← Povratak na pojmove

Devizni račun

Devizni račun mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe sa stalnim ili povremenim primanjima. Devizni račun služi za priljev deviznih srestava, odnonso sredstava u stranim valutama, kao što su plaća, mirovina, bezgotovinske uplate, gotovinske uplate i slično. Sredstva na deviznom računu vode se po tečajnici HNB – a.