Neke stvari je bolje raditi online!

klik_online_900x600

Putem online aplikacije jednostavno i brzo oblikujte Klik kredit prema vašim potrebama, uz povoljne uvjete i fiksnu kamatnu stopu i zatražite ponudu!

Klik gotovinski kredit je moderan proizvod OTP banke za koji zahtjev predajete online te bez odlaska u poslovnicu dobivate odgovor o Vašoj kreditnoj sposobnosti u roku od samo 24 sata.Kredit se odobrava u kunskoj protuvrijednosti do 8.000 eura, a kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate i iznosi 5,99% (EKS 6,16%). Za ugovaranje kredita se ne naplaćuje trošak obrade, nije potreban jamac kao ni ostali dodatni instrumenti osiguranja.

Kao i za ugovaranje ostalih kredita, za ugovaranje Klik kredita nije nužno biti klijent OTP banke već se taj status može ostvariti naknadno.

Ako trebate gotovinski kredit zatražite ponudu za Klik online kredit ili se dodatno informirajte na web stranicama OTP banke.