← Povratak na pojmove

Rentna štednja

Rentna štednja je oblik štednje kod kojega se kamata isplaćuje u obliku rente, odnosno tijekom oročenja. Klijent može ugovoriti isplatu kamata mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, ovisno o roku oročenja.