NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Što sve pokriva osiguranje stana? [+uvjeti na koje trebate pripaziti]

Osiguranje stana može vam pružiti financijsku kompenzaciju u slučaju oštećenja, uništenja ili otuđenja vaše privatne imovine, kako samog stana ili nekretnine, tako i predmeta unutar nje. Također, možete ga ugovoriti bez obzira na to stanujete li u stanu ili ga iznajmljujete. 

Međutim, prije nego što to učinite, važno je razmisliti o sljedećem:

 • Što točno želite osigurati?
 • Od kojih se slučajeva želite osigurati? 
 • Odgovaraju li vam uvjeti osiguravatelja? 

Ovaj vodič pomoći će vam odgovoriti na sva ova pitanja.

Ugovor na stolu u modernom stanu

Što podrazumijeva osiguranje stana?

Osiguranje stana spada pod tzv. osiguranje imovine, kojim možete osigurati nekretnine koje posjedujete i stvari unutar njih. Dakle, osiguranje stana dijeli se na osiguranje:

 • Nekretnine, poput stana u kojem živite ili apartmana koji iznajmljujete. Osiguravajuće kuće osiguranje nekretnina često nazivaju “osiguranjem građevinskog dijela”.
 • Pokretnina, odnosno stvari unutar vašeg kućanstva, poput roleta, dokumenata, vrijednosnih papira, gotovine, umjetničkih djela, nakita i tako dalje. 

Želite li, dakle, osigurati svoj stan ili predmete unutar istog, kod osiguravatelja zatražite ponudu za osiguranje imovine.

Što pokriva osiguranje stana?

Ovisno o ugovorenoj polici, osiguranje stana može pokrivati štetu nastalu na vašem stanu i/ili na predmetima unutar njega. Također, ovisno o polici, može se nadoknađivati i uništenje ili otuđenje predmeta, primjerice ako vam ih je netko ukrao. 

Većina osiguravatelja ponudit će vam sljedeća tri paketa:

 • Paket #1: Osiguranje građevinskog dijela (odnosno same nekretnine)
 • Paket #2: Osiguranje stvari u kućanstvu
 • Paket #3: Osiguranje građevinskog dijela i stvari u kućanstvu

Koji paket je najbolji za vas ovisit će o vašim potrebama i situaciji. Na primjer, ako u stanu ne držite previše vrijedne stvari niti gotovinu, možda vam ne treba osiguranje stvari u kućanstvu. S druge strane, ako stan iznajmljujete, bilo bi dobro ugovoriti najobuhvatniju policu.

Treba li vam osiguranje stana ako je vaša zgrada već osigurana?

Ako želite zaštititi svoju privatnu imovinu, odgovor je da. Naime, kako piše Zgradonačelnik, osiguranje zgrade osigurava samo zajedničke dijelove zgrade, a ne i one koje pripadaju individualnom vlasniku.

Doduše, moguće je da će vam osiguranje nadoknaditi i neke štete u vašem stanu, no samo ako se one nalaze na zajedničkim dijelovima zgrade, na primjer na vertikalama instalacija. Šteta na privatnoj imovini, s druge strane, vam neće biti nadoknađena čak i ako je uzrokovana od strane zajedničkih dijelova zgrade.

Osiguranje građevinskog dijela

Osiguranje same nekretnine, odnosno građevinskog dijela, možemo dalje podijeliti u dvije osnovne kategorije:

 • Osiguranje stana od elementarnih nepogoda
 • Osiguranje stana od drugih vrsta prijetnji (npr. ljudsko djelovanje)

U nastavku donosimo što one podrazumijevaju i pod kojim se uvjetima ugovaraju.

⚠️ Uvjete koje opisujemo u nastavku primjenjuje većina osiguravatelja, no to ne znači da su oni uvijek točno takvi, odnosno da vrijede za sve police i sve osiguravatelje. Uvijek pročitajte i prvenstveno se vodite uvjetima svoje police i odabranog osiguravatelja.

1. Osiguranje stana od elementarnih nepogoda

Elementarne ili prirodne nepogode su prirodne pojave koje znatno ugrožavaju ljudski život i rad, materijalna dobra i okoliš. Tu mogu spadati požari, poplave, potresi i brojne druge nepogode, a one katastrofičnih razmjera sve su češće. 

Broj prirodnih katastrofa se u cijelom svijetu povećao za 10x od 1960. do 2019. godine. 1960. godine iznosio je 39, da bi se u 2019. popeo na čak 396 prirodnih katastrofa godišnje. 

Upravo zato je vrijeme da počnemo razmišljati o osiguravanju svoje najvrijednije imovine, čak i ako prije oko toga nismo morali brinuti.

Ispod smo naveli opcije koje osiguranike najčešće zanimaju. No, imajte na umu da vam osiguravatelji mogu ponuditi i druga pokrića — na primjer, osiguranje od tuče, osiguranje od udara groma, oluje, snježne lavine…

a) Osiguranje stana od potresa

Ne treba čuditi činjenica da je osiguranje stana od potresa postalo prioritet mnogima u Hrvatskoj. Samo 2020. godine Hrvatsku su uzdrmala tri snažna potresa, a popratio ih je i niz manjih naknadnih potresa. 

To nam je osvijestilo činjenicu da živimo na trusnom području, a najtrusnijima se smatraju:

 • Južna Dalmacija
 • Srednja Dalmacija
 • Riječko područje
 • Zagrebačko područje

S obzirom na to, bilo bi dobro razmisliti o osiguranju stana od potresa. Evo što trebate znati prije ugovaranja police:

 • Osiguranje od potresa najčešće nije uključeno u osnovnu policu osiguranja imovine pa je tada potrebno ugovoriti dodatno pokriće.
 • Osiguranje od potresa najčešće pokriva štetu nastalu i na građevinskom dijelu i na stvarima kućanstva.
 • Međutim, odšteta se isplaćuje samo ako su zadovoljeni dodatni uvjeti, poput onih vezanih uz magnitudu potresa. Potres mora biti određenog intenziteta da biste imali pravo na odštetu, a taj intenzitet najčešće iznosi min. 5 stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice.
 • Brojni osiguravatelji također uvjetuju da zgrada mora biti dobro održavana prije ugovaranja police.
 • Često je potrebno i fotografirati zgradu i stan prilikom ugovaranja police kao dokaz osiguravatelju da ih potres već nije oštetio.
 • Cijena pokrića ovisit će primarno o tome nalazite li se na aktivnom, manje aktivnom ili srednje aktivnom seizmičkom području — odnosno, koliki je rizik od potresa na lokaciji vaše zgrade.

Nakon zadnjih većih potresa u Hrvatskoj, brojni osiguravatelji odbili su osiguravati zgrade kojima je dodijeljena žuta ili crvena naljepnica ili su pak tražili dodatne dokaze da je šteta sanirana.

b) Osiguranje stana od poplave

Mnogi često žele osigurati stan od poplave, no pritom nisu svjesni da ovaj tip osiguranja pokriva samo troškove štete nastale uslijed poplave koju je prouzročila neka prirodna pojava. Točnije, poplavom se smatra:

 • događaj u kojem rijeke, jezera i mora slučajno poplave zemljište na kojem se nalazi osigurani objekt (uz neke dodatne uvjete) i
 • plavljenje vode zbog proloma oblaka ili izuzetno jakih padalina.

Ova vrsta osiguranja podrazumijeva naknadu štete nastale isključivo za vrijeme poplave i neposredno nakon povlačenja vode — i to, dakle, samo kad je poplava rezultat neočekivane prirodne pojave.

💡 Ona ne obuhvaća poplavu u stanu koja je, na primjer, nastala radi neispravnih cijevi ili radnji ukućana. Želite li se zaštititi od takvih šteta, tad trebate ugovoriti osiguranje od izlijevanja vode.

Osiguranje od izlijevanja vode pokriva štetu nastalu zbog:

 • izlijevanja vode iz vodovodnih ili odvodnih cijevi, uređaja za toplovodno i parno grijanje i drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu, a koje je uzrokovalo oštećenje tih cijevi i uređaja,
 • iznenadnog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu i parno grijanje, te
 • izlijevanja vode iz sprinklerskog uređaja za gašenje požara.

I ovdje ima nekih iznimaka. Na primjer, nije obuhvaćena šteta nastala zbog izlijevanja vode iz otvorenih slavina, dotrajalosti, istrošenosti i korozije, niti zbog gljivica nastalih uslijed vlage.

c) Osiguranje stana od požara

Osiguranje stana od požara podrazumijeva da je požar:

 • vatra koja nastane izvan određenog ognjišta i/ili
 • vatra koja ga napusti i sposobna je dalje se širiti vlastitom snagom

Dakle, ugovaranjem ovog tipa osiguranja nemate pravo na odštetu ako je osigurana nekretnina ili pokretnina: 

 • oštećena radi izlaganja korisnoj vatri ili toplini — npr. radi kuhanja ili glačanja, i/ili
 • pala u ognjište ili ju je netko stavio u ili na ognjište (npr. peć ili štednjak), i/ili
 • pregorjela, osmudila se ili je propaljena zbog cigarete, žeravice i sličnog.

No, nije nužno da je požar nastao prirodno, odnosno ne mora se nužno raditi o elementarnoj nepogodi da bi vas osiguranje obeštetilo.

d) Osiguranje stana od prokišnjavanja?

Naposljetku, ono što zanima mnoge vlasnike stanova jest mogućnost osiguranja stana od prokišnjavanja. Prokišnjavanje je tako čest problem da bi zaista trebala postojati posebna polica za ovaj slučaj — no, ona ne postoji. 

Ipak, šteta nastala uslijed prokišnjavanja može biti pokrivena drugim vrstama osiguranja, ovisno o tome što ju je uzrokovalo. 

 • Na primjer, ako je uzrok prokišnjavanja oštećen krov, tada se šteta treba sanirati o trošku osiguravatelja zgrade (budući da se radi o oštećenju na zajedničkom dijelu zgrade).

Ako se, pak, ne radi o klasičnom prokišnjavanju, već o izlijevu vode u tuđem stanu izvan vas, tada bi taj trošak mogla pokrivati eventualna polica osiguranja drugog vlasnika. Moguće je da bi ga mogla pokrivati i vaša polica osiguranja od izlijeva vode.

2. Druge vrste osiguranja stana

Osiguranje imovine (i pokretnina i nekretnina) može pokrivati – i najčešće pokriva – i štetu koju su uzrokovali drugi faktori, poput ljudskog djelovanja ili neispravnih cijevi. Ovdje ćemo nabrojati samo neke česte vrste takvih osiguranja:

 • Osiguranje stana od provalne krađe i razbojništva — osiguranje stana od provale pokriva troškove oštećenja, otuđenja i uništenja osiguranih predmeta tijekom provale ili pokušaja provale 
 • Osiguranje staklenih, keramičkih i kamenih površina od loma
 • Osiguranje od pada ili udara letjelice ili stvari iz nje
 • Osiguranje od vandalizma
 • Osiguranje od štete uzrokovane javnim priredbama i uličnim prosvjedima
 • Osiguranje cijevi od puknuća ili začepljenja 
 • Osiguranje koje pokriva trošak gubitka istekle vode ili tekućine
 • Osiguranje od privatne odgovornosti

Osiguranje imovine stana

Osim samog građevinskog dijela stana, također se mogu osigurati i predmeti unutar stana, pod uvjetom da su u vlasništvu osiguranika ili članova njegova kućanstva. Moguće je:

 • Osiguranje električnih uređaja (npr. osiguranje kućanskih aparata, računala, laptopa, televizora)
 • Osiguranje umjetničkih djela i kolekcija
 • Osiguranje vrijednosnih papira (npr. obveznica, trezorskih zapisa, čekova, založnica, dionica)
 • Osiguranje dokumenata (npr. osobna iskaznica, medicinski dokumenti)
 • Osiguranje gotovine
 • Osiguranje dijelova stana koji nisu već osigurani u sklopu osiguranja građevinskog dijela (npr. osiguranje prozora, staklenih stijena)
 • Osiguranje drugih predmeta u kućanstvu (npr. namještaja)

Predmete u kućanstvu možete osigurati od istih prijetnji kao i nekretninu, dakle od raznih elementarnih nepogoda, ali i drugih prijetnji, poput provalne krađe ili vandalizma.

Koliko košta osiguranje stana u Hrvatskoj?

Osiguranje stana u Hrvatskoj će u prosjeku koštati od 40€ nadalje, odnosno od 3.33€ pa na više mjesečno. Ono je, dakle, još uvijek relativno jeftino. Kako bismo ušparali za osiguranje, dovoljno je da se odreknemo par kavi mjesečno. 

Točna cijena ovisit će o nekoliko faktora, prvenstveno kvadraturi i starosti stana, odabranim pokrićima te načinu korištenja stana (stanujete li u njemu ili ga iznajmljujete).

Ugovorite osiguranje stana po najboljim uvjetima

Ugovorite najbolje osiguranje stana uz besplatnu pomoć naših agenata. Kontaktirajte nas za besplatno savjetovanje i laku usporedbu ponuda svih osiguravatelja u Hrvatskoj na jednom mjestu!

Naša usluga je za vas potpuno besplatna. Proviziju plaćaju osiguravajuće kuće.