fbpx

Kako do većeg bonusa na polici auto osiguranja

Kada ugovarate policu obveznog auto osiguranja, imate pravo na ostvarivanje bonusa. Bonus je postotak popusta na ukupni iznos premije. Bonus se svake godine uvećava za 5% sve dok ne dosegnete maksimalan popust od 50 %. Međutim, osiguranik koji prvi put osigurava automobil, obično nema bonus. Toga su svjesni svi koji su se ikad susreli s auto osiguranjem.

bonusi-auto osiguranje 01

Ipak, mnoge osiguravajuće kuće i kod osiguravanja prvog vozila omogućuju bolju startnu poziciju, odnosno dobivanje bonusa. Pogledajte koja su tri načina za dobivanje bonusa i prilikom sklapanja prve police auto osiguranja.

1. Dupliciranje bonusa od člana uže obitelji

U slučaju da član vaše uže obitelji (roditelj, brat, sestra, supružnik, supružnica, dijete) ima bonus od, recimo, 35%, vi ga možete prenijeti na svoju prvu policu osiguranja. U tom slučaju član vaše obitelji ne gubi pravo na svoj bonus, nego ga samo preslikava, kopira, odnosno duplicira na vas. U slučaju da želite koristiti dupliciranje bonusa od člana uže obitelji, morate biti svjesni da morate imati dovoljno godina. Naime, svaka osiguravajuća kuća ima dobnu granicu ispod koje ne želi osiguravati. Upravo se tu ističe Triglav osiguranje koje omogućuje i mladim 18-godišnjim vozačima, koji su tek položili, da koriste metodu dupliciranja bonusa.

2. Bonus dobrodošlice

Druga opcija koju možete iskoristiti za „startni bonus“ je tzv. bonus dobrodošlice. Koliki će on biti, ovisi o godinama osiguranika. Tako, recimo, osiguravajuća kuća Adriatic nudi bonus dobrodošlice od 25% za sve mlađe od 30 godina. Oni pak stariji od 30 godina mogu dobiti bonus od 40%. Jedini uvjet je da osiguranik nije evidentiran u bazi štetnika. Wiener osiguravajuća kuća uvela je startni bonus od 50%. Za takvu priliku potrebno je biti stariji od 29 godina i ne nalaziti se u evidenciji štetnika u posljednje dvije godine.

3. Početni bonus na temelju godina vozačke dozvole

Adriatic, Euroherc i Sava osiguranje nude početni bonus na temelju godina vozačke dozvole. Uvjet za njegovo odobravanje je da osiguranik ima minimalno deset godina vozačkog staža, odnosno da posjeduje vozačku dozvolu minimalno deset godina. Također, ne smije biti u bazi štetnika. Pored tih uvjeta, Euroherc ima i jedan dodatni, a to je da osiguranik ima minimalno 30 godina. Što se tiče maksimalnog iznosa bonusa, on je i u ovom slučaju 50%. Međutim, uvijek postoje iznimke. One se nalaze kod Adriatic i Euroherc osiguranja. Te dvije osiguravajuće kuće mogu na temelju vozačkog staža povećati bonus s 50% na 64%. Takve pogodnosti mogu ostvariti samo oni osiguranici koji već imaju 50% bonusa i vozački staž duži od 10 godina.

Usporedite osiguranja, kupite online i uštedite. Kliknite! →