← Povratak na pojmove

Valutna klauzula

Valutna klauzula je oblik zaštite koja se koristi kako bi se eliminirao valutni rizik. Najčešće se primjenjuje u slučajevima nestabilne domaće valute sa visokom stopom inflacije. Valutna klauzula se veže uz tečaj stabilne valute (npr. EUR) da bi se Banka zaštitila od devalvacije (smanjenja), a dužnik od revalvacije (povećanja) ugovorenog iznosa plaćanja.