← Povratak na pojmove

A’vista štednja

A’vista štednja odnosi se na štednju koja nije oročena i svakom trenutku možete podignuti sredstva sa računa. Karakterizira je relativno niska stimulativna kamatna stopa koju banka nudi klijentu temeljem držanja novca na žiro, tekućem ili deviznom računu.