← Povratak na pojmove

Dionica

Dionica je vrijednosni papir koji imatelju služi kao dokaz vlasničkog udjela u trgovačkom društu, slukladno tome – biti dioničar znači biti suvlasnik kompanije. Ovisno o vrsti dionice, dioničar posjeduje određena prava. Jedno od osnovnih prava je pravo na isplatu dividende, odnosno isplatu profita.