← Povratak na pojmove

Kasko osiguranje vozila

Kasko osiguranje vozila je dobrovoljno osiguranje koje se sklapa između osiguranika i osiguravajućeg društva. Osiguravajuće društvo se obvezuje na nadoknatu štete nastale na osiguranom vozilu, ako je šteta nastala zbog ostvarenja osiguranih rizika.