Konverzija švicaraca dobra za gospodarstvo?

Agencija Bloomberg prenijela je izjave inozemnih analitičara koji smatraju da je potez konvezije kredita iz švicarskih franaka dugoročno dobar za hrvatsko gospodarstvo te predviđaju bolje rezultate hrvatskih euroobveznica, prenosi banka.hr portal. Vlada je usvojila zakon kojim se teret troškova konverzije kredita iz švicarskih franaka u eure prebacuje na leđa banaka, no neočekivana je ravnodušna reakcija ulagača na takvu mjeru.

Nastavi čitati

Erste banka – povoljnija konverzija kredita

Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Erste banka) u razdoblju od 1. listopada 2012. do 30. lipnja 2013. klijentima nudi mogućnost konverzije kredita svih namjena vezanih valutnom klauzulom uz švicarski franak (CHF) u kredite vezane uz euro (EUR), uz zadržavanje iste, odnosno važeće kamatne stope u trenutku ugovaranja konverzije. Jedini uvjet zadržavanja važeće kamatne stope jest da ona nije manja od minimalno dopuštene kamatne stope nakon konverzije, koja za stambene kredite iznosi 4,7%, adaptacijske 6%, a hipotekarne i konsolidacijske kredite „Iz minusa u plus“ 8%.

Nastavi čitati