiguranja ulaze usluge koje se obavljaju na uputnicu ili doznaku stomatologa. U tom se slučaju najčešće radi o RTG snimkama zuba, ortopanu, zubnim protezama i vađenju zuba.

Treba vam zubni implantat?

Ako želite ugraditi zubni implantat ili vam npr. treba bijeli kompozitni ispun za šesticu, koji nisu na listi stomatoloških zahvata i dentalnih pomagala na koje imate pravo prema HZZO-u, to ćete morati odraditi o svojem trošku. Ako se radi o dentalnim pomagalima na koje imate pravo jer su utvrđena osnovnom i dopunskom listom HZZO-a u okviru obveznog osiguranja, a pritom imate ugovoreno dopunsko osiguranje, nećete morati plaćati participaciju i sve ćete odraditi besplatno.

Znači, pravo na određena dentalna pomagala imate prema obveznom osiguranju (prema pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti), a dopunsko zdravstveno osiguranje služi tomu da ne plaćate dodatan trošak, tj. participaciju za razne stomatološke usluge.

Ako niste sigurni koju je policu za dopunsko osiguranje najpametnije ugovoriti, obratite se našim Kompareovkama koje će vam vrlo rado sve pojasniti, dati stručne savjete i pronaći najbolju opciju za vaše potrebe.

Uštedite svoje vrijeme i javite nam se na broj 01 555 0666 ili e-mail dzo@kompare.hr sa svim upitima, od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati.