← Povratak na pojmove

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Policu dopunskog osiguranja mogu ugovoriti samo osiguranici koji imaju utvrđen status obveznog osiguranja sa HZZO – om. Polica pokriva sve troškove participacija koji nastaju, a nisu pokrivene policom obveznog zdravstvenog osiguranja. Ovu vrstu osiguranja nudi HZZO i neke osiguravajuće kuće, a visina premije se izračunava prema visini neto mjesečnih primanja ili starosti osiguranika.