Nova pravila za kvarove, cjenike i reklame!

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a koje se tiču prava krajnjeg korisnika, ali i obveza operatera.

Nova pravila za kvarove, cjenike i reklame

Teleoperateri će ubuduće morati u kraćem roku uklanjati kvarove, a ako kvar potraje dulje od 24 sata, klijenta će teleoperater morati obeštetiti. Napokon, ha?

Sve izmjene i dopune stupaju na snagu za dva mjeseca, osim obveze teleoperatera da korisniku mora osigurati minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu od 70% maksimalno ugovorene brzine za sve usluge ugovorene od 1. siječnja 2017.

Izmjenama Pravilnika također je povećana minimalna brzina pristupa internetu s 50 na 70% maksimalno ugovorene brzine, za sve usluge ugovorene nakon početka iduće godine, bez obzira na ugovorenu maksimalnu brzinu.

Tako su se ujednačili postotci minimalnih brzina u odnosu na maksimalne brzine za sve usluge pristupa internetu. Ukoliko teleoperater zbog tehničkih razloga ipak ne može redovito isporučivati najmanje 70% maksimalne ugovorene brzine, Pravilnik je, pored prava na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili pored prelaska na neki drugi paket s nižom brzinom, operatorima omogućio da korisnicima ponude i popust na uslugu, prenosi index.hr.

Drugo područje koje uređuje Pravilnik je prodaja putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostorija operatora. Prošlim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača iz listopada 2015. posebno je uređena takva prodaja te je HAKOM dodatno sektorski uredio ove načine prodaje usluga kako bi one bile što jasnije za korisnike elektroničkih komunikacija.

Nadalje, postupci svih operatora koji se bave ovakvom prodajom svojih usluga će se ujednačiti te će nužno sadržavati sve potrebne informacije i obavijesti za izbjegavanje situacija u kojima korisnici nisu bili dovoljno informirani prilikom donošenja odluke žele li neku uslugu ili ne. Ovo uključuje čitav proces ugovaranja, od same prodaje pa do naknadne potvrde koju je operator dužan dostaviti na kućnu adresu korisnika. Također, kako bi se izbjegli slučajevi prijevara i krađa identiteta prilikom zasnivanja pretplatničkih odnosa (putem kojih prevaranti samo žele doći do skupih uređaja), a pretplatu prepustiti korisniku s ukradenim identitetom, isporuka uređaja moći će se obaviti samo na adresu korisnika.

Među ostalim pravima korisnika i obvezama operatora treba izdvojiti obvezu jasnog upućivanja na opće uvjete poslovanja i cjenike na internetskim stranicama operatora. Ako operator omogućava i sklapanje ugovora putem interneta, onda mora jasno navesti i način raskidanja ugovora (putem interneta, odnosno elektroničkim putem). Kod prijavljenih i utvrđenih kvarova koji traju dulje od 24 sata, operatori će korisniku UVIJEK morati ponuditi umanjenje računa ili drugi vid obeštećenja, bez potrebe za ulaganje prigovora na iznos računa.

HAKOM je kod kvarova uočio mnoge slučajeve u kojima je uklanjanje kvara predugo trajalo, pogotovo kada je u domeni odgovornosti operatera koji korisniku pruža uslugu. Stoga je donesena sljedeća obveza operatera i korisničko pravo – svi kvarovi na opremi ustupljenoj korisniku od strane operatora na korištenje ili u najam za vrijeme trajanja ugovora (primjerice modem) moraju biti uklonjeni za najviše 5 dana. U suprotnom korisnik ima pravo raskinuti ugovor BEZ plaćanja naknade za prijevremeni raskid, uz umanjenje računa za taj mjesec, jer nije razumno biti bez pristupa internetu ili TV programima jer teleoperater nije u stanju u razumnom roku korisniku dostaviti ispravnu opremu i zamijeniti ili popraviti neispravnu.

Navedeni propisi ne odnose se na kvarove na liniji i njima će HAKOM pristupiti drugačije, a korisnicima će se uvijek umanjiti račun razmjerno trajanju kvara.

Napokon malo logike i zdravog razuma po pitanju korisničkih prava i u Lijepoj našoj. Dosad smo od teleoperatera mogli svašta očekivati, a ubuduće se nadamo da će se odnosi dalje uravnotežiti. Usporedite i odaberite najbolju fiksnu telefoniju za sebe ovdje.

 

Usporedite pakete i uštedite! →

 

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber