10 najvažnijih stvari kod kredita

Razmišljete o kreditu? Niste sigurni kako se točno odvija proces, strah vas je potpisati nešto zbog čega ćete se kasnije kajati ili jednostavno želite znati jeste li kreditno sposobni?

Evo nekoliko osnovnih pojmova s kojima biste se dobro trebali upoznati prije nego se upustite u život s kreditom:

1. Nominalna kamatna stopa (NKS) – izražena u postotku odnosi se na “osnovnu kamatu” koju plaćate na iznos kredita. Ona gotovo nikada nije pravi pokazatelj troška zbog toga što ne uključuje naknade, premije osiguranja, rok otplate te ostale troškove koji se javljaju tijekom otplate kredita.

2. Efektivna kamatna stopa (EKS) – ovo je kamata koja je važan pokazatelj. Odnosi se na jedan od navažnijih kriterija prilikom procjene isplativosti kredita jer preciznije izražava pravu vrijednost nego što je to moguće usporedbom NKS.  Jednostavno rečeno, EKS će vam pokazati kolika je cijena vašeg kredita, odnosno koliko ćete novaca vratiti banci. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, u sebi uključuje sve naknade i provizije koje se plaćaju banci za odobreni kredit. Međutim, ona ne objedinjuje troškove koji nastaju van banke kao što su javnobilježničke naknade, troškovi instrumenata osiguranja i slično. EKS je usporediva kod različitih banaka zbog jedinstvene metodologije obračuna koja je propisana od Hrvatske narodne banke i sve banke u Hrvatskoj imaju obavezu istaknuti ju.
Valja napomenuti kako se EKS smanjuje ukoliko raste rok otplate kredita.

3. Vrsta kamatne stope – fiksna ili varijabilna: kamatne stope su većinom varijabilne, to zapravo znači da se nominalna kamatna stopa mijenja tijekom kreditnog razdoblja, dok je fiksna kamtna stopa zapravo posebna pogodnost koja se nudi na određeni vremenski period, primjerice na godinu dana.

4. Valuta – valutna klauzula zapravo eliminira valutni rizik. Ako kredit podižete u domaćoj valuti, iznos se veže uz neku drugu stabilnu valutu kako bi se izbjegao slučaj moguće devalvacije (u slučaju vjerovnika) ili revalvacije (kod dužnika), koje dovode do povećanja ili smanjenja ugovorenog iznosa plaćanja i mjesečnog anuiteta.

5. Naknade – razlikujemo jednokratne i mjesečne naknade. Jednokratna naknada izražena je u postotku, računa se na cjelokupan iznos kredita te podrazumijeva troškove banke koji nastaju obradom potrebne dokumentacije. Mjesečne naknade su često izražene u apsolutnom iznosu, a odnose se na troškove vođenja računa.

6. Osnovna dokumentacija – prilikom odobravanja kredita klijent je obavezan predočiti osobnu iskaznicu, OIB te kompletnu dokumentaciju poslodavca kojom dokazuje svoju kreditnu sposobnost. Uz navedene informacije, svaka banka zadržava pravo zatražiti dodatne dokumente.

7. Jamac – pojedinac, institucija ili neko drugo tijelo koje zajedno sa korisnikom klijenta jamči banci redovitu otplatu kredita. Banka, u slučaju kada korisnik kredita nije u mogućnosti vršiti otplatu, ima pavo to zahtijevati od jamca. Dakle, jamac je zapravo instrumet osiguranja i ne utječe na kreditnu sposobnost korisnika kredita.
Treba napomenuti da banke u određenim slučajevima na odobravaju određenu osobu kao jamca ukoliko je član obitelji ili zaposlenik istog poslovnog subjekta kao i korisnik kredita.

8. Sudužnik – ukoliko banka procijeni da klijent (korisnik kredita) nije kreditno sposoban ili njegova kreditna sposobnost nije dovoljna za odobravanje kredita, banka nudi mogućnost sudužnika. Sudužnik dakle, isto kao i jamac jamči kako će kreditnu obavezu preuzeti na sebe ukoliko to više korisnik kredita ne bude u mogućnosti. Razlika u usporedbi sa jamcom je u tome što sudužnik povećava kreditnu sposobnost korisnika kredita. Ujedno, to je osoba koja je u slučaju neplaćanja rate kredita od strane korisnika kredita, prva na redu za naplatu rate kredita.

9. Kreditna sposobnost – utvrđuje se na temelju analize prethodnih kreditnih odnosa banke i tražitelja zajma, kao i na temelju svih informacija o potencijalnom korisniku kredita.

10. Status klijenta – svaka banka pojedinačno definira status klijenta, međutim, klijent je fizička ili pravna osoba koja ima otvoren račun u banci te odvija svoj platni promet preko istoga. U većini slučajeva klijentima banke se odobrava više pogodnosti (niža nominalna kamatna stopa, niža jednokratna naknada, mogućnost podizanja kredita na duži vremenski rok) nego što je to slučaj sa korisnicima koji nisu klijenti banke.

 

Usporedi usluge, ugovori online i uštedi. Klikni!

 

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber