← Povratak na pojmove

Naknada

Administrativna naknada je naknada koju dužnik plaća banci u ime troškova nastalih prilikom obrade kreditnog zahtjeva. Obračunava se u unaprijed određenom postotku na ukupan iznos kredita.