← Povratak na pojmove

Bonus

Bonus je poseban popust koji se odobrava osiguranicima koji imaju povoljan odnos između uplaćenih premija i isplaćenih šteta. Odnosno, svim osiguranicima koji nisu imali štetu, osiguravajuće društvo odbrava popust pri plaćanju premije. Visina bonusa se povećava na godišnjoj razini do maksimalnih 50%.