← Povratak na pojmove

Poček

U određenim slučajevima banke nude korisnicima kredita mogućnost počeka na određeni perijod. To znači da dužnik u određenom roku otplaćuje samo iznos kamate, a ne i glavnice.