NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Vodič za osiguranje kuće: Sve što trebate znati

Osiguranje kuće je jedno od najvažnijih tipova osiguranja koje možete ugovoriti. Ono štiti vašu najdragocjeniju imovinu — vaš dom ili, u slučaju iznajmljivanja, značajan izvor prihoda. 
Ipak, malo tko zna što sve može osigurati ovakvom policom te na što treba pripaziti prilikom ugovaranja iste. Osiguranje kuće, naime, može pokriti razne vrste štete, i to ne samo na samoj nekretnini već i predmetima unutar iste. Međutim, odšteta se ne isplaćuje u slučaju svake štete, već samo ako su zadovoljeni određeni uvjeti.

Auto parkiran ispred moderne kuće

Što je točno osiguranje kuće i što ono pokriva?

Osiguranje kuće je zapravo kolokvijalni, a i specifičniji naziv za osiguranje imovine

Osiguranje imovine je, doduše, općenitiji naziv koji može podrazumijevati puno više od osiguranja kuće. Njime možemo osigurati i drugu imovinu, poput na primjer skupocjenih umjetničkih djela. No, kad biste htjeli osigurati kuću, zapravo biste s osiguravateljem ugovarali osiguranje imovine.

Stoga je zapravo pravo pitanje što je osiguranje imovine i što ono može pokrivati. 

Osiguranje imovine je osiguranje predmeta koji posjedujete, poput kuće, računala ili sata, od oštećenja i/ili gubitka. U slučaju da se zaista dogodi šteta na osiguranoj imovini ili vam ju netko, na primjer, ukrade, osiguravajuća kuća vam je dužna isplatiti odštetu. 

(Zapravo, točnije rečeno, to je dužna napraviti samo ako su zadovoljeni određeni uvjeti o kojima ćemo govoriti u nastavku.)

Osiguranje imovine u pravilu pokriva dvije vrste imovine:

 • Nekretnine, poput kuće ili stana, ali i apartmana i vikendica za iznajmljivanje. Ako sklapate policu osiguranja s osiguravajućom kućom, vjerojatno će se ovaj tip osiguranja zvati “osiguranjem građevinskog dijela.” Dakle, tzv. građevinski dio = nekretnina.
 • Pokretnine, odnosno stvari koje se nalaze u vašem kućanstvu. Tu može spadati zaista širok spektar stvari, od nakita i umjetnina do odjeće, obuće, tehnike, roleta i namještaja.

Što točno osiguranje kuće pokriva ovisit će, naravno, o vašoj polici. Mnoge osiguravajuće kuće nude vam tri paketa:

 • Paket #1: Osiguranje građevinskog dijela
 • Paket #2: Osiguranje stvari u kućanstvu
 • Paket #3: Osiguranje građevinskog dijela + osiguranje stvari u kućanstvu

U nastavku ćemo detaljnije opisati od čega vas točno štiti svaki od ovih podtipova osiguranja kuće.

Osiguranje kuće može se podijeliti na dva dijela, osiguranje građevinskog dijela i osiguranje stvari u kućanstvu

Osiguranje građevinskog dijela

Osiguranje građevinskog dijela, odnosno same nekretnine poput kuće, podijelit ćemo na dva dijela:

 • Osiguranje kuće od elementarnih nepogoda (potresa, poplave, požara…)
 • Osiguranje kuće od drugih šteta/prijetnji (najčešće uzrokovanih ljudskim djelovanjem ili prirodnim propadanjem i oštećenjem predmeta uslijed starenja)

Prva kategorija je ono na što ljudi najčešće pomisle kad razmišljaju o osiguranju kuće. Vremenske nepogode su u Hrvatskoj ipak nešto češći uzroci oštećenja od, npr. vandalizma, koji je pokriven drugom kategorijom. 

Bez obzira na to, dobro je upoznati se sa svim mogućnostima. Stoga ukratko istražimo obje kategorije.

⚠️ Uvjeti koje ćemo opisati u nastavku su uvjeti koje primjenjuje većina osiguravatelja, no to ne znači da su oni uvijek točno takvi, odnosno da vrijede za sve police i sve osiguravatelje. Svakako pročitajte i prvenstveno se vodite uvjetima svoje police i odabranog osiguravatelja.

1. Osiguranje kuće od elementarnih nepogoda

Većina ljudi u Hrvatskoj primarno želi ugovoriti upravo ovaj tip osiguranja, odnosno osigurati svoje kuće od elementarnih nepogoda. To nas ne treba čuditi budući da su nam u zadnjih nekoliko godina jaki potresi i tuče svakako pokazali važnost ovog tipa osiguranja.
U nastavku ćemo pobrojati najčešće tipove osiguranja kuće od elementarnih nepogoda, no imajte na umu da vam osiguravatelji mogu ponuditi i druge opcije. Tako neke police uključuju i osiguranje od direktnog udara groma, oluje, snježne lavine…

Česti tipovi osiguranja nekretnine od elementarnih nepogoda, od potresa do snježne lavine

a) Osiguranje kuće od potresa

S obzirom na brojne jake potrese u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina, ne čudi da je mnogima osiguranje kuće od zemljotresa na vrhu liste prioriteta. Cijela Hrvatska je, prema stručnjacima, zapravo vrlo aktivno seizmičko područje. I ne, ne čini vam se — ta je aktivnost zaista postala izraženija posljednjih godina. 

Stoga, evo što trebate znati o osiguranju kuće od potresa:

 • Velik broj osiguravatelja ne nudi ovo osiguranje u sklopu osnovne police. U tom slučaju, potrebno je ugovoriti dodatno pokriće.
 • Ovo osiguranje najčešće pokriva i štetu nastalu na građevinskom dijelu nekretnine i na stvarima u kućanstvu.
 • Za isplatu odštete mogu postojati dodatni uvjeti koji su najčešće vezani uz magnitudu potresa. Drugim riječima, potres mora biti određenog intenziteta da bi vam odšteta zaista bila isplaćena. Taj intenzitet najčešće iznosi minimalno 5 stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice.

Cijena pokrića najviše ovisi o tome nalazite se na aktivnom, manje aktivnom ili srednje aktivnom seizmičkom području — odnosno, koliki je rizik od potresa na lokaciji vaše kuće.

Potresne zone u Hrvatskoj, prema karti koju su izradili stručnjaci sa zagrebačkog PMF-a.
Potresne zone u Hrvatskoj, prema karti koju su izradili stručnjaci sa zagrebačkog PMF-a.

b) Osiguranje kuće od poplave

Drugi popularni tip osiguranja kuće je onaj od poplave. Poplava se često smatra osnovnim rizikom pa je ovaj tip osiguranja najčešće pokriven osnovnom policom osiguranja imovine.

Ovo osiguranje podrazumijeva naknadu štete nastale isključivo za vrijeme poplave i neposredno nakon povlačenja vode. Poplavom se smatra događaj u kojem rijeke, jezera i mora slučajno poplave zemljište na kojem se nalazi osigurani objekt (uz neke dodatne uvjete) te plavljenje vode zbog proloma oblaka ili izuzetno jakih padalina.

S obzirom na to, nisu pokrivene štete nastale zbog: 

 • mehaničkog djelovanja vode u unutrašnjosti cjevovoda, kanala i prokopa
 • gljivica nastalih uslijed vlage
 • slijeganja tla kao posljedica poplave

Također, ne nadoknađuju se sljedeće štete:

 • u natkopima, potkopima, podzemnim hodnicima i rudarskim jamama
 • na predmetima koje se nalaze u živim i mrtvim koritima potoka, rijeka ili na prostoru između korita i nasipa (inundinacijsko područje)
 • na zalihama robe koja je osjetljiva na vodu, a nije odgovarajuće dignuta od tla skladištenjem na paletama i slično.

Važno je naglasiti da se poplavom u ovom slučaju smatra isključivo poplava u smislu neočekivane prirodne nepogode — onako kako smo to opisali iznad — a ne poplava izazvana radnjama ukućana ili, na primjer, neispravnim cijevima. Takav tip “poplave” se svrstava pod izljev vode. 

Ovo osiguranje je također najčešće obuhvaćeno osnovnom policom.

💡 Osiguranje od izlijevanja vode pokriva štetu nastalu zbog: izlijevanja vode iz vodovodnih ili odvodnih cijevi, uređaja za toplovodno i parno grijanje i drugih uređaja priključenih na vodovodnu mrežu, a koje je uzrokovalo oštećenje tih cijevi i uređaja,iznenadnog izbijanja pare iz uređaja za toplu vodu i parno grijanje, teizlijevanja vode iz sprinklerskog uređaja za gašenje požara.

c) Osiguranje kuće od požara

Osiguranje kuće od požara štiti vaš dom od posljedica vatre, ali samo u određenim slučajevima. Zavirite li u uvjete osiguravajućih kuća, vidjet ćete da se požarom smatra:

 • vatra koja nastane izvan određenog ognjišta i
 • vatra koja ga napusti i sposobna je dalje se širiti vlastitom snagom

Dakle, odštetu nećete dobiti ako je osigurana nekretnina ili pokretnina: 

 • oštećena radi izlaganja korisnoj vatri ili toplini — npr. radi kuhanja ili glačanja, i/ili
 • pala u ognjište ili ju je netko stavio u ili na ognjište (npr. peć ili štednjak), i/ili
 • pregorjela, osmudila se ili je propaljena zbog cigarete, žeravice i sličnog.

Pritom ipak nije nužno da je požar uzrokovan prirodno, odnosno da se nužno radi o elementarnoj nepogodi.

d) Osiguranje kuće od klizišta

Osiguranje kuće od klizišta (ili “klizanja tla”, kako se često naziva u uvjetima osiguravajućih kuća) pokriva:

 • statički opasne deformacije ili široke raspukline na zgradama prouzročene iznenadnim pokretima tla na kosim terenima s jasno vidljivim raspuklinama i naborima tla
 • oštećenja na predmetu osiguranja uzrokovana odronom i udarom tvrdog dijela zemlje ili tla.

Osiguranje kuće od klizišta pritom ne pokriva troškove saniranja tla, već samo štetu nastalu na osiguranom predmetu. Odšteta se također ne isplaćuje ako:

 • je tlo već počelo kliziti u trenutku sklapanja ugovora,
 • je klizanje prouzročila ljudska djelatnost (npr. otkop), 
 • je klizanje prouzročilo slijeganje ili ulegnuće tla ili
 • je nastalo uslijed laganog geološkog klizanja tla koje se očituje u manjim pukotinama na zgradama.

e) Osiguranje kuće od tuče

Došli smo do zadnjeg popularnog tipa osiguranja od vremenskih nepogoda — osiguranje od tuče. 
Ono pokriva štetu nastalu udarom tuče, ali i eventualnim ulaskom oborina kroz otvore koje je napravila tuča. S druge strane, ne pokriva štetu nastalu na rasprostrtim plastičnim folijama i slabo održavanim ili dotrajalim građevinskim objektima.

2. Druge vrste osiguranja kuće

Osiguranje imovine — i pokretnina i nekretnina — može pokrivati i štetu koja nije uzrokovana elementarnim nepogodama već drugim faktorima. Ovdje ćemo nabrojati samo neke česte vrste takvih osiguranja:

 • Osiguranje od provalne krađe i razbojništva
 • Osiguranje staklenih, keramičkih i kamenih površina od loma
 • Osiguranje od pada ili udara letjelice ili stvari iz nje
 • Osiguranje od vandalizma
 • Osiguranje od štete uzrokovane javnim priredbama i uličnim prosvjedima
 • Osiguranje cijevi od puknuća ili začepljenja 
 • Osiguranje koje pokriva trošak gubitka istekle vode ili tekućine
 • Osiguranje od privatne odgovornosti

Osiguranje pokretnina u kući

Kao što smo već spomenuli, osiguranje kuće može pokrivati i štetu nastalu na pokretninama koje su u vlasništvu osiguranika ili drugih članova njegova kućanstva. Također, osigurati se mogu i pokretnine u stalno naseljenoj kući, ali i u onoj koju iznajmljujete — npr. kući za odmor.

Moguće je:

 • Osiguranje električnih uređaja (npr. osiguranje kućanskih aparata, osiguranje laptopa, osiguranje televizora)
 • Osiguranje umjetničkih djela i kolekcija
 • Osiguranje vrijednosnih papira (npr. obveznica, mjenica, čekova, teretnica, dionica)
 • Osiguranje dokumenata (npr. osobna iskaznica)
 • Osiguranje gotovine
 • Osiguranje dijelova kuće koji nisu već osigurani u sklopu osiguranja građevinskog dijela (npr. osiguranje prozora, staklenih stijena)
 • Osiguranje drugih predmeta u kućanstvu (npr. osiguranje naočala)

Predmete u kućanstvu možete osigurati od istih prijetnji kao i nekretninu, dakle od raznih elementarnih nepogoda, ali i drugih prijetnji, poput provalne krađe ili vandalizma.

Koliko košta osiguranje kuće u Hrvatskoj?

Osiguranje kuće u Hrvatskoj u pravilu se kreće od 50€ nadalje, a točna cijena ovisit će o nekoliko faktora. Na primjer, u obzir se može uzeti kvadratura i starost kuće, ugovorena pokrića te koristite li nekretninu za stanovanje ili iznajmljivanje.

Isplati li se osiguranje kuće u Hrvatskoj?

Osiguranje kuće se uvijek isplati, ako ni zbog čeg drugog onda jer vam daje osjećaj stabilnosti i sigurnosti. Mirnije se spava kad je naš dom ili izvor prihoda osiguran. 

Važnost toga smo posebno mogli vidjeti u proteklih nekoliko godina, kad su Hrvatsku češće počeli zahvaćati potresi. No, vidjeli smo i poplave, požare i, naravno, brojne pokušaje provalne krađe. Ako već doživite takvu neugodnosti, osiguranje vam omogućava da ju barem financijski lakše prebrodite.

Ugovorite osiguranje kuće po najboljim uvjetima

Ako želite provjerene informacije o uvjetima različitih polica ili samo lakše usporediti ponude raznih osiguravatelja, obratite se našim agentima za besplatnu pomoć. Posavjetovat ćemo vas glede vaših mogućnosti, potreba i raznih uvjeta te vam omogućiti usporedbu svih ponuda na jednom mjestu. 

Zatraži ponudu već danas! Naša usluga je za vas potpuno besplatna — proviziju plaćaju osiguravajuće kuće.