Upute za refundaciju i popis ugovornih ustanova

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ovdje možete pronaći popis ugovornih ustanova te upute za refundaciju sredstava na temelju police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Upute se odnose na osiguravajuće kuće čije police se ugovaraju putem Kompare servisa.


Adriatic Slovenica (AS) osiguranje d.d.

Svaki račun za participaciju klijent plaća samostalno, a pravo na povrat novca može ostvariti u roku 30 dana od trenutka kada je račun izdan. Dovoljno je fotografirati ili skenirati račun, priložiti karticu tekućeg računa ka koju klijent želi povrat novca te sve skupa poslati na refundaciju mailom na dzo@as.hr ili putem pošte na adresu: Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb, Draškovićeva 10, 10000 Zagreb.

Svaki dostavljeni račun se umanjuje za 40 kn (franšiza) i klijentu podmiruje u roku 14 dana. VAŽNO! Na računu moraju biti naznačeni ime i prezime osiguranika, MBO ili OIB te datum pružanja zdravstvene usluge ili kupnje lijeka.


Generali osiguranje d.d.

Generali iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja kao sredstvo plaćanja participacije vrijedi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija) i ljekarnama za lijekove s A liste te u svim ugovornim ustanovama. Popis službenih ugovornih ustanova provjerite OVDJE.

Ostale troškove koji nastanu van ugovornih ustanova Generali osiguranja i troškove lijekova s B liste osiguranici snose sami te naknadu štete ostvaruju po principu refundacije.

Upute za refundaciju računa do 100 kn:

 • e-mail adresa za dostavu takvih računa je DZO.hr@generali.com
 • uz presliku/scan/fotografiju računa potrebno je da osiguranik dostavi presliku/scan/fotografiju kartice DZO-a ili broj iskaznice i napiše broj računa na koji želi da se izvrši refundacija
 • ukoliko osiguranik želi da se refundacija isplati na račun druge osobe, potrebno je dostaviti presliku/scan/fotografiju osobne iskaznice te osobe
 • moguće je dostaviti i više računa koji su pojedinačno manji od 100,00 kn, a sveukupan iznos za refundaciju je veći
 • ukoliko je šteta prijavljena putem e-maila, nije potrebno naknadno dostavljati original računa

Upute za refundaciju računa iznad 100 kn:

 • mogu se dostavljati osobno u najbližu poslovnicu ili poštom na adresu: Generali osiguranje d.d. Odjel obrade šteta Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
 • uz original računa za participaciju ili troškove lijekova potrebno je da osiguranik dostavi presliku/scan/fotografiju kartice DZO-a ili broj iskaznice i napiše broj računa na koji želi da se izvrši refundacija
 • ukoliko osiguranik želi da se refundacija isplati na račun neke druge osobe, potrebno je dostaviti presliku/scan/fotografiju osobne iskaznice te druge osobe

Postoji mogućnost prijave šteta po DZO policama putem Kontakt centra tako da budite slobodni ponuditi našim klijentima i tu mogućnost. Štete se mogu prijaviti putem Generali Kontakt centra pozivom na broj 01/4600-400radnim danom od 8 do 16h. Prije poziva savjetujemo da pripremite račune i broj DZO police.


Merkur osiguranje d.d.

Zahtjev za refundaciju sredstava moguće je poslati putem aplikacije, pošte ili web-a.

Upute za refundaciju računa do 500 kn:

 • e-mail adresa za dostavu takvih računa je steteosobe@merkur.hr
 • uz broj police dostaviti presliku računa, broj računa za refundaciju ili izjavu za plaćanje zdravstvenoj ustanovi (za nepodmirene račune gdje tražite direktno plaćanje ustanovi)

Upute za refundaciju računa iznad 500 kn:

 • osobno ili poštom na adresu Merkur osiguranje d.d. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb dostaviti ispunjen obrazac Prijava osiguranog slučaja dopunskog zdravstvenog osiguranja, original račun, IBAN transakcijskog računa – instrukcija za plaćanje ili izjavu za plaćanje zdravstvenoj ustanovi (ukoliko račun nije podmiren i tražite plaćanje direktno ustanovi).

Napomena: Računi za koji tražite refundaciju trebaju glasiti na ime i prezime osiguranika.


Triglav osiguranje d.d.

Triglav iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te u svim ugovornim ustanovama. Popis ugovornih ustanova možete provjeriti OVDJE. Za sve ostale troškove potrebno je zatražiti refundaciju troškova na temelju originalnog računa.

Upute za refundaciju:

 • poštom na adresu Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, uz naznaku “štete zdravstvenih osiguranja”
 • dostaviti original račun, presliku kartice tekućeg računa, presliku osobne iskaznice i popunjen te potpisan obrazac za prijavu štete

Trenutno nije moguće račune dostavljati mailom te tako ostvariti refundaciju.


UNIQA osiguranje d.d.

Popis ugovornih ustanova UNIQA osiguranja, točnije ustanova gdje je iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja izravno sredstvo plaćanja možete provjeriti OVDJE.

Upute za refundaciju računa do 100 kn:

 • na mail prijava.stete@uniqa.hr
 • dostaviti osobne podatke i broj računa na koji želite povrat

Upute za refundaciju računa iznad 100 kn:

 • poštom na adresu Planinska 13 A, 10000 Zagreb
 • dostaviti original račun i broj računa na koji želite povrat

U slučaju većih troškova možete zatražiti od UNIQE garantno pismo plaćanja ili od bolnice račun s odgodom plaćanja koji će UNIQA direktno platiti.


Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Svaki osiguranik Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja dobiva zdravstvenu iskaznicu koja služi kao sredstvo identifikacije te kao sredstvo izravnog plaćanja sudjelovanja i doplate ukoliko je tako ugovoreno.

U slučaju da se nađete u situaciji da morate platiti participaciju (zbog tehničkih poteškoća kartica nije prihvaćena) potrebno je poslati zahtjev i Wiener osiguranje će refundirati osiguraniku plaćeni iznos u roku 14 dana.

Upute za slanje zahtjeva:

 • potrebno je popuniti obrazac
 • popunjen obrazac, presliku tekućeg računa i osobne iskaznice potrebno dostaviti na email: likvi-dzo@wiener.hr

Za sva dodatna pitanja pišite nam na email dzo@kompare.hr ili nas nazovite na 01 555 0666.

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Kontakt

ONLINE KUPOVINA

Kompare poklon bon Postupak ugovaranja Načini plaćanja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

GDPR Opći uvjeti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Politika obrade osobnih podataka Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber