Suglasnost za prihvat obavijesti i računa u elektroničnom obliku

Dajem društvu Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Franje Čandeka 32, OIB: 02894831317 (u daljnjem tekstu Društvo) odobrenje da u svojstvu mog zastupnika u osiguranju sve pisane obavijesti i dokumentaciju, u vezi svih trenutnih i budućih ugovora o osiguranju kod kojih imam svojstvo ugovaratelja izda i/ili meni pošalje u elektroničkom obliku na moju adresu elektroničke pošte, pri čemu se ova izjava istodobno smatra mojom suglasnošću za prihvat takvih pisanih obavijesti i dokumentaciju Društva, odnosno, odabranih osiguratelja poslanih mi na opisani način, uz istodobno odricanje od dostave obavijesti i dokumentacije Društva, odnosno, odabranih osiguratelja u otisnutom obliku na papiru pismovnom pošiljkom.

Suglasan/sna sam da promjena adrese elektroničke pošte ne utječe na ovdje danu suglasnost te se obvezujem o svakoj promjeni adrese elektroničke pošte obavijestiti Društvo.

Potvrđujem kako sam upoznat/a da se dostava pisanih obavijesti i dokumentacije Društva, odnosno, odabranih osiguratelja temeljem ove suglasnosti smatra izvršenom upućivanjem elektroničke pošte od strane Društva na adresu elektroničke pošte, a trenutkom njihove dostave smatra se trenutak njihovog upućivanja od strane Društva.

Društvo zadržava pravo izdavanja pisanih obavijesti i dokumentacije u otisnutom obliku na papiru te njihovog upućivanja pismovnom pošiljkom.

Ujedno potvrđujem kako ovu suglasnost uvijek mogu povući pozivom na 01/5550666 ili e-mailom na pisma@kompare.hr, pri čemu obveza Društva na dostavu prethodno rečene dokumentacije putem elektroničke pošte prestaje, a obveza na njihovu dostavu u otisnutom obliku na papiru nastupa 45 (četrdesetpet) dana nakon dostave ove suglasnosti Društvu na prethodno opisani način.

Ukoliko sam usluge Društva koristio/la sa tuđim podacima potvrđujem da sam za to imao/la ovlaštenje i da ovu suglasnost dajem u ime i za račun te osobe.

Custodia d.o.o. je distributer u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova pod Klasom UP/I-453-02/13-37/38

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber