Rezanje troškova – što s policom životnog osiguranja?

Jedna od najvažnijih stvari koju ste trebali saznati kad ste ugovarali životno osiguranje jest – to je dugoročan financijski program koji ne trpi nagle promjene i prekide. Oni koji nisu znali ovu činjenicu, najčešće o životnom osiguranju imaju negativno mišljenje.

Tako često možemo čuti: ‘Zamisli, prekinuo sam životno osiguranje i nakon što sam pet godina uplaćivao policu nisam dobio gotovo ništa! Više nikad, životno osiguranje se jednostavno ne isplati, to je prevara…’

Problem je, međutim, u nedovoljnoj informiranosti. Životno osiguranje je program koji u sebi kombinira i štednju i osiguranje. Obzirom da osiguranje pokriva neki rizik, mi pokriće tog rizika plaćamo. U početku trajanja osiguranja veći dio naših uplata odlazi upravo na pokriće rizika. Jer, na umu treba imati činjenicu: već prvom uplatom od primjerice, 400 kuna, ukoliko smo ugovorili trajanje osiguranja 30 godina, naš život je osiguran na 20-ak tisuća eura, od prvog dana ugovaranja police.
U situacijama kad je troškove i ulaganja nužno svesti na minimum, jasno je da nešto trebate žrtvovati. Stoga valja znati da prekid i otkup police životnog osiguranja u prvoj trećini njenog trajanja nije isplativo.

Nakon što nas primi panika, potrebno je kvalitetno se informirati o svim opcijama i promjenama po policama životnog osiguranja koje možemo koristiti.

Pozajmica (predujam) iz police životnog osiguranja omogućuje nam da od osiguravajuće kuće temeljem ugovorene police posudimo određeni iznos, a pritom i dalje budemo osigurani i ne odustajemo od police osiguranja. Iznos koji možemo posuditi ne može biti veći od trenutne visine otkupne vrijednosti. Provjerite ovaj iznos s osiguranjem ili pogledajte tablice otkupnih vrijednosti koje ste dobili kad ste ugovorili policu. Pravo na predujam možemo steći ako je od početka osiguranja proteklo najmanje dvije godine (ako polica traje manje od 15 godina) ili tri godine ako osiguranje traje 15 godina i više. Najvažniji preduvjet za pozajmicu je da su sve premije uredno plaćene.

Promjena godišnje premije može podrazumijevati povećanje ali i smanjenje, koje nam je u ovoj situaciji zanimljivije. Ovakvu mjeru možemo dogovoriti ako smo uredno plaćali sve premije osiguranja.

Kapitalizacija osiguranja podrazumijeva reguliranje police na način da obveza plaćanja više ne postoji, ali osiguranje je na snazi do isteka trajanja, sa smanjenom svotom osiguranja. Dakle: ne plaćamo više premije, ali ne podižemo nikakav novac prije prvobitno ugovorenog isteka trajanja osiguranja.

Mirovanje ili moratorij može nam pomoći ako policu ne možemo plaćati na točno određeni rok koji ne traje više od godine dana. U tom periodu ne postoji obveza da plaćamo premiju.

Otkup dolazi tek na kraju i zasigurno je najlošija odluka.

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!