fbpx

Vaša pozicija u osiguranju


Ovo su osnovni pojmovi osiguranja i korisno je znati što točno znače.

Ugovaratelj: fizička ili pravna osoba koja sklapa i potpisuje ugovor, bilo za sebe, bilo za drugu osobu.

Osiguranik: osoba koja je policom osiguranja osigurana od djelovanja mogućih pokrivenih rizika. Najčešće je osiguranik i ugovaratelj jedna osoba.

Korisnik: osoba kojoj se isplaćuje novac kada dođe do osiguranog slučaja. Primjerice, korisnik osiguranja za slučaj smrti je najčešće netko od zakonskih nasljednika, a za slučaj doživljenja je to najčešće osiguranik.

Premija: jednostavno rečeno – cijena police. To je novčani iznos koji u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili mjesečnim anuiteteima uplaćujemo osiguravajućoj kući kako bismo bili u pokriću i osigurani od ugovorenih rizika.

Osigurana svota: zagarantirani iznos koji dobivamo po isteku osiguranja ili za slučaj smrti (u slučaju životnog osiguranja), odnosno iznos na koji su osiguranik ili njegova imovina osigurani.

Bonus: poseban popust koji osiguravatelji daju osiguranicima koji kroz određeno razdoblje nisu imali štetu, ili im je u slučaju isplate štete omjer između uplaćene premije i isplaćene štete bio povoljan. Obračunava se godišnje u postotku pri samom plaćanju premije osiguranja.

Malus: suprotno od bonusa – doplata na premiju koju osiguravatelj obračunava osiguraniku za individualno nepovoljan odnos premije i štete. Obračunava se kroz povišenje premijske stope za idući period ukoliko su štete u ranije ugovorenom razdoblju znatno premašile ukupno uplaćenu premiju.

 

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!