Od naknada do lakšeg otkazivanja: Stižu dobre vijesti za korisnike telekoma

Najavljene su nove izmjene HAKOM-ova Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacija. Posljednji je put mijenjan 2016. godine, a nove izmjene usmjerene su u korist potrošača.

Kompare_HAKOM_izmjene

Od jeseni će teleoperateri uslugu na nekog drugog korisnika biti dužni prebaciti u maksimalnom roku od tri radna dana. U samo 24 sata korisnicima će biti dužni dostavljati sve podatke o penalima u slučaju prijevremenog raskida, a nasljednike preminulih korisnika koji na sebe žele prebaciti uslugu pokojnika neće više moći odbijati zbog nepodmirenih, a dospjelih dugovanja, prenosi Jutarnji list.

Ugovor će se moći raskinuti – telefonski

Jedna od izmjena je i novi način raskida ugovora s teleoperaterima. Naime, preplatnici će moći raskinuti ugovor na isti način kako su ga sklopili – putem telefona. Osim toga, ubuduće će ugovor sklopljen telefonskim putem biti važeći tek kada korisnik operateru dostavi neku vrstu potvrde o prihvaćanju ugovora. Na taj bi se način trebalo stati na kraj nepravilnostima poput sklapanja ugovora na tuđa imena radi materijalne koristi – mobitela ili nekog drugog elektroničkog uređaja.

Smanjuju se rokovi na strani telekoma

U izmijenjenom Pravilniku definirani su i rokovi aktiviranja prijevremenog isključenja na zahtjev. Tako će operater takve zahtjeve od jeseni morati provoditi u roku od tri radna dana. Osim toga, rokovi za raskid ugovora neće više trajati dvanaest, nego pet radnih dana. Također, uvedena je i obveza teleoperaterima da korisnike, na njihovu želju, isključe nakon potrošenog iznosa tarifnog paketa.

Bez dodatnog kontaktiranja potrošača

Novost je i ta da će od jeseni operaterima biti zabranjeno kontaktirati potrošače koji su podnijeli zahtjev za raskid ugovora. Naime, dosad je operaterima u takvim slučajevima bilo dopušteno zvati potrošače kako bi ih nagovarali da ipak odustanu od zahtjeva za raskid ugovora. Možda bi tada neki potrošači i odustali u zamjenu za smanjenje tarife i iznosa računa. Međutim, takva je praksa dovodila do neravnopravnosti među korisnicima kojoj će na kraj stati upravo izmjena HAKOM-ova Pravilnika.

Naknada za neotklonjen kvar

Što se tiče pak navođenja brzine interneta, teleoperateri će, osim informacije o maksimalnoj brzini, biti dužni reklamirati i informaciju o uobičajeno dostupnoj brzini. Istom bojom i fontom slova pored reklamiranja maksimalno dostupne brzine interneta morat će navesti uvjete pod kojima se ta brzina ostvaruje.

Nova pravila su uvedena i za korisnike starije životne dobi. Oni će imati prioritet u slučajevima kvarova na pristupnim vodovima pa će im tako 95 posto kvara morati biti uklonjeno u roku od 24 sata od prijave. Osim toga, svi korisnici kojima se ne otkloni kvar u roku od pet dana, imat će pravo na odustajanje od raskida ugovora uz primanje naknade u iznosu od 240 kuna po danu kašnjenja u otklonu kvara. Naknada će se moći primati za maksimalno 15 dana.

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Kontakt

ONLINE KUPOVINA

Kompare garancija Kompare poklon bon Postupak ugovaranja Načini plaćanja Česta pitanja

SIGURNOST KUPACA

GDPR Opći uvjeti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

© 2012-2019 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38