Upute za refundaciju i popis ugovornih ustanova

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ovdje možete pronaći popis ugovornih ustanova te upute za refundaciju sredstava na temelju police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Upute se odnose na osiguravajuće kuće čije se police ugovaraju putem Kompare servisa.

 

Croatia osiguranje d.d.

Refundaciju je moguće zatražiti putem linka https://mojacroatia.crosig.hr/stete/Obavijest.aspx


Generali osiguranje d.d.

Generali iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja kao sredstvo plaćanja participacije vrijedi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija) i ljekarnama za lijekove s A liste te u svim ugovornim ustanovama. Popis službenih ugovornih ustanova provjerite OVDJE.

Ostale troškove koji nastanu van ugovornih ustanova Generali osiguranja i troškove lijekova s B liste osiguranici snose sami te naknadu štete ostvaruju po principu refundacije.

Upute za refundaciju putem e-maila:

 • e-mail adresa za dostavu takvih računa je DZO.hr@generali.com
 • uz presliku/scan/fotografiju računa potrebno je da osiguranik dostavi presliku/scan/fotografiju kartice DZO-a ili broj iskaznice i napiše broj računa na koji želi da se izvrši refundacija

Upute za refundaciju računa poštom:

 • adresa za slanje je  Generali osiguranje d.d. Odjel obrade šteta Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
 • uz original računa za participaciju ili troškove lijekova potrebno je da osiguranik dostavi presliku/scan/fotografiju kartice DZO-a ili broj iskaznice i napiše broj računa na koji želi da se izvrši refundacija

Kontakt centar za prijave DZO šteta pozivom je 01/4600-400, radnim danom od 8 do 16h. Prije poziva savjetujemo da pripremite račune i broj DZO police.


UNIQA osiguranje d.d.

Uniqa iskaznica  dopunskog zdravstvenog osiguranja  kao sredstvo plaćanja participacije vrijedi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te u svim bolnicama i ZZJZ. Iskaznica nije sredstvo plaćanja u ljekarnama kod podizanja lijekova s B liste. Popis službenih ugovornih ustanova UNIQA osiguranja provjerite OVDJE.

Upute za refundaciju računa putem e-maila:

 • na e-mail dopunsko@uniqa.hr
 • dostaviti osobne podatke i broj računa na koji želite povrat

Upute za refundaciju računa poštom:

 • poštom na adresu Planinska 13 A, 10000 Zagreb
 • dostaviti original račun i broj računa na koji želite povrat

U slučaju većih troškova možete zatražiti od UNIQE garantno pismo plaćanja ili od bolnice račun s odgodom plaćanja koji će UNIQA direktno platiti. Ako osiguranik želi da se refundacija isplati na račun neke druge osobe potrebno je dostaviti potpisanu izjavu i kopije osobnih iskaznica.


Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Svaki osiguranik Wiener DOPUNSKOG zdravstvenog osiguranja dobiva zdravstvenu iskaznicu koja služi kao sredstvo identifikacije te kao sredstvo izravnog plaćanja sudjelovanja i doplate ako je tako ugovoreno.

U slučaju da se nađete u situaciji da morate platiti participaciju (zbog tehničkih poteškoća kartica nije prihvaćena) potrebno je poslati zahtjev i Wiener osiguranje će refundirati osiguraniku plaćeni iznos u roku 14 dana.

Upute za slanje zahtjeva:

 • potrebno je popuniti obrazac
 • presliku/scan/fotografiju računa, popunjen obrazac, presliku tekućeg računa i osobne iskaznice potrebno dostaviti na email: likvi-dzo@wiener.hr

Triglav osiguranje d.d.

Triglav iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te u svim ugovornim ustanovama. Popis ugovornih ustanova možete provjeriti OVDJE.
Za ostale troškove potrebno je zatražiti refundaciju troškova na temelju originalnog računa.

Upute za refundaciju:

 • račune do 100,00 kuna dostaviti na mail zdravstveno@triglav- osiguranje.hr ili poštom
 • račune veće od 100,00 kuna dostavljate poštom
 • ako račune dostavljate poštom, neovisno o iznosu, dostavljate original računa uz ispunjeni zahtjev za prijavu štete obrazac ili uz dostavu original računa dostavljate kopiju kartice Vašeg tekućeg računa bez ispunjenog obrasca. Račune dostavljate na adresu: Triglav osiguranje d.d., Štete zdravstvenih osiguranja – Zdravstvena točka, Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb
 • refundaciju troškova Triglav će izvršiti u roku od 14 dana od datuma zaprimanja računa sa svom potrebnom dokumentacijom.
 • u slučaju da kartica negdje ne prođe kao sredstvo plaćanja molimo Vas da nas nazovete na broj telefona koji se nalazi na poleđini Vaše kartice dok se nalazite u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.

Merkur osiguranje d.d.

Zahtjev za refundaciju sredstava moguće je poslati putem Merkur aplikacije ili putem e- maila:

 • e-mail adresa za dostavu takvih računa je steteosobe@merkur.hr
 • uz broj police dostaviti presliku računa i broj računa za refundaciju

Allianz osiguranje d.d.

Refundaciju je moguće zatražiti putem linka https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/prijava-stete.html


Za sva dodatna pitanja pišite nam na email dzo@kompare.hr ili nas nazovite na 01 555 0666.