fbpx

Kako napraviti unos novog motocikla?

Kako napraviti unos novog motocikla?

Uvoz motocikla radite ako ste vozilo nabavili van granica Europske Unije. Za unos vam nije potreban carinski broj, važno je samo da na računu bude naznačen vaš OIB. Evo koji su koraci ove procedure.

Prvi korak

Nakon uplate motocikla, organizirajte ili dogovorite prijevoz i pobrinite se da na fakturi bude naznačeno kako je 6% carine EU već uračunato u cijenu. S novim motociklom, od prodavatelja morate dobiti EU certifikat o sukladnosti ili COC dokument, potreban za homologaciju. Pri kupovini zatražite i originalne račune od carine, porezne, homologacije i registracije, te provjerite je li na svim dokumentima ispravan broj šasije.

Drugi korak

Prolaskom granice i ulaskom u Hrvatsku, trebate obaviti homologaciju u stanici za tehnički pregled, a prilažete original račun i COC document, odnosno EU certifikat o sukladnosti. Pri pregledu motocikla provjerit će se broj šasije, svjetla, gume, žmigavci koji moraju biti u skladu sa spomenutim EU certifikatom. Temeljem EU norme o ispušnim plinovima na carini će vam razrezati* jednu od trošarina. Ako je sve u redu, u stanici tehničkog pregleda izdat će vam potvrdu o sukladnosti potrebnu za idući korak i kasnije za registraciju. Čuvajte original potvrde!

*razrez poreza je propisima utvrđen postupak kojeg provodi porezna uprava radi utvrđivanja visine porezne osnovice, kako bi se primjenom odgovarajuće porezne stope utvrdila porezna obveza.

Treći korak

Sada možete s motociklom otići na carinu. Sa sobom ponesite originalan račun, Potvrdu o sukladnosti izdanu u stanici za tehnički pregled i popunjeni Obrazac 1 – Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila koju možete pronaći na ovom linku.

Carinik će motor pogledati i prekontrolirati broj šasije, a nakon kontakta s generalnim zastupnikom, dobit će osnovicu za razrezivanje trošarine. Što sve plaćate? Trošarinu na obujam motora i na EURO normu ispušnih plinova. Carina vam izdaje rješenje o trošarini na kojem je iznos, IBAN te poziv na broj za uplatu. S potvrdom o plaćenoj trošarini vraćate se u carinski ured gdje vam na rješenje stavljaju zeleni pečat kao potvrdu plaćene trošarine. Čuvajte to rješenje jer će vam trebati za registraciju.

Tablica za izračun trošarine
Obujam motora u kubičnim centimetrima (cm3) Postotak trošarine
51-125 2,5%
126-250 3%
251-400 3,5%
401-600 4%
601-800 4,5%
801-1000 5%
1001+ 5,5%
Razina emisije ispušnih plinova Postotak
Euro III 5%
Euro II 10%
Euro I 15%

Četvrti korak

Vrijeme je da sa svim prikupljenim dokumentima odete na Poreznu upravu, gdje će vam na temelju originalnog računa razrezati 25% PDV-a uz prethodnu kontrolu iznosa, odnosno vrijednosti motocikla. Tamo ćete dobiti tri kopije Prijave za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države – članice EU. Nakon što platite PDV, na jedan od obrazaca dobivate zeleni pečat. Čuvajte i ovu potvrdu zbog registracije.

Sve što vam sada preostaje je uobičajena procedura za registraciju novog motora – ugovaranje osiguranja i tehnički pregled. U usporedbi s poslovnicama, online ugovaranjem osiguranja motora možete znatno uštedjeti! Javite nam se.