← Povratak na pojmove

Karenca

Karenca u kontekstu osiguranja podrazumjeva minimalno vrijeme koje mora proteći od potpisivanja ugovora o osiguranju i upalate pa do trenutka kada polica stupa na snagu.