NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Što uključuje obvezno zdravstveno osiguranje

Kada spomenemo zdravstveno osiguranje, često pretražujemo detalje za dobrovoljna osiguranja, tj. za dopunsko osiguranje ili dodatno zdravstveno osiguranje. Ako niste sigurni što sve pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, nastavite čitati i saznajte na što sve imate pravo prema HZZO-u.

zdravstveno osiguranje

Prava za zdravstveno osiguranje

Prava za obvezno zdravstveno osiguranje obuhvaćaju pravo na zdravstvenu zaštitu i na novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu uključuje:

 • pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu
 • pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu
 • pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
 • pravo na lijekove koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom lijekova HZZO-a
 • pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena osnovnom i dopunskom listom dentalnih pomagala HZZO-a
 • pravo na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dopunskom listom ortopedskih i sličnih pomagala HZZO-a
 • pravo na zdravstvenu zaštitu u drugim državama članicama i trećim državama

Osoba koja ima samo obvezno zdravstveno osiguranje, a nema dopunsko osiguranje obavezna je platiti participaciju u visini najviše 20 % pune cijene zdravstvene usluge. Na primjer, ako imate samo obvezno osiguranje, trebat ćete platiti 10kn participacije doktoru opće prakse ili 25kn kod specijalista.

Pravo na novčane naknade uključuje:

 • naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad
 • novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi primici od kojih se utvrđuju drugi dohotci, sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
 • naknada za troškove smještaja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja djeteta
 • naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • naknada za troškove pogreba u slučaju smrti koja je neposredna posljedica priznate ozljede na radu, tj. profesionalne bolesti

Uz gore navedene dvije kategorije prava, također imate pravo na slobodan izbor doktora medicine (ginekologa, pedijatra, obiteljske medicine) i dentalne medicine. Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite bira za razdoblje od najmanje godinu dana i prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji privatne prakse. Nakon godinu dana osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora. Ako se radi o djetetu mlađem od 7 godina, doktora pedijatra bira roditelj ili skrbnik, dok doktora ginekologa za žensko dijete bira od navršenih 12 godina.

Dok Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) provodi obvezno osiguranje, privatne osiguravajuće kuće su tu za dopunsko i dodatno osiguranje. Ako vam navedena prava nisu dovoljna i želite bolju zdravstvenu zaštitu, slobodno se obratite našim Kompare stručnjacima za savjete o dobrovoljnim vrstama osiguranja.

Za vas ćemo besplatno usporediti cijene najznačajnijih osiguravajućih kuća i pronaći ponudu za dodatno ili dopunsko osiguranje koja najbolje odgovara vašim željama i potrebama. Za sva vaša pitanja dostupni smo od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati na broj 01 555 0666 ili mail dzo@kompare.hr.

Pobrinite se za svoje i zdravlje svoje obitelji na vrijeme i putem kompare.hr ugovorite dobrovoljno zdravstveno osiguranje već danas!