Vodič kroz dopunsko zdravstveno: sve što trebate znati na jednom mjestu

Što sve pokriva dopunsko zdravstveno, kako se odlučiti i koje kupiti? Zašto ga je važno imati? Što je zapravo dopunsko zdravstveno osiguranje? Sve što ste ikad trebali znati o dopunskom zdravstvenom osiguranju, pronađite ovdje.

dopunsko-zdravstveno-osiguranje

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje je osiguranje koje pokriva troškove nastale korištenjem zdravstvenih usluga prema uputnicama izdanim od strane vašeg liječnika. Osoba koja nema dopunsko osiguranje obavezna je platiti participaciju u visini najmanje 20 posto pune cijene zdravstvene usluge.

Gdje vrijedi dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko osiguranje vrijedi isključivo u javnim ustanovama i kod doktora koji imaju ugovor s HZZO-om, a osigurati se mogu sve osobe koje imaju obvezno zdravstveno osiguranje.

Koje troškove pokriva dopunsko zdravstveno?

Troškovi pokriveni dopunskim zdravstvenim osiguranjem su:

 • participacije od 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
 • participacije od 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
 • participacije od 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala
 • participacije od 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
 • participacije od 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zaštite
 • participacije od 1.000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za osobe od 18 do 65 godina
 • participacije od 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
 • participacije od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda
 • participacije od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu

Što je B lista lijekova?

Postoji A i B lista lijekova i tu listu ažurira i objavljuje HZZO. Za lijekove koji su na A listi ne plaćamo participaciju u ljekarni. Ako nemamo dopunsko osiguranje, za njih ćemo platiti sam trošak izdavanja lijeka na recept u iznosu 10 kuna. Za lijekove koji su na B listi u ljekarni moramo platiti participaciju, a ako nemamo dopunsko osiguranje, tada dodatno plaćamo trošak izdavanja lijeka na recept.

Neke kuće imaju u pokriću dopunskog osiguranja ograničeno pokriće troškova participacije lijekova s B liste, neke neograničeno, a neki uopće nemaju to pokriće. HZZO, recimo, ne pokriva participaciju za lijekove koji su na B listi i ovo pokriće se preko njih ne može dodatno ugovoriti.

Dopunsko zdravstveno
Uz dopunsko zdravstveno moguće je ugovoriti i drugo liječničko mišljenje.

Koja je još pokrića moguće ugovoriti uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Osim pokrića B liste lijekova dodatno je moguće ugovoriti:

 • drugo liječničko mišljenje
 • bolničku naknadu
 • kućnu njegu

Inače, bolnička naknada nije isto što i pokriće troška boravka u bolnici koje je već pokriveno s osnovnim dopunskim osiguranjem. Bolnička naknada je određeni iznos novca koji osoba može dobiti ako završi u bolnici radi bolesti ili nezgode.

Koji je potencijalno najveći mogući trošak bez dopunskog zdravstvenog?

Potencijalno najveći trošak koji vas može pogoditi kada nemate dopunsko zdravstveno osiguranje je trošak bolničkog liječenja. On je zasad ograničen na iznos od 2.000 kuna po jednom ispostavljenom računu.

To znači da osoba može biti 3 dana u bolnici i dobiti račun maksimalno 2.000 kuna, ali ako izađe iz bolnice pa mora na fizikalnu, kod specijalista i slično, onda se sve to obračunava kao novi računi i troškovi.

Na koje razdoblje se sklapa polica dopunskog zdravstvenog?

U većini slučajeva do vašeg otkaza, iznimno i ako vam tako odgovara, može se sklopiti i na kraće razdoblje. Vremenski rok na koji je polica sklopljena uvijek je naznačen na polici.

Inače, polica dopunskog zdravstvenog osiguranja uvijek se raskida na skadenci. Skadenca je datum koji je na polici naznačen kao početak osiguranja. Također, svaka osiguravajuća kuća ima svoje uvjete za raskid police, ali u pravilu se traži da se raskid police najavi minimalno tri mjeseca prije skadence.

Što se tiče plaćanja dopunskog osiguranja, može se platiti odjednom za cijelu godinu, može se plaćati i mjesečno, i to putem uplatnice, kreditne kartice ili internetskog bankarstva.

Što je karenca?

Karenca je period u kojem prava iz osiguranja još nisu počela vrijediti. Kod dopunskog osiguranja, karenca je uglavnom 15 dana od dana sklapanja police. Karenca kod dopunskih osiguranja se može izbjeći jedino ako ste unatrag 30 dana imali u bilo kojem osiguranju aktivnu policu dopunskog osiguranja.

Tko ima pravo na besplatno dopunsko zdravstveno?

Pravo na besplatno dopunsko osiguranje imaju:

 • osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100 % oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima
 • osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi
 • osigurane osobe darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
 • osigurane osobe dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)
 • osigurane osobe redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina
 • osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59 % proračunske osnovice, a što trenutačno iznosi 1.516,32 kn, a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31 % proračunske osnovice tj. 1.939,39 kn.
 • trudnicama, ali samo za stanja i poremećaje vezane za trudnoću

Je li moguće imati dva dopunska osiguranja istovremeno?

Da. Ovo je posebno zanimljivo osobama koje ostvaruju pravo na besplatno HZZO dopunsko osiguranje. Međutim, dopunsko zdravstveno u HZZO-u nema pokriće za B listu lijekova, pa je dobro imati dopunsko zdravstveno koje to pokriva.

putno zdravstveno
Dopunsko zdravstveno ne vrijedi izvan Hrvatske, ali je moguće ugovoriti putno zdravstveno osiguranje.

Vrijedi li dopunsko zdravstveno izvan Hrvatske

Ne. Liječenje u inozemstvu regulirano je pravima koje imamo iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Od 1. srpnja 2013. HZZO je obvezan svim osobama koje to zatraže besplatno izdati Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koju je dobro imati kad putujete u druge zemlje EU. Dodatno se uvijek može napraviti i putno osiguranje.

Koja je razlika između dopunskog i dodatnog osiguranja

Dopunsko osiguranje nam koristi u javnim ustanovama dok je dodatno zdravstveno osiguranje vezano za privatne doktore i privatne ustanove. To je viši standard zdravstvene zaštite.

Osoba koja ima dodatno osiguranje će puno jeftinije, brže i jednostavnije obavljati preglede i usluge u privatnim ustanovama. Dodatno osiguranje se može sastojati od preventive (sistematski pregled) i kurative (liječenje, pregledi specijalista i usluge dijagnostike i laboratorija).

Što kaže novi Zakon o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020.

Prema izmijenjenom Zakonu o porezu na dohodak premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojih djelatnika do 2.500 kuna po zaposleniku postaju neoporezivi primici na koje se ne plaćaju niti porezi niti doprinosi.

Kako vam Kompare može pomoći

Naši prodajni savjetnici odgovorit će vam na sva pitanja vezana za dopunsko zdravstveno osiguranje. Besplatno i bez obveze. Naime, mi surađujemo sa sedam osiguravajućih kuća i tu smo kako bismo za vas našli najbolju ponudu.

Osim toga, ako niste zadovoljni trenutačnim osiguravateljem, možete ga vrlo lako i brzo promijeniti kod nas. Pomažemo vam raskinuti policu tako što ćemo vas korak po korak voditi kroz cijeli proces raskida; pomoći ćemo vam s dokumentacijom i svim drugim informacijama.

Za sve detalje javite nam se na 01 555 0666. Tu smo za vas od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati.

Kliknite i ugovorite svoju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja! →

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber