Suglasnost za prihvat obavijesti i računa u elektroničnom obliku

Dajem društvu Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Franje Čandeka 32, OIB: 02894831317 (u daljnjem tekstu Društvo) odobrenje da u svojstvu mog zastupnika u osiguranju sve pisane obavijesti i dokumentaciju, u vezi svih trenutnih i budućih ugovora o osiguranju kod kojih imam svojstvo ugovaratelja izda i/ili meni pošalje u elektroničkom obliku na moju adresu elektroničke pošte, pri čemu se ova izjava istodobno smatra mojom suglasnošću za prihvat takvih pisanih obavijesti i dokumentaciju Društva, odnosno, odabranih osiguratelja poslanih mi na opisani način, uz istodobno odricanje od dostave obavijesti i dokumentacije Društva, odnosno, odabranih osiguratelja u otisnutom obliku na papiru pismovnom pošiljkom.

Suglasan/sna sam da promjena adrese elektroničke pošte ne utječe na ovdje danu suglasnost te se obvezujem o svakoj promjeni adrese elektroničke pošte obavijestiti Društvo.

Potvrđujem kako sam upoznat/a da se dostava pisanih obavijesti i dokumentacije Društva, odnosno, odabranih osiguratelja temeljem ove suglasnosti smatra izvršenom upućivanjem elektroničke pošte od strane Društva na adresu elektroničke pošte, a trenutkom njihove dostave smatra se trenutak njihovog upućivanja od strane Društva.

Društvo zadržava pravo izdavanja pisanih obavijesti i dokumentacije u otisnutom obliku na papiru te njihovog upućivanja pismovnom pošiljkom.

Ujedno potvrđujem kako ovu suglasnost uvijek mogu povući pozivom na 01/5550666 ili e-mailom na pisma@kompare.hr, pri čemu obveza Društva na dostavu prethodno rečene dokumentacije putem elektroničke pošte prestaje, a obveza na njihovu dostavu u otisnutom obliku na papiru nastupa 45 (četrdesetpet) dana nakon dostave ove suglasnosti Društvu na prethodno opisani način.

Ukoliko sam usluge Društva koristio/la sa tuđim podacima potvrđujem da sam za to imao/la ovlaštenje i da ovu suglasnost dajem u ime i za račun te osobe.

Custodia d.o.o. je distributer u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova pod Klasom UP/I-453-02/13-37/38

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber