NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Operacijski zahvati koje možete napraviti na račun HZZO-a

Ako vam predstoji važan operacijski zahvat ili, pak, svojevoljno želite neku estetsku korekciju, trebali biste unaprijed saznati hoće li vam (i u kojoj mjeri) HZZO pokriti troškove tog zahvata.
U nastavku ćemo otkriti što sve financira i ne financira HZZO, a i kako možete uštedjeti na troškovima koje eventualno trebate snositi sami.

Doktorica razgovara s pacijentom

Operacijski zahvati i HZZO: Kratki uvod

Možemo reći da se HZZO vodi jednostavnim pravilom:

 • 👍 ako za operacijski zahvat postoji medicinska indikacija, odnosno ako se smatra da vam određeni problem narušava ili bi mogao narušavati kvalitetu života i zdravlja, tad taj zahvat financira HZZO.
 • 👎 ako, pak, za operacijski zahvat ne postoji medicinska indikacija, odnosno želite ga napraviti iz npr. čisto estetskih razloga, tad taj zahvat ne financira HZZO.

Puna slika ipak nije tako crno-bijela; na primjer, postoje operacijski zahvati koje HZZO financira u cijelosti, kao i oni koje financira samo djelomično. Ipak, u većini slučajeva vam ovo jednostavno pravilo može dati dosta jasnoće.

HZZO financira operacijski zahvat samo kad za njega postoji medicinska indikacija

Koje operacijske zahvate financira HZZO u cijelosti?

Kako je i za očekivati, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ne nabraja sve operacijske zahvate koje HZZO financira poimence. 

👉 Umjesto toga, navodi opsežnije zdravstvene usluge koje osiguranicima plaća Zavod, a u koje mogu spadati određeni operacijski zahvati.

Izdvajamo neke od tih usluga:

 • cjelokupna zdravstvena zaštita djece do navršene 18. godine života, osiguranih osoba iz članka 12. stavaka 2. i 3. te članka 15. Zakona
 • preventivna i specifična zdravstvena zaštita školske djece i studenata
 • preventivna zdravstvena zaštita žena
 • zdravstvena zaštita žena u vezi s praćenjem trudnoće i poroda
 • zdravstvena zaštita u vezi s medicinski potpomognutom oplodnjom, sukladno posebnom zakonu
 • preventivna zdravstvena zaštita osoba starijih od 65 godina života
 • preventivna zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom utvrđenog posebnim propisom
 • cjelokupna zdravstvena zaštita u vezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja
 • cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti
 • cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti
 • cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti
 • zdravstvena zaštita u vezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja
 • patronažna zdravstvena zaštita
 • palijativna zdravstvena zaštita. 

Dakle, ako se operacijski zahvat provodi u svrhu, npr. zdravstvene zaštite žena u vezi s praćenjem trudnoće, tada troškove istog u potpunosti snosi Zavod.

A koje operacijske zahvate moram nadoplatiti? 

Prethodno navedene usluge Zavod financira u cijelosti. Međutim, postoje i usluge koje HZZO financira samo djelomično, dok osiguranici sami moraju nadoknaditi ostatak troškova. 

Što se tiče operacijskih zahvata, osiguranici moraju sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite za kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije.

Usto, osiguranici moraju sudjelovati i u troškovima bolničke zdravstvene zaštite ukoliko prije ili nakon zahvata moraju ostati u bolnici. 

Ako vam je potreban i lijek na recept, morat ćete također platiti participaciju za izdavanje istog, kao i za eventualne preglede ili drugu vrstu zdravstvene zaštite kod doktora obiteljske medicine, ginekologije i dentalne medicine.
👉 Svi ti troškovi lako se skupe i može ih biti teško pokriti, pogotovo ako vam predstoji teži operacijski zahvat. U tom slučaju svakako preporučujemo ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja koje će vam pokriti, ovisno o ugovorenom osiguranju, barem većinu troškova.

Što mi može pokriti dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sljedeće troškove:

 • participaciju za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
 • participaciju za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
 • participaciju za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i sličnih pomagala
 • participaciju za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
 • participaciju za troškove bolničke zdravstvene zaštite
 • participaciju za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za osobe od 18 do 65 godina, odnosno za odrasle osobe starije od 65 godina
 • participaciju za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite
 • participaciju za izdavanje lijeka po receptu

Osim toga, dopunsko osiguranje nekih osiguravajućih društava pokrit će vam i troškove lijekova s B liste—nešto što dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a, na primjer, ne pokriva.

Brojni osiguratelji nude vam dodatne pogodnosti, poput pokrića za troškove lijekova s B liste, za relativno nisku cijenu mjesečne premije. Pogledajte sve ponude osiguratelja ovdje.

Gdje možete napraviti operacijske zahvate na teret HZZO-a?

To možete provjeriti putem Tražilice ugovorenih postupaka HZZO-a. Odaberite operacijski zahvat koji vam predstoji i otvorit će vam se popis svih ustanova koje imaju ugovor s HZZO-om za taj zahvat. 

Možete odabrati i regionalni ured i naselje kako biste lakši našli ustanove u svojoj blizini.

Primjer rezultata za transplantaciju jetre.

Možete li na račun HZZO-a obaviti i estetske operacijske zahvate?

Na račun HZZO-a ne možete obaviti estetske operacijske zahvate ako problem koji želite otkloniti ne narušava kvalitetu vašeg života i zdravlja. 

O tome, pak, odlučuju doktori specijalisti u ustanovi gdje ćete obaviti postupak, pod uvjetom da ustanova ima ugovor s HZZO-om. Oni su ti koji mogu potvrditi (ili negirati) da vaš “problem” nije samo estetske prirode.

Međutim, postoji nekoliko estetskih operacijskih zahvata koje možete napraviti na teret HZZO-a i bez ove procedure. Za njih se smatra da i bez potvrde specijalista narušavaju kvalitetu života i zdravlja: 

 • estetska rekonstrukcija kongenitalnih anomalija (npr. ispravljanje rasjeda usne i nepca kod djeteta)
 • rekonstrukcija dojke nakon mastektomije
 • estetska rekonstrukcija nakon teških ozljeđivanja (npr. operacija ožiljka na licu dobivenog u prometnoj nesreći)
 • kirurško liječenje pretilosti, osim patološke pretilosti kada indeks tjelesne mase (BMI) prelazi 40, odnosno 35, uz uvjet da osiguranik boluje i od drugih pridruženih bolesti.

Drugi estetski zahvati koje često financira HZZO, jer se smatra da ugrožavaju psihičko zdravlje ili uzrokuju funkcionalne smetnje, uključuju:

 • Korekciju odstojećih uški (“klempave uši”), odnosno otoplastiku
 • Korekciju devijacije septuma, odnosno iskrivljene nosne pregrade
 • Korekciju spuštenih kapaka

Drugi primjeri kad vam je potrebno odobrenje specijalista

Odobrenje specijalista može biti potrebno i u drugim slučajevima, od kojih ćemo izdvojiti pobačaj. Drugim riječima, u Hrvatskoj je potrebna potvrda da bi trudnoća ili porod narušio kvalitetu života ili zdravlja majke kako bi HZZO financirao ovaj postupak. 

Ukoliko tu potvrdu osiguranik ne dobije, i dalje može napraviti postupak, no morat će ga financirati sam.

Ugovorite dopunsko osiguranje na vrijeme

Neovisno o tome koji vam operacijski zahvat predstoji, dopunsko vas može “spasiti” od većine troškova koji vas čekaju—uključujući potencijalno troškove samog zahvata, preglede kod obiteljskog liječnika i dobivanje lijeka na recept. 

Stoga je najbolje ugovoriti dopunsko prije same operacije. Ako ga već nemate, obratite se našim agentima za pomoć. Besplatno ćemo vas posavjetovati i usporediti za vas ponude svih osiguratelja u Hrvatskoj.

Kupi direktno na kompare.hr
Usporedi cijene svih dopunskih osiguranja