fbpx

Top 5 stvari koje morate znati o bonusu

Što je i čemu služi bonus?

Bonus je zapravo postotak popusta na ukupni iznos premije osiguranja koji ostvaruje vozač. Maksimalni zakonski dozvoljeni bonus u RH iznosi 50%, bez obzira na različito tumačenje koje imaju pojedine osiguravajuće kuće.

Što je bonus?

Vozač koji prvi puta registrira, točnije osigurava vozilo na svoje ime nema pravo na bonus, ostvaruje ga tek sljedeće godine (prilikom 2. registracije) ukoliko prethodne godine nije imao niti jednu zabilježenu štetu koju je skrivio.

Bonus je popust kojim osiguravajuća kuća nagrađuje dobre vozače tako da im smanjuje iznos premije osiguranja koju po zakonu moraju platiti svake godine.

Stupnjevi bonusa

Vozač svake godine ima pravo na povećanje bonusa od 5%, sve dok ne dođe do maksimalnih 50% i ostvari najveći mogući popust. To zapravo znači da je vozaču potrebno 10 godina da bi došao do maksimalnog bonusa, uz uvjet da u tih 10 godina nema niti jednu štetu. Iznimka je jedino prva dodjela bonusa kada vozač ima pravo na 10%, a ne na 5% bonusa.

Bonus veći od 50%?

Zakonski gledano, ne postoji bonus veći od 50% – postoje razni komercijalni popusti koje osiguravajuća kuća naziva bonusom. U svakom slučaju, bez obzira na bonus, ono što je u obveznom auto osiguranju najvažnije je – cijena. Pokrića na polici obveznog auto osiguranja su zakonom regulirana, a to znači da je za stranku svejedno koju kuću će odabrati. Važno je da ne plaćate više nego što je potrebno. Kod nas možete odjednom provjeriti cijene za 7 osiguravajućih kuća, usporediti i odabrati najpovoljniju opciju za sebe.

Može li se bonus smanjiti?

Ukoliko vozač skrivi prometnu nezgodu bilo koje vrste, bonus će se smanjiti za 3 stupnja, naravno, što je bonus manji, premija osiguranja je skuplja. Međutim, moguće se osigurati od ovakvih situacija ugovaranjem zaštite bonusa. Za više informacija, kontaktirajte naše savjetnike na 01/555 0666 ili mailom na osiguranje@kompare.hr

Malus umjesto bonusa?

Stupnjevi malusa

Bonus je popust na osnovni iznos premije osiguranja, a malus je nadoplata na premiju. Osiguravajuća kuća će svakom osiguraniku koji prijavi štetu smanjiti do tad stečeni bonus i to minimalno za 3 stupnja. Ukoliko imate 15% bonusa i skrivite prometnu nezgodu, sljedeće godine ćete, umjesto 20% bonusa, imati 15% malusa čime će premija osiguranja drastično poskupiti.

Čak u slučaju da imate veći bonus od 50% (što je moguće samo kod nekih osiguravjućih kuća) Hrvatski ured za osiguranje će vas tretirati kao da imate 50% bonusa te ćete nakon smanjenja imati 35% bonusa.

Kako odjednom do 50% bonusa?

Obzirom da se pravilnici po pitanju bonusa razlikuju kod svake osiguravajuće kuće – omogućavamo svojim klijentima povećanje bonusa bez da čekate 10 godina. Bonus je moguće prenesti s neke druge police, duplicirati sa člana obitelji i sl. te samim time drastično skratiti razdoblje u kojem standardnim putem dolazite do maksimalnog bonusa. Važno je naglasiti da pritom osoba koja vam poklanja bonus ne gubi ništa.

Ukoliko nemate 50% bonusa, javite nam se kako bi naši savjetnici za osiguranje provjerili na koji način vam mogu povećati bonus te time uštediti višegodišnje iznose premije.

kompare.hr – 01 555 0666 ili osiguranje@kompare.hr

 

Ugovorite auto osiguranje online! →