← Povratak na pojmove

ADSL

ADSL je digitalna pretplatnička linija koja se uglavnom koristi za širokopojasni pristup internetu. Omogućava korisniku brzi prijenos podataka kroz postojeće telefonske vodove (bakrene žice) te istovremeno korištenje osnovne telefonske usluge na istoj bakrenoj parici.